93% van de gelovigen met migratieroots plaatst wet boven geloof

2022/10/11 |

Samenleven

11 oktober 2022 - Samenleven in diversiteit is geen walk in the park. Maar het omgekeerde, dat alles fout zou lopen, is ook niet het geval. Om het debat te objectiveren en het beleid te informeren, is er nu de Barometer Samenleven. Een wetenschappelijk onderbouwde barometer, uitgewerkt door academici en de Vlaamse administratie. Uit het onderzoek met een representatieve groep van 3766 personen duiken alvast enkele interessante vaststellingen op. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers op een vraag om uitleg tijdens de commissie Binnenlands Bestuur.

Terug

Tijdens de commissie binnenlands bestuur werd Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers bevraagd over de Barometer Samenleven. Die kan je het best vergelijken met een thermometer voor het samenleven in diversiteit. Loopt het goed of is er koorts? Waar boeken we vooruitgang? Waar blijven we ter plaatse trappelen? Waar loopt het stroef? Acht domeinen worden daarbij gepeild waaronder arbeidsparticipatie, onderwijsparticipatie en burgerschap. De bedoeling is om  op deze manier een gepolariseerd debat te objectiveren. En om vooruitgang dan wel uitdagingen in beeld te brengen waarop het beleid dan geïnformeerd kan inspelen. Uit de barometer komen er alvast enkele interessante vaststellingen naar voor.

Vlaams Minister Bart Somers: “We gaan er soms te makkelijk vanuit dat alle nieuwkomers gelovig zijn. Dat is natuurlijk niet het geval. Uit dit representatief en uitgebreid onderzoek blijkt dat 27% vrijzinnig is of niet gelooft. Evenmin is het zo dat alle gelovige nieuwkomers moslims zouden zijn, wel integendeel: 38% is christen, 26% is moslim. De barometer toont zo zwart op wit wat evident is, namelijk dat de diversiteit onder nieuwkomers even groot is als de diversiteit in onze samenleving als geheel.”

Geen verschil tussen christenen en moslims

Eén van de cijfers die eruit werd gepikt bij de lancering van de Barometer Samenleven, is het aantal gelovigen onder de nieuwkomers die hun geloof boven de wet plaatsen. Daarbij werd verkeerdelijk de indruk gewekt dat 9% van de Vlamingen met migratieroots van de 2de generatie hun geloof boven de wet zouden plaatsen. Dit artikel werd nadien rechtgezet, maar de insteek kwam vandaag wel opnieuw aan bod tijdens een vraag om uitleg in de commissie Binnenlands Bestuur.

Vlaams Minister Bart Somers: “Het toont onze blinde vlek aan voor de diversiteit binnen de groep nieuwkomers. Ten eerste gaat het hier namelijk enkel over de gelovige nieuwkomers, en dus niet over onder andere de 27% die niet gelooft. Ten tweede omhelst deze 9% allesbehalve enkel moslims. Zo zien we dat christenen afkomstig van buiten de EU even vaak hun geloof boven de wet plaatsen als moslims afkomstig van buiten de EU. Het gaat daarbij respectievelijk om 9% en 9,5% van de respondenten. Statistisch een verwaarloosbaar verschil. En tot slot mogen we toch ook niet vergeten dat er evengoed burgers zijn die om andere redenen dan hun geloof de wet naast zich neerleggen. Denk maar aan de mensen die om ideologische redenen de coronamaatregelen weigerden na te leven.”

Bovendien tonen de cijfers ook nadrukkelijk hoopvolle signalen. 93% van de gelovige Vlamingen met migratieroots plaatst wel degelijk zonder verpinken de wet boven het geloof. En ook die cijfers zijn het benadrukken waard, besluit Vlaams Minister Bart Somers: “Er is uiteraard nog werk aan de winkel. Aan geen enkel percentage mogen we toegeven op het primaat van onze rechtsstaat. Maar de waarheid is dat het overgrote deel van de Vlamingen simpelweg een overtuigde bondgenoot van onze rechtsstaat is. Of ze nu migratieroots hebben of niet. Of ze nu christen zijn of moslim. Omdat wij overtuigd zijn dat de vrijheid van een ander de beste garantie is op de eigen vrijheid. Omdat wij beseffen dat tolerantie een cruciale voorwaarde is om van een samenleving die steeds meer divers is, een succes te maken.”

Bekijk de Barometer Samenleven hier: https://www.barometersamenleven.be

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.