Nieuws

Zoeken op categorie

Gelijke kansen

Alle 300 Vlaamse steden en gemeenten hijsen vandaag de regenboogvlag in strijd tegen homofobie

Vandaag is de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie. Om hun solidariteit en engagement te tonen, hijsen alle 300 Vlaamse steden en gemeenten vandaag de regenboogvlag. Dat gebeurde ook in Mechelen, in aanwezigheid van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Bart Somers: “Alle Vlaamse steden en gemeenten geven hiermee een niet te misverstane boodschap: in onze straten en wijken is iedereen vrij om zichzelf te zijn,” aldus Somers.

Binnenlands bestuur

Een toekomstplan voor minstens 350 Vlaamse kerken

Steeds minder mensen begeven zich naar de kerk, veel gemeente- en kerkbesturen zijn daardoor op zoek naar een andere of aanvullende bestemming voor deze bijzonder waardevolle gebouwen. De Vlaamse ministers Matthias Diependaele (Erfgoed) en Bart Somers (Binnenlands Bestuur) werkten samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en PARCUM, het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur, een plan uit dat gemeente- en kerkbesturen ondersteunt in hun zoektocht. Binnen afzienbare tijd zullen minstens 350 parochiekerken een her-of nevenbestemming krijgen.

Binnenlands bestuur

Somers maakt lokale begroting stuk transparanter

Lokale besturen beheren deze legislatuur meer dan 100 miljard euro. De lokale begrotingen waarin deze middelen worden weergeven zijn echter zeer moeilijk leesbaar. Om de leesbaarheid te verhogen komt Somers met enkele ingrepen. Elk lokaal bestuur zal vanaf 2025 een eigen beleidsverklaring moeten afleggen vergelijkbaar met de septemberverklaring. De kerncijfers van de begroting moeten worden gebundeld op 1 pagina en het wordt eenvoudiger te zien wat er wijzigt in de cijfers ten opzichte van de vorige begroting. “Een broodnodige ingreep. We vergroten de democratische legitimiteit van het lokale niveau. Zowel voor burgers als gemeenteraadsleden wordt het duidelijker: waar geeft mijn stad of gemeente geld aan. Het is een verdere professionalisering die de lokale besturen klaarstoomt om meer bevoegdheden op zich te nemen.” aldus minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Binnenlands bestuur

Nieuwkomers voortaan sneller begeleid naar werk

Nieuwkomers sneller én beter begeleiden naar de arbeidsmarkt. Onder dit motto slaan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Werk Jo Brouns de handen in elkaar. Eén jaar na het hervormde inburgeringstraject, schrijft meer dan 80% van de inburgeraars zich in bij VDAB waar dit vroeger slechts 17% was. De doelstelling blijft nog steeds 100%. “De arbeidsmarkt is de beste plaats om te integreren”, aldus Vlaams minister van Samenleven Bart Somers.

Samenleven

Van samenleven in diversiteit een succes maken: Plan Samenleven gaat 2de jaar in

Er komt een tweede oproep voor lokale besturen die projecten binnen het Plan Samenleven willen uitrollen. Met plan Samenleven zet Somers in op succesvol samenleven in diversiteit. Vlaams minister van Samenleven maakt dit jaar 16 miljoen euro vrij voor zijn Plan Samenleven. Bart Somers: “Samenleven in diversiteit brengt uitdagingen met zich mee. Onder de waterlijn zijn er veel positieve evoluties zoals de steeds stijgende activiteitsgraad bij mensen met migratieroots. Voor personen met een handicap wordt onze maatschappij steeds inclusiever. Maar er zijn nog uitdagingen, dit plan zet een turbo op de positieve evoluties.

Binnenlands bestuur

Nooddorp Gent opent voor bewoners op 10 mei

Na Antwerpen en Mechelen opent nu ook in Gent een nooddorp om tijdelijke ontheemden uit Oekraïne op te vangen. Het nooddorp zal op termijn 600 bewoners kunnen opvangen. 50 woonunits zorgen voor de eerste 214 opvangplaatsen op het terrein in Oostakker. Eind 2023 wordt het nooddorp verder uitgebreid met nog eens 150 woonunits. Het nooddorp in Gent kadert in de aanpak van de Vlaamse Regering om te zorgen voor duurzame huisvesting van mensen op de vlucht uit Oekraïne.

Binnenlands bestuur

Vlaanderen komt met plan om leefloners sneller aan het werk te krijgen

De Vlaamse regering komt met een plan om leefloners beter naar werk te begeleiden. Vandaag stroomt een vijfde van de leefloners na 1 jaar door naar werk, maar dat cijfer moet omhoog. Daarom slaan Vlaams ministers van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van werk Jo Brouns de handen in elkaar. Somers trekt 20 miljoen euro uit om lokale besturen te stimuleren meer leefloners te activeren. Daarnaast zullen leefloners zich verplicht moeten inschrijven bij de VDAB.

BInnenlands bestuur

Somers start schorsingsprocedure voor 3 erkende Diyanet moskeeën

Bij alle twaalf erkende Diyanet moskeeën zijn tekortkomingen vastgesteld tegen het Vlaamse erkenningsdecreet voor lokale geloofsgemeenschappen. Het gaat over tekortkomingen ten aanzien van het verbod op buitenlandse beïnvloeding. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakte dit bekend in een besloten commissie in het Vlaams parlement samen met de Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst, de Staatsveiligheid en OCAD. Negen moskeebesturen krijgen een waarschuwing van de Informatie- en Screeningsdienst en moeten zich uiterlijk tegen 15 november 2023 in regel stellen. Voor de drie andere moskeeën heeft de screeningsdienst de dossiers overgemaakt aan minister Somers die een schorsingsprocedure start die kan leiden tot het tijdelijk opheffen van de erkenning en de financiële voordelen die eraan vasthangen.

Binnenlands bestuur

Somers zet in op verdere professionalisering lokale besturen

Minister Somers ondersteunt lokale besturen die medewerkers een management cursus willen laten volgen. Het gaat over een proefproject waarvoor minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 200.000 euro uittrekt. Somers: “Lokale besturen hebben de voorbije jaren getoond dat ze niet alleen in crisissituaties boven zichzelf uitstijgen, maar ook dat ze klaar zijn om meer bevoegdheden te krijgen. Om het pad daartoe te effenen wil ik hen steunen in een verdere professionalisering van hun diensten. Zo krijgen we de beste dienstverlening op de meest efficiënte manier.”

Binnenlands bestuur

Somers tolereert geen medewerking van erkende moskeeën aan de Turkse verkiezingen

De Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers meegedeeld dat in sommige moskeeën medewerking wordt gegeven aan de campagne in het kader van de Turkse verkiezingen. Dit kan wijzen op buitenlandse inmenging, wat in strijd is met het erkenningsdecreet. Somers heeft de Informatie- en Screeningsdienst gevraagd om daar waar vaststellingen van actieve medewerking van moskeebesturen gebeuren, een onderzoek naar buitenlandse inmenging op te starten.

Binnenlands bestuur

Minister Somers en lokale besturen ondertekenen vernieuwd ambitieus klimaatpact

Steden en gemeenten kiezen voor steeds ambitieuzere klimaatdoelstellingen. Maar liefst 215 lokale besturen tekenden vandaag in op de vernieuwde klimaatdoelstellingen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Met de ondertekening van het nieuwe ‘Lokaal Energie en Klimaatpact’ engageren ze zich om de CO2 uitstoot van hun eigen patrimonium drastisch te laten dalen tegen 2030 met -55%, te zorgen voor 99.000 laadpunten voor elektrische wagens en voluit te kiezen voor fossielvrije collectieve renovaties. Bart Somers: “We mogen onze kop niet in het zand steken. Lokale besturen tonen aan dat het halen van klimaatdoelstellingen absoluut mogelijk is. Het is door enthousiasme te creëren en samen te werken dat we het verschil maken.”

Binnenlands bestuur

Vlaamse regering en vakbonden ondertekenen historisch sectoraal akkoord

“Werken moet lonen. Vandaag sluit de Vlaamse regering een sectoraal akkoord met de vakbonden dat de koopkracht van alle Vlaamse ambtenaren versterkt. Vooral de laagste lonen gaan erop vooruit.” Aldus Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers. Minister-president Jan Jambon: “Het is 15 jaar geleden dat we nog zo’n omvangrijk loonakkoord sloten bij de Vlaamse overheid. En dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat ons personeel dit verdient, omdat ze elke dag het beste van zichzelf geven ten dienste van onze samenleving, omdat ze vaak hard moeten werken in soms moeilijke omstandigheden.” Op voorstel van Minister Bart Somers werd parallel aan dit sectoraal akkoord een grondige modernisering van het Vlaamse personeelsbeleid principieel door de regering goedgekeurd: “De Vlaamse regering kiest niet langer voor de vaste benoeming als standaard, maar wel voor contractuele tewerkstelling. Tegelijk maken we hierbij ook werk van een meer prestatiegerichte verloning.”

Er werden geen resultaten gevonden voor uw zoekparameter.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.