Over Bart

Barts brief

The times they are a’changin, zong Bob Dylan. Dat deden ze in de jaren ’60. Dat doen ze nu nog. Dat hebben ze eigenlijk altijd gedaan.

Elke tijd kent vooruitgang, maar ook uitdagingen en moeilijkheden. De technologie heeft ons dagelijks leven gemakkelijker gemaakt. Andere veranderingen in de maatschappij vragen een groter aanpassingsvermogen: migratie, globalisering, digitalisering. Voor vele mensen werken ze destabiliserend.

Veranderingen zijn van alle tijden, ze zijn niet te vermijden.  We vragen van mensen heel wat flexibiliteit om zich telkens opnieuw aan te passen aan nieuwe situaties. Voor de ene gaat dat makkelijker dan voor de andere. De tijd terugdraaien naar hoe het vroeger was, gaat niet. Die illusie wil ik -in tegenstelling tot sommige andere partijen-  niet in stand houden.

Ik wil wel mensen helpen om stevig in het hier en nu te staan. Om in de samen-leving hun mannetje of vrouwtje te staan. Of het nu gaat om Vlamingen wiens grootouders hier geboren zijn, of mensen die pas later bij ons zijn terechtgekomen. Iedereen heeft recht op gelijke kansen, we helpen iedereen om erbij te horen. Met rechten en plichten. 
Begin oktober legde ik de eed af als viceminister-president en minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur in de Vlaamse regering. Ik aanvaardde deze functie om meer dan één reden. Achttien jaar lang was met hart en ziel burgemeester van mijn geboortestad Mechelen. Samen met mijn ploeg heb ik er – in alle bescheidenheid – bakens verzet. De straten, pleinen én de Mechelse samenleving een stukje mooier proberen te maken.  Die ervaring heeft me dichter bij de mensen gebracht, hun noden, hun vragen, hun verlangens. Door naar hen te luisteren, werd ik een betere burgemeester. Die ervaring neem ik nu mee in mijn nieuwe functie als Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands bestuur. 

Gelukkig sta ik er als minister niet alleen voor. Op het terrein, in de uitrol van mijn beleid, kan ik rekenen op het partnerschap van een sterke gedreven Vlaamse overheid en van performante, slagkrachtige lokale besturen.   Zij staan aan de basis van het welzijn en vertrouwen bij de Vlaamse burgers, de nieuwe en de ‘bestaande’. Zij vormen niet het laagste bestuursniveau, maar het eerste, het dichtste bij de burger. Hen wil ik de komende regeerperiode maximaal versterken in hun rol. Tegelijk zal ik naar hen luisteren en tegemoet komen aan noden en vragen, net zoals ik als Mechels burgemeester deed bij de burgers.  De cirkel is rond.

"Naast politiek hou ik van reizen, af en toe een film, maar vooral toch literatuur."

Bestel mijn boeken hier

De strijd om de stad

Onze samenleving verandert razendsnel en dat maakt mensen onzeker en angstig. Populisten spelen daarop in. In De strijd om de stad neemt Bart Somers de handschoen op. Met een verhaal van hoop en met een project dat stoelt op het mooiste wat de mens bezit: de vrijheid. Populisten willen die vrijheid opheffen. Ze doen dat op een perverse manier. Ze vernietigen onze identiteit, terwijl ze beweren die te beschermen. Door veiligheid te beloven, maar met recepten die polariseren en zo alleen meer onveiligheid creëren. En door waarden te misbruiken om mensen uit te sluiten, terwijl ze net dienen om mensen te emanciperen.

Samen leven

een hoopvolle strategie tegen IS

We leven in tijden van angst. Wat kunnen we doen om IS te stoppen? Hoe voorkomen we dat ze jongeren indoctrineren en rekruteren? Hoe verdedigen we onze samenleving? Met verwijten en simplistische oorlogstaal komen we er niet. Deze tijd verdraagt geen lichtzinnigheid. We hebben een coherente aanpak nodig, die veiligheid verzoent met vrijheid endie opnieuw hoop biedt aan alle burgers van dit land. Dit boek zet de contouren van zo'n strategie uiteen, een die onze rechten en vrijheden versterkt in plaats van uitholt. Want het gevecht met IS betekent ook een worsteling met onszelf en met ons geloof in de kracht van onze samenleving.

Bouwstenen voor een betere stad

Mechelen onderging het voorbije decennium een ware metamorfose: van lelijk eendje tot mooie zwaan. Burgemeester Bart Somers legt de oorzaken van die positieve verandering bloot en geeft inzicht in de beslissingen op het stadhuis. Toch is dit in de eerste plaats een ideeënboek. Hoe zorgen we ervoor dat het herstel in de Mechelse wijken en dorpen duurzaam is?
Voor alle stedelijke thema's beschrijft Somers de veranderingen in de wereld en de impact daarvan op zijn stad, de uitdagingen van morgen en de antwoorden die we daarop vandaag al kunnen formuleren. De conclusie is helder: een stad waarvan de bevolking op dertig jaar tijd met dertig procent zal toenemen, moet ambitie tonen en kiezen voor kwaliteit. Alleen zo krijg je een leefbare stad op mensenmaat die niemand in de steek laat.

Barts verhaal

2001 – heden:

Burgemeester van Mechelen 

2019 – 2023:

 Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister bevoegd voor Samenleven & Binnenlands bestuur

2016 – heden:

Lid van het Comité van de Regio’s | Renew Europe CoR President

2014 – 2019:

Fractievoorzitter Open Vld

2014 – 2019:

Vlaams parlementslid

2014 – 2016:

Lid van het Comité van de Regio’s | CIVEX-coördinator | Vice-president van de ALDE partij

2007 – 2014:

Federaal volksvertegenwoordiger

2004 – 2009:

Open Vld-partijvoorzitter

2004 – 2007:

Vlaams volksvertegenwoordiger

2003 – 2004:

Minister-president van de Vlaamse regering

2001 – heden:

Burgemeester van Mechelen

1999 – 2004:

Federaal volksvertegenwoordiger

1997 – 1999:

VLD-woordvoerder

1995 – 1997:

Universitair medewerker VLD-senaatsfractie

1995 – 1997:

VLD-woordvoerder (ad interim)

1994 – 2000:

Gemeenteraadslid Mechelen

1992 – 1995:

Adjunct-hoofdredacteur VLD-Burgerkrant

Licentiaat rechten, KU Leuven

12 mei 1964:

Geboren in Mechelen

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.