Nieuws

Zoeken op categorie

Meer dan 1 miljoen bomen geplant door lokale besturen

2022/06/15 |

LEKP

15 juni 2022 - Het Lokaal Energie- en Klimaatpact van minister Somers focust zich op vier werven: vergroening, participatieve energie, duurzame mobiliteit en water. Het gaat aan de slag met het engagement en de daadkracht van de lokale besturen en vertaalt abstracte klimaatambities in zeer concrete doelstellingen per stad of gemeente. “Samen met de lokale besturen willen we 6,6 miljoen bomen extra realiseren tegen 2030. Dat is één boom per Vlaming. Om de doelstellingen te halen hebben we iedereen nodig. In het Bomencharter, een burgerinitiatief van Jo Maes, engageren 178 steden en gemeenten zich om tegen 2024 maar liefst 1,7 miljoen bomen te planten. Momenteel staat de teller op 1.047.866 geplante bomen. Alleen al dankzij het bomencharter zijn we dus goed op weg om tegen 2030 een boom per Vlaming te planten”, aldus Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Terug

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceerde een Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) om de globale klimaatuitdaging op lokaal niveau aan te pakken. De lokale besturen reageerden enthousiast want maar liefst 293 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het pact. Het LEKP focust op vier werven (vergroening, participatieve energie, duurzame mobiliteit en water) met concrete doelstellingen. Zo streeft het per gemeente onder meer naar één boom per inwoner, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners …. Zeer concrete en tastbare doelstellingen zodat iedereen mee op de kar springt.

 

Om de klimaatdoelstellingen te behalen hebben we iedereen nodig. Het Bomencharter, een burgerinitiatief van Jo Maes, sluit perfect aan bij  de ambities van het LEKP. Maar liefst 178 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het charter en engageren zich om tegen 2024 maar liefst 1.7 miljoen bomen te planten. Momenteel zijn er reeds 1.047.866 bomen geplant, alleen al door de inspanningen van het bomencharter zijn de lokale besturen goed op weg om de doelstelling van het LEKP, 6.6 miljoen bomen tegen 2030, te behalen.

 

 

Meer info op: www.bomencharter.be

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.