Bevoegdheden

Als Vlaams minister ben ik bevoegd voor Samenleven en Binnenlands Bestuur. Daarnaast maak ik als viceminister-president deel uit van het kernkabinet van de Vlaamse regering. Ik bewaak er de lijn van mijn partij voor de andere bevoegdheden.

Samenleven

Minister van Samenleven is de koepelterm voor de bevoegdheden Integratie, Inburgering en Gelijke Kansen. We staan voor twee grote uitdagingen, die we beter moeten aanpakken. Ik wil nieuwkomers beter helpen inburgeren zodat ze sneller positief kunnen bijdragen aan onze gedeelde toekomst. We gaan meer inspanningen van hen vragen, maar als ontvangende samenleving moeten we ook een tandje bijsteken. Een beleid van rechten en plichten, kansen geven en kansen grijpen. 

Daarnaast is er de groeiende diversiteit in Vlaanderen. Mensen die hier thuis en vaak zelfs geboren zijn. Ongeacht hun afkomst zijn het allemaal medeburgers. We winnen allemaal als we wat meer mét en wat minder naast elkaar leven. Ik wil daarbij segregatie tegengaan en inzetten op gedeelde waarden en gelijke kansen.

Binnenlands Bestuur

Als Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken wil ik werk maken van een efficiënte en burgergerichte overheid. Als burgemeester ken ik de belangen van onze gemeenten. Ze staan het dichtste bij de burger. Hen wil ik ondersteunen en sterker maken. Zo gaan we sneller kunnen inspelen op de noden van de mensen en de bedrijven. De Vlaamse administratie wil ik moderniseren. Daar wordt iedereen beter van. De ambtenaren die er werken, en vooral hun klanten. U dus. 

 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.