''Steden zijn niet het probleem, ze zijn de oplossing.''

Recent nieuws

Samenleven

Diyanet trekt naar grondwettelijk hof tegen nieuw erkenningsdecreet

19 mei 2022 - Sinds begin dit jaar is het nieuw erkenningsdecreet voor lokale geloofsgemeenschappen van kracht. Na een jarenlange erkenningsstop kunnen er daardoor opnieuw geloofsgemeenschappen erkend worden. Eén van de voorwaarden daarbij is dat er geen buitenlandse inmenging kan zijn. Dat Diyanet, gelieerd aan het Turks staatsministerie voor geloofszaken, naar het grondwettelijk hof stapt tegen het decreet, bewijst voor Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur het belang van zulk verbod. “Het is ongezien dat Diyanet procedeert bij ons Grondwettelijk Hof tegen een decreet van de Vlaamse overheid. Dit bewijst enkel hoe noodzakelijk ons decreet is om te voorkomen dat buitenlandse mogendheden religie misbruiken om Vlamingen met migratieroots in hun greep te houden.”

Samenleven

Nieuw inburgeringstraject van start: inburgeraars ondertekenen nieuwkomersverklaring

19 mei 2022 - Sinds 1 maart is in Vlaanderen het nieuwe inburgeringstraject van start gegaan. Eén van de nieuwigheden is het inburgeringscontract en de nieuwkomersverklaring die inburgeraars bij de start van hun traject ondertekenen. Zo zijn ze meteen op de hoogte welke verwachtingen onze samenleving koestert. In Lier ondertekenden alvast een tiental inburgeraars deze nieuwkomersverklaring in het bijzijn van Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers. “Het nieuwe inburgeringstraject is een verhaal van emancipatie en van participatie. We bieden meer kansen, maar we maken met de ondertekening van de nieuwkomersverklaring van begin af aan ook meteen duidelijk waar wij als samenleving voor staan. Wat de fundamentele spelregels en basiswaarden in onze samenleving zijn die elke burger moet respecteren.”

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen wordt koploper in energie-delen met lokale besturen als ambassadeurs

18 mei 2022 - Op uitnodiging van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Energie Zuhal Demir kwamen vandaag meer dan 25 burgemeesters en lokale ambtenaren bijeen in het Green Energy Park te Zellik voor een inspiratiedag rond energiedelen voor en door lokale overheden. Specialisten van Fluvius, Flux50 en de VUB gaven aan de hand van vier cases info over hoe ze het principe van energiedelen kunnen toepassen, faciliteren en stimuleren binnen hun gemeente. Via een projectoproep van 10 miljoen euro zorgt de Vlaamse Regering voor de nodige ondersteuning.

Over Bart

The times they are a’changin, zong Bob Dylan. Dat deden ze in de jaren ’60. Dat doen ze nu nog. Dat hebben ze eigenlijk altijd gedaan. 
Elke tijd kent vooruitgang, maar ook uitdagingen en moeilijkheden. De technologie heeft ons dagelijks leven gemakkelijker gemaakt. Andere veranderingen in de maatschappij vragen een groter aanpassingsvermogen: migratie, globalisering, digitalisering. Voor vele mensen werken ze destabiliserend. Veranderingen zijn van alle tijden, ze zijn niet te vermijden.  We vragen van mensen heel wat flexibiliteit om zich telkens opnieuw aan te passen aan nieuwe situaties. Voor de ene gaat dat makkelijker dan voor de andere. De tijd terugdraaien naar hoe het vroeger was, gaat niet. Die illusie wil ik -in tegenstelling tot sommige andere partijen-  niet in stand houden.

Volg Bart op Instagram

Volg Bart op Twitter

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.