Nieuws

Zoeken op categorie

Er werden geen resultaten gevonden voor uw zoekparameter.
Mechelen

Bart Somers wint internationale Civic Leader Award

25 november 2021 - Bart Somers heeft de prestigieuze Civic Leader Award gewonnen. De internationale prijs wordt uitgereikt door The Academy of Urbanism. Somers wint de prijs voor zijn beleid als burgemeester van de stad Mechelen waar hij van samenleven in diversiteit een succes maakte.

Mechelen

Proximus en stad Mechelen starten proefproject waarbij oplaadpunten voor elektrische voertuigen aangesloten kunnen worden op straatkasten van Proximus

25 november 2021 - Proximus en de stad Mechelen hebben de handen in elkaar geslagen om een proefproject van vier maanden op te starten waarbij laadstations voor elektrische voertuigen aangesloten worden op straatkasten met telecomapparatuur van Proximus. Vlaams minister Bart Somers: “Deze technologische innovatie is een primeur in België. Indien de resultaten overtuigend blijken en de nodige partners worden gevonden, kunnen in de nabije toekomst enkele duizenden nieuwe openbare oplaadstations worden gecreëerd in verschillende steden en gemeenten.”

Vlaamse regering

Vlaanderen neemt voortouw in organisatie derde prik voor algemene bevolking

19 november 2021 - Om de volledige bevolking een derde prik te kunnen geven en om bijkomende doelgroepen te vaccineren, is een doorstart van de vaccinatiecentra noodzakelijk. De Vlaamse Regering heeft daarom beslist om voldoende middelen uit te trekken om de vaccinatiecentra open te houden tot eind april. Ook wordt er reeds geanticipeerd op een positief advies van de Hoge Gezondheidsraad, door ervan uit te gaan dat kinderen tussen de 5 en 11 jaar ook gevaccineerd kunnen worden. In totaal trekt Vlaanderen meer dan 208 miljoen euro uit om deze logistieke organisatie te financieren.

Vlaamse regering

600 euro extra voor laagste lonen met jobbonus

19 november 2021 - Na een eerder akkoord bij de begrotingsopmaak in september, heeft de Vlaamse regering de jobbonus nu ook uitgewerkt in een voorontwerp van decreet. In de toekomst zullen mensen met een laag loon elk jaar tot 600 euro extra verdienen. Werkgevers van hun zijde zullen dankzij deze prikkel openstaande vacatures dan weer makkelijker kunnen invullen.

Vlaamse overheid

Vlaamse ambtenaren gaan opnieuw maximaal thuiswerken

14 november 2021 - De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist dat alle ambtenaren van de Vlaamse overheid terug maximaal gaan thuiswerken. Lokale besturen behouden hun autonomie, maar ook daar wordt telewerk maximaal aanbevolen. Dat laat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers weten aan De Zondag: “De besmettingscijfers en ziekenhuisopnames zijn zorgwekkend. Telewerk kan helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Als Vlaamse overheid geven we het voorbeeld en kiezen we terug voluit voor thuiswerk.”

Vlaamse regering

Vlaamse regering dringt CO2-uitstoot terug met ambitieus klimaatplan

5 november 2021 - De Vlaamse regering heeft een ambitieus klimaatplan uitgewerkt. Met 40 maatregelen wordt tegen 2030 de CO2-uitstoot fors teruggedrongen. Er komt een ongeziene renovatiegolf om het verouderde Vlaamse woningpatrimonium energiezuiniger te maken. Nieuwe woningen zullen 100% fossielvrij gebouwd worden. En er wordt radicaal de switch gemaakt naar een elektrificatie van ons wagenpark. De Vlaamse regering legt de lat hoog en neemt op die manier haar verantwoordelijkheid om ook de volgende generaties een duurzame en welvarende toekomst te garanderen.

Binnenlands Bestuur

Volgende stap in hervorming Vlaams HR-beleid

29 oktober 2021 - Vandaag werd een nieuwe stap gezet in de modernisering en opwaardering van het Vlaamse personeelsstatuut. Personeelsleden zullen in de toekomst beter beschermd worden. Daarnaast stijgt de bijdrage aan de tweede pensioenpijler tot 5% tegen 2024. Er werd daarenboven meer dan 20 miljoen euro vastgelegd om de arbeidsvoorwaarden te versterken.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers: “Decretale basis nodig voor coronapas in nieuwe sectoren”

26 oktober 2021 - Burgemeesters kunnen op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet géén Covid Safe Ticket (CST) opleggen in nieuwe sectoren. Daarvoor is een decretale basis nodig. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bart Somers vandaag na overleg met de Vlaamse regering en juristen van zijn administratie. “Vandaag komt het overlegcomité samen en morgen ligt het decreet ter stemming voor in het Vlaams parlement. Als minister zal ik het decreet toepassen. Daarna volgt een duidelijke communicatie naar de lokale besturen.”

Samenleven

Bart Somers komt met Plan Samenleven: “Gedaan met de versnippering”

20 oktober 2021 - Samenleven in diversiteit gaat over meer dan nieuwkomers. Dat gaat over 6,6 miljoen Vlamingen die met elkaar moeten samenleven en alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Met haar Integratie- en Gelijke Kansenbeleid had Vlaanderen daarvoor 380 projecten en 413 vormingen. Steeds goedbedoeld, maar vaak te weinig impact. Dat wil minister Somers aanpakken met het Plan Samenleven: “Het beleid was te versnipperd en daarom werden er te weinig mensen bereikt. In de toekomst focussen we onze middelen op 24 projecten met duidelijke doelstellingen. Minder projecten, meer impact. We willen geen honderden, maar tienduizenden mensen bereiken.”

Samenleven

Vlaams parlement keurt Erkenningsdecreet van Bart Somers goed

20 oktober 2021 - Na de commissie Binnenlands Bestuur heeft nu ook de plenaire vergadering van het Vlaams parlement het nieuwe Erkenningsdecreet van minister van Samenleven Bart Somers goedgekeurd. “We maken nu echt een einde aan de stand still. Er is opnieuw rechtszekerheid. We gaan opnieuw lokale geloofsgemeenschappen erkennen. Weliswaar onder duidelijke voorwaarden rond buitenlandse financiering, transparantie en het respecteren van het EVRM. Met een gloednieuwe informatie- en screeningsdienst zullen we hier strikter op kunnen toezien, maar lokale geloofsgemeenschappen ook kunnen beschermen tegen onterechte kritiek”.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers wil gemeenteraadsleden beter ondersteunen en statuut versterken

19 oktober 2021 - Er komt een parlementaire werkgroep die zich moet buigen over het statuut van gemeenteraadsleden. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers vandaag aangekondigd in de commissie. “Sinds de verkiezingen van 2018 hebben 265 lokale mandatarissen ontslag genomen. De redenen lopen uiteen, maar het is duidelijk dat het statuut van gemeenteraadsleden en de werking van de lokale democratie versterkt moeten worden.”

Samenleven

Minister Somers trekt erkenning in van Antwerpse moskee “De Koepel”

18 oktober 2021 - De Antwerpse moskee De Koepel verliest haar erkenning. Dat besliste Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers vandaag. Oorzaak is het manifest weigeren om transparantie te verschaffen over de werking van de moskee en geen enkele administratieve verplichting na te leven. “Er is nog nooit een jaarrekening neergelegd. Nog nooit een meerjarenplan ingediend. Er is zelfs niet geweten wie in het bestuur zetelt en wie de imam is. Dan is de intrekking van de erkenning natuurlijk het logische gevolg. We gaan in de toekomst terug moskeeën erkennen, maar wel strikter toezien op het naleven van de erkenningsvoorwaarden”, klinkt het bij de minister.

Samenleven

Erkenningsdecreet goedgekeurd in de commissie Binnenlands Bestuur

13 oktober 2021 - Het nieuwe erkenningsdecreet van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers werd woensdag goedgekeurd in de commissie Binnenlands Bestuur. Binnenkort zullen opnieuw lokale geloofsgemeenschappen erkend kunnen worden en komt er een einde aan een jarenlange impasse. Wel worden daar duidelijke voorwaarden aan gekoppeld. “Met dit decreet bieden we lokale geloofsgemeenschappen opnieuw rechtszekerheid en nieuwe geloofsgemeenschappen ondersteuning, maar een erkenning is niet vrijblijvend. Er komt een verbod op buitenlandse inmenging en buitenlandse financiering. We richten een informatie- en screeningsdienst op die hierop toeziet, maar die lokale geloofsgemeenschappen ook kan beschermen tegen onterechte kritiek”, klinkt het bij Bart Somers.

Samenleven

Er komt een Interministeriële Conferentie over aanpak moslimexecutieve

12 oktober 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft vandaag in de commissie Binnenlands Bestuur opgeroepen om een Interministeriële Conferentie rond de moslimexecutieve te organiseren. Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne bevestigt dat hij de verschillende regionale ministers zal uitnodigen.

Binnenlands bestuur

Tessenderlo en Ham nemen de principiële beslissing tot samenvoeging

5 oktober 2021 - Op de gelijktijdige gemeenteraden van Tessenderlo en Ham van maandagavond 4 oktober 2021 hebben de twee besturen de principiële beslissing genomen tot vrijwillige samenvoeging. Vanaf nu start een traject van twee jaar waarbij alle aspecten van een fusie onderzocht worden. Belangrijk deel van dit traject zijn de diverse bevragingen en adviezen van bevolking en belanghebbenden. Een extern bureau zal de gemeenten hierin begeleiden. Dit bureau zal in het bijzonder inzetten op communicatie en interactie met de bevolking.

Binnenlands Bestuur

Verlenging vaccinatie in de vaccinatiecentra tot einde van 2021

1 oktober 2021 - De voorbije maanden liep een grootschalige vaccinatiecampagne via 95 vaccinatiecentra, om zoveel mogelijk Vlamingen te beschermen tegen een COVID-19 infectie. Dankzij de inzet van de zorgraden, lokale besturen en talloze vrijwilligers is deze campagne op korte tijd uitgegroeid tot een enorm succes. Aanvankelijk werden de vaccinatiecentra voorzien tot 15 oktober 2021. Na het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie om alle +65 jarigen te voorzien van een extra dosis en de beslissing van het IMC die daarop volgde, is een verlenging van de vaccinatiecentra aangewezen.

Binnenlands Bestuur

Westerlo is de meest kmo-vriendelijke bouwgemeente van Vlaanderen

28 september 2021 - Bouwunie reikt dit jaar voor de eerste keer een award uit voor de kmo-vriendelijkste bouwgemeente van Vlaanderen. Na een analyse van de overheidsopdrachten van de voorbije jaren en een beoordeling door de aannemers kwam de gemeente Westerlo uit de provincie Antwerpen als winnaar uit de bus.

Vlaamse Regering

Vlaamse Regering voert jobbonus in

27 september 2021 - Bij de recente begrotingsopmaak besliste de regering om de jobbonus in te voeren, nadat deze eerst al werd opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord op aangeven van de liberalen. De jobbonus voor loontrekkenden en startende zelfstandigen heeft als doel mensen te activeren en aan de slag te houden door het verschil tussen werken en niet werken te vergroten. Vlaams Parlementsleden Willem-Frederik Schiltz en Tom Ongena, respectievelijk fractieleider voor Open Vld en lid van de Commissie Werk, zijn tevreden met deze maatregel om werken meer te doen lonen: “Vlaanderen kampt vandaag met een tekort aan arbeidskrachten. Bedrijven vinden vaak geen geschikt personeel en dat bedreigt de heropleving van onze economie. Met de jobbonus willen we wie werkt extra belonen en zo meer mensen aan het werk krijgen. Goed dat onze ministers Somers en Peeters hiervoor gevochten hebben.”

Samenleven

Bart Somers maakt 15 miljoen euro vrij voor digitalisering Integratie & Inburgering

21 september 2021 - De Vlaamse regering wil het integratie- en inburgeringsbeleid versneld digitaliseren. Onder impuls van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers werd afgelopen vrijdag op de ministerraad beslist om daar extra middelen voor vrij te maken. In totaal gaat het om 15 miljoen euro. Bart Somers: “Online lessen en testen, vlottere instroom van cursisten, minder administratie voor de lesgevers, betere opvolging gedurende het hele traject. Digitalisering maakt veel mogelijk, we moeten deze opportuniteiten met beide handen grijpen. We tillen ons inburgeringsbeleid naar een hoger niveau.”

Binnenlands Bestuur

Ministers Somers en Peeters trappen de week van de mobiliteit op gang

16 september 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gaven vandaag de aftrap van de Week van de Mobiliteit. Op (F)aces of the Future, een inspiratiedag over duurzame mobiliteit maakten meer dan 150 vertegenwoordigers van onze Vlaamse steden en gemeenten hun opwachting. “Van Griekenland tot Limburg, we hebben deze zomer gezien dat de klimaatopwarming verstrekkende gevolgen heeft. 36% van onze Vlaamse broeikasuitstoot komt uit de transportsector en 54% daarvan is het gevolg van personenverkeer. Inzetten op duurzame mobiliteit kan dus een belangrijk verschil betekenen”, klinkt het bij de ministers.

Samenleven

Bart Somers: “Inspanningen tegen kinderarmoede werpen vruchten af, maar nog werk”

9 september 2021 - De Lokale ArmoedeBarometer onderzocht het lokale armoedebeleid van de Vlaamse steden en gemeenten. Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten en er is nog werk aan de winkel. Maar wat ook opvalt: centrumsteden doen het in vergelijking met andere gemeenten opvallend goed. Samen met Genk staat Mechelen daarbij op de eerste plaats. Bart Somers: “De bestrijding van kinderarmoede is één van de speerpunten van het bestuursakkoord. Onze inspanningen beginnen vruchten af te werpen, maar het werk is zeker nog niet af.”

Binnenlands Bestuur

Jaarlijks tot 100.000 ton minder CO2-uitstoot via autodelen en het Lokaal Energie- en KlimaatPact

9 september 2021 - Vandaag stelt Minister Somers samen met Autodelen.net, het Vlaams netwerk autodelen en de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) de inspiratiegids betreffende koolstofvrije deelmobiliteit voor. Deze studiedag voor lokale overheden kadert binnen het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP). Met het LEKP wil minister Somers steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen. De ambities op vlak van autodelen liggen hoog: Jaarlijks 100.000 ton minder CO2-uitstoot tegen 2030.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers gaat voor "Gemeenten Zonder Gemeentehuis"

7 september 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakt 35 miljoen euro vrij voor “Gemeenten Zonder Gemeentehuis”. Lokale besturen kunnen projecten indienen voor een betere digitale dienstverlening. “We schakelen een versnelling hoger. Het is niet meer van deze tijd dat je voor elk document naar het gemeentehuis moet afzakken als je dat eigenlijk niet wil”, aldus Bart Somers.

Samenleven

Bart Somers wil beloning Olympische en Paralympische atleten gelijkschakelen

2 september 2021 - Uit cijfers van Sporza blijkt dat het prijzengeld van onze Paralympische atleten een stuk lager ligt dan het prijzengeld van onze Olympische atleten. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers gaat in gesprek met het BOIC en Paralympisch Comité om de beloning gelijk te schakelen: “Onze paralympiërs verdienen evident evenveel respect en waardering als onze olympische atleten. Het is dan ook normaal dat het prijzengeld even hoog ligt.”

Binnenlands Bestuur

Slimme laadpaal met led-verlichting biedt oplossing voor mensen zonder oprit

23 augustus 2021 - Mensen zonder oprit of garage zijn minder geneigd om een elektrische wagen aan te kopen, omdat ze thuis geen plaats hebben om het voertuig op te laden. Hasseltse ondernemer Danny Vaes wil daar verandering in brengen met de LUPYS, een nieuw type laadpaal. Vlaams ministers Bart Somers en Lydia Peeters waren vandaag aanwezig bij de lancering.

Binnenlands Bestuur

Bekommernissen van de Katholieke Kerk zijn niet strijdig met ambities van de Vlaamse regering

18 augustus 2021 - Gisteren stond in De Standaard te lezen dat Vlaams ministers Bart Somers en Matthias Diependaele een actieplan klaar hebben met betrekking tot de toekomst van parochiekerken. Vandaag komt Monseigneur Johan Bonny met een kritisch opiniestuk, waaruit een reeks bezorgdheden blijken. De ministers hebben begrip voor de aandachtspunten van de bisschop: “De bekommernissen van de Katholieke Kerk zijn niet strijdig met de plannen van de Vlaamse regering. We willen uitdrukkelijk partners zijn in dit verhaal.”

Binnenlands Bestuur

10 werkdagen rouwverlof voor ambtenaren en onderwijspersoneel

20 juli 2021 - Het personeel van de Vlaamse Overheid, de provincies, de lokale besturen én het onderwijs krijgt recht op 10 werkdagen rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Momenteel hebben de personeelsleden van lokale overheden, de Vlaamse overheid en het onderwijspersoneel recht op 4 werkdagen rouwverlof. De nieuwe regeling zal ook gelden voor pleegouders in het kader van langdurige pleegzorg. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Onderwijs Ben Weyts willen zo extra tijd en ademruimte geven als er zich een drama voordoet. “Afscheid nemen is zwaar. Deze uitbreiding van het rouwverlof kan die pijn niet wegnemen, maar zorgt er wel voor dat nabestaanden meer tijd krijgen om op adem te komen”, aldus de ministers.

Samenleven

Bart Somers gaat voor Vlaams Mensenrechteninstituut met onafhankelijke geschillenkamer

19 juli 2021 - Zoals afgesproken in het regeerakkoord stapt de Vlaamse regering tegen 15 maart 2023 uit Unia. Het nieuwe Vlaamse gelijkekansencentrum wordt een breed Mensenrechteninstituut. Dat werd vrijdag beslist op de laatste ministerraad van de Vlaamse regering. Naast bemiddeling en verzoening, moet een onafhankelijke geschillenkamer zorgen voor minder discriminatie. “We halen de mosterd uit Nederland en gaan voor een slagkrachtig Mensenrechteninstituut met een internationale top-rating”, klinkt het bij minister Bart Somers.

Samenleven

Minister Somers selecteert LEVL als kandidaat-participatieorganisatie

14 juli 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers selecteert LEVL als de nieuwe kandidaat-participatieorganisatie. De organisatie is een samensmelting van het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen. “Vandaag zetten we opnieuw een belangrijke stap in de vernieuwing van het Vlaamse samenlevingsbeleid. Een stap richting een Vlaanderen met meer gelijke kansen en minder segregatie. Met een participatieorganisatie die kritisch durft zijn, beleidsadviezen formuleert, maar ook elke dag meewerkt aan concrete acties op het terrein.”

Binnenlands Bestuur

Decreet Somers definitief gestemd: minder particratie, meer macht voor de burger

14 juli 2021 - Het decreet ter versterking en modernisering van de lokale democratie werd vandaag definitief goedgekeurd in het Vlaams parlement. Bart Somers: “We gaan voor meer macht voor de burger en minder voor de partijen. De kiezers zullen voortaan bepalen wie in de gemeenteraad zetelt en meer kunnen wegen op de coalitievorming en op wie burgemeester wordt van hun gemeente.”

Samenleven

Draaiboek voor lokale besturen moet detectie radicalisering binnen Lokale Integrale Veiligheidscellen verbeteren

11 juli 2021 - Vlaams ministers Bart Somers en Zuhal Demir verspreiden samen met de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een draaiboek aan alle lokale besturen om al hun vragen te beantwoorden over de Lokale Integrale Veiligheidscel in de strijd tegen radicalisering. “Veel actoren zien wel degelijk een meerwaarde in hun deelname aan de LIVC’s, maar worstelen nog met veel praktische vragen. Met dit draaiboek geven we burgemeesters een praktische handleiding met handvaten over hoe ze de zaken op het terrein kunnen aanpakken”, aldus Somers en Demir.

Samenleven

Het Vlaams parlement keurt hervorming inburgeringsbeleid goed

7 juli 2021 - Na de commissie Binnenlands Bestuur heeft nu ook het Vlaamse parlement het nieuwe Integratie- en Inburgeringsdecreet goedgekeurd. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Er wordt al jaren gepraat over het inburgeringsbeleid dat anders en beter moet. Vandaag doen we het. We voegen twee extra pijlers toe aan het huidige inburgeringstraject zodat nieuwkomers sneller volwaardig kunnen participeren in onze maatschappij.”

Samenleven

33 lokale besturen starten met project om gewelddadige radicalisering te voorkomen

2 juli 2021 - Begin maart lanceerde Vlaams minister Bart Somers een projectoproep voor lokale besturen in het kader van het nieuwe Vlaamse actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering. De eerste projecten zijn goedgekeurd en gaan deze week van start. “De lokale besturen worden de regisseur van het actieplan. Met de extra middelen kunnen ze een deradicaliseringsambtenaar aanstellen, de Lokale Integrale Veiligheidscellen versterken, netwerkmomenten uitbouwen met politie of meer expertise binnenbrengen.”

Binnenlands Bestuur

3 miljoen euro voor lokale besturen die investeren in mentaal welzijn van jongeren

30 juni 2021 - Vlaams minister Bart Somers lanceerde in maart een projectoproep voor lokale besturen die willen inzetten op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. In totaal dienden 103 steden en gemeenten een aanvraag in. “Eén op 5 jongeren voelt zich niet goed in zijn vel, de coronacrisis heeft dit nog versterkt. We willen dit aanpakken in samenwerking met de lokale besturen, want zij kunnen jongeren die het moeilijk hebben het best bereiken.”

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen goed voor 35% van de publieke overheidsinvesteringen

29 juni 2021 - Onze steden en gemeenten zijn van plan om fors te investeren in de relance van onze economie. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van de lokale financiën door Belfius. Onze lokale besturen zullen de komende jaren 2,5 miljard euro meer investeren dan oorspronkelijk gepland. Het brengt het totaal op 17 miljard euro, goed voor maar liefst 35% van alle overheidsinvesteringen. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Lokale besturen worden het bestuursniveau van de 21ste eeuw. Ze hebben ons rechtgehouden tijdens de crisis en na de crisis zullen ze verantwoordelijk zijn voor 35% van de overheidsinvesteringen. Vanuit Vlaanderen ondersteunen we dit met extra middelen, maar we moeten waakzaam blijven want de coronacrisis zorgt voor enkele onzekerheden.”

Binnenlands Bestuur

Principiële fusiebeslissing Hoeselt-Bilzen

28 juni 2021 - De gemeenteraden van Hoeselt en Bilzen hebben zonet de principiële beslissing genomen om op 1 januari 2025 te fusioneren. De nieuwe gemeente zal 42.300 inwoners hebben en een oppervlakte van 106 km². De intense samenwerking tussen beide gemeenten o.m. binnen de politie- en brandweerzone leidde tot andere vormen van kostenbesparing. Zo wordt er sinds kort gewerkt met éénzelfde GAS-reglement voor de bestraffing van grote en kleine wreveldelicten, gebeurden er heel wat samenaankopen en werd personeel uitgewisseld. Het goede partnership in vaccinatiecentrum De Kimpel deed het vertrouwen groeien en zorgde voor de beslissing om samen verdere stappen te zetten.

Binnenlands Bestuur

Vacature raadgever Binnenlands Bestuur

28 juni 2021 - Vlaams Viceminister-president en Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers is op zoek naar een M/V/X om de lokale besturen in Vlaanderen mee vorm te geven

Binnenlands Bestuur

Al meer dan 11.000 leerlingen kunnen naar een zomerschool

27 juni 2021 - In juli en augustus kunnen meer dan 11.000 leerlingen naar 180 zomerscholen in 98 gemeenten. Het gaat nu al om veel meer leerlingen dan vorige zomer, toen ongeveer 7.500 kinderen en jongeren bijgespijkerd werden in een zomerschool. Bovendien zullen de cijfers waarschijnlijk nog oplopen, want scholen en lokale besturen krijgen nog tot 14 juli een extra kans om een aanvraag in te dienen voor de organisatie van een zomerschool. Vlaams ministers Bart Somers en Ben Weyts hebben daar dit jaar 10 miljoen euro voor vrijgemaakt. “Het engagement en enthousiasme is groot. Voor kwetsbare jongeren betekent dit een wereld van verschil”, klinkt het bij de ministers.

Binnenlands Bestuur

Sociaal akkoord over koopkrachtverhoging van 1,1% voor personeel lokale besturen

25 juni 2021 - In maart sloten de Vlaamse regering en de sociale partners het VIA6-akkoord. Dat akkoord zorgde voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de zorg- en welzijnssectoren waaronder o.a. een koopkrachtverhoging van 1,1% voor de personeelsleden uit de publieke socio-culturele sector. Daarnaast ontvangen de lokale besturen een compensatie van 30 miljoen euro om ook aan de personeelsleden van de lokale besturen die niet onder het VIA6-akkoord vallen een koopkrachtverhoging toe te kennen. Over de concrete uitwerking van deze en andere maatregelen bereikten de lokale besturen, de provincies en de vakbonden nu een akkoord.

Samenleven

Toegankelijkheidswijzer brengt toegankelijkheid musea in beeld

24 juni 2021 - Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers lanceert vandaag samen met de Gentse schepenen Astrid De Bruycker (Gelijke Kansen) en Sami Souguir (Cultuur) de Toegankelijkheidswijzer. Met deze tool wordt informatie over de toegankelijkheid van gebouwen verzameld én ontsloten naar het brede publiek. De Vlaamse overheid, Inter en de stad Gent werkten samen aan het pilootproject met 12 Gentse musea en historische huizen. Vlaams minister Somers wil het project nu ook uitrollen naar andere musea in Vlaanderen.

Samenleven

Commissie Binnenlands Bestuur zet licht op groen voor hervorming inburgeringsbeleid

22 juni 2021 - De Commissie Binnenlands Bestuur heeft zopas het nieuwe Integratie- en Inburgeringsdecreet goedgekeurd. Het decreet dat het inburgeringsbeleid wil hervormen en vernieuwen gaat nu voor finale stemming naar de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “We vragen meer inspanningen, maar bieden ook meer kansen. Het nieuwe inburgeringstraject geeft nieuwkomers de kans om volwaardig te participeren aan onze samenleving.”

Binnenlands Bestuur

Eerste 'Onument' voor coronaslachtoffers ingehuldigd in Kortrijk

20 juni 2021 - In aanwezigheid van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden is zondag op de begraafplaats Hoog Kortrijk het 'Onument' ingehuldigd, een monument om de vele slachtoffers van corona te herdenken, maar ook om stil te staan bij andere verlieservaringen. Het Onument op Hoog Kortrijk is het eerste in een reeks Onumenten die op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden opgericht.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers gaat met burgemeesters van Boom en Rumst in gesprek over Tomorrowland

17 juni 2021 - Vlaams minister Bart Somers gaat op korte termijn in gesprek met de burgemeesters van Boom en Rumst. Zij beslisten donderdag dat Tomorrowland dit jaar toch niet kan doorgaan, hoewel dat volgens de coronaregels op dat moment wel zou mogen.

Binnenlands Bestuur

Minister Bart Somers stelt resultaten van nieuwe Gemeente- en Stadsmonitor voor

16 juni 2021 - Hoe fier zijn inwoners op hun stad of gemeente? Voelen ze zich veilig op straat? Vinden ze dat er voldoende groen en veilige fietspaden zijn? Sinds vandaag kennen lokale besturen het antwoord op deze en nog veel meer vragen. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers stelde vandaag de resultaten van de nieuwe Gemeente- en Stadsmonitor voor: “Een schat aan informatie. Meer dan 300 indicatoren. Niet enkel om te weten wat we goed en minder goed doen, maar vooral om ermee aan de slag te gaan.”

Binnenlands Bestuur

Decreet Somers met afschaffing opkomstplicht goedgekeurd in de commissie

15 juni 2021 - De Commissie Binnenlands Bestuur heeft zopas het Decreet Somers goedgekeurd. Het decreet dat de lokale democratie moet versterken gaat nu voor finale stemming naar de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Bart Somers: “Bij de komende lokale verkiezingen krijgen burgers meer invloed ten nadele van de particratie. Burgers gaan meer wegen op wie in de gemeenteraad zetelt, welke meerderheid er wordt gevormd en wie burgemeester wordt. Daarnaast moderniseren we onze lokale democratie, met het afschaffen van het systeem van volmachten op eer. Ook de opkomstplicht verdwijnt, een hervorming die het democratische debat zal versterken en waar we al lang voor pleiten.”

Samenleven

Efficiënt inburgeringsbeleid is ook in ons belang

OPINIE - We hebben een hele generatie aan haar lot overgelaten. Als we slim zijn, garanderen we dat nieuwkomers kunnen meebouwen aan de welvaart.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers, Stad Gent en VVSG geven officieel startschot voor Lokaal Energie- en Klimaatpact

10 juni 2021 - In het Gentse Baudelopark hebben Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, burgemeester van Gent Mathias De Clercq, schepen Tine Heyse en voorzitter van de VVSG Wim Dries het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) officieel ondertekend. “De Vlaamse steden en gemeenten die het pact ondertekenen kunnen rekenen op extra financiële middelen. Samen gaan we voor een beter klimaat”, klinkt het bij minister Somers. Duidelijk: de focus van het pact ligt op het realiseren van de doelstellingen, met een minimum aan administratieve lasten.

Binnenlands Bestuur

55 miljoen euro extra om de vaccinatiecentra tot oktober open te houden

9 juni 2021 - Vlaams ministers Bart Somers en Wouter Beke hebben samen 55 miljoen euro extra vrijgemaakt om de vaccinatiecentra tot half oktober open te kunnen houden. De huidige financiering liep tot eind juli. “De vaccinatiecampagne is een succes en draait op volle toeren. Als we zo verder doen, zullen we snel groepsimmuniteit bekomen. Hoe meer mensen we vaccineren, hoe beter.”

Binnenlands Bestuur

Bart Somers wil lokale kmo’s meer kansen geven bij overheidsopdrachten

2 juni 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers gaat met de lokale besturen aan de slag om lokale ondernemingen meer te betrekken bij de relanceprojecten. De minister komt met vijf concrete voorstellen. “Kleinere bedrijven maken nu vaak geen kans als een overheidsopdracht in de markt wordt gezet. Een lokaal bestuur kan nochtans enkele zaken doen om die kansen te vergroten.” Unizo benadrukt al geruime tijd het belang van meer kansen voor kmo’s bij overheidsopdrachten en reageert dan ook erg positief op het initiatief van de minister.

Binnenlands Bestuur

De burger moet de overheid kunnen uitdagen en taken overnemen

31 mei 2021 - Wat als burgers, verenigingen of ondernemers de overheid kunnen uitdagen om bepaalde taken en diensten over te nemen? Dat is zoveel als het Right to Challenge die minister Somers wil uitrollen via de lokale besturen.

Mechelen

25 jaar Pringles Mechelen

26 mei 2021 - Ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig bestaan brachten Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie, Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven, en Alexander Vandersmissen, waarnemend burgemeester van Mechelen, een bezoek aan de snackfabriek. Sinds de opening in 1996 steeg de Belgische site van 300 personeelsleden naar 650, verdubbelde ze haar productie tot 104.000 ton anno 2021 en halveerde ze tegelijkertijd haar energieverbruik.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers gaat voor laadpaal-plan in elke gemeente met 5 concrete acties

25 mei 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers gaat voor een laadpaal-plan in elke gemeente. Hij gaat de lokale besturen daarbij ondersteunen. “Het vergroenen en elektrificeren van ons wagenpark kan enkel lukken als er voldoende laadpalen zijn. Er bestaan al veel goede initiatieven, maar een concreet plan per gemeente zal nodig zijn als we onze doelstellingen willen behalen.”

Samenleven

Vlaams actieplan tegen extremisme goedgekeurd

21 mei 2021 -Vandaag werd het vernieuwde actieplan tegen extremisme goedgekeurd door de Vlaamse regering. “Het nieuwe actieplan focust op alle vormen van gewelddadige radicalisering. Van religieus-extremisme tot rechtsextremisme, online en offline. De lokale integrale veiligheidscellen worden de spil van dit beleid”, klinkt het bij Vlaams minister van Samenleven Bart Somers.

Samenleven

Diploma’s en competenties zullen sneller worden erkend

19 mei 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers reageert op de getuigenis van Pedro Ponce in Knack. De Peruaanse arts is vandaag noodgedwongen aan de slag als poetshulp omdat zijn diploma in ons land niet werd erkend. “Vanaf 2022 krijgt elke nieuwkomer een inburgeringstraject op maat en worden mensen via organisaties zoals MaxiPack beter begeleid om hun diploma’s en elders verworven competenties sneller te erkennen. Talent weggooien is het domste wat we als samenleving kunnen doen.”

Binnenlands Bestuur

Terugkeer naar de werkvloer zo duurzaam mogelijk

19 mei 2021 - Binnenkort is telewerk niet langer verplicht. Dat geldt ook voor de ambtenaren van de Vlaamse overheid. Minister Bart Somers wil de terugkeer naar de werkvloer veilig en duurzaam organiseren. “We moeten de ambitie hebben om beter te doen dan vóór de coronacrisis. We zetten in op duurzaam woon-werkverkeer en gaan voor een gezonde mix tussen kantoorwerk en telewerk.”

Binnenlands Bestuur

98% van de Vlamingen tevreden over vaccinatiecentra

18 mei 2021 - De Vlamingen zijn tevreden over de vaccinatiecentra. Dat blijkt uit een enquête die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers liet uitvoeren bij de bezoekers. “Onze lokale besturen, de medewerkers en de vele vrijwilligers krijgen een goed rapport. Liefst 98% van de respondenten is tevreden en geeft een score van minstens 8 op 10.”

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen cruciaal om 1 laadpunt per 100 inwoners te realiseren

18 mei 2021 - De federale regering heeft een akkoord bereikt over de vergroening van het woon-werkverkeer. Vanaf 2026 zullen alleen nog emissievrije bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn. Het aantal laadpalen moet daarom sterk omhoog. “Naast burgers en bedrijven zal er een belangrijke rol zijn voor de lokale besturen. In het Lokaal Energie- en Klimaatplan gaan we voor 1 laadpunt per 100 inwoners tegen 2030”, aldus Vlaams minister Bart Somers.

Samenleven

Bart Somers ondersteunt alternatieve Belgian Pride met 25.000 euro

17 mei 2021 - De Belgian Pride zal er dit jaar anders uitzien. Ook dit evenement kan door de coronacrisis niet fysiek doorgaan. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers maakt daarom 25.000 euro vrij voor alternatieve acties van de organisatie. “Er kan dit jaar geen grote bijeenkomst worden georganiseerd, maar we laten dit belangrijke evenement niet ongemerkt voorbijgaan. De Belgian Pride gaat over vrijheid. De vrijheid om jezelf te zijn.”

Binnenlands Bestuur

Meer dan helft van de lokale besturen wil parochiekerken nieuwe invulling geven

16 mei 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele stuurden een bevraging naar de lokale besturen in verband met de herbestemming van de parochiekerken op hun grondgebied. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat er een traject van neven- of herbestemming in hun gemeente loopt. “We gaan aan de slag met de honderden leegstaande kerken in Vlaanderen, met respect voor het verleden maar met oog op de toekomst”, klinkt het bij de twee ministers.

Binnenlands Bestuur

In Regio Zuid-West-Vlaanderen werken de lokale besturen al ruim 60 jaar samen

12 mei 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers had vandaag een digitale vergadering met de burgemeesters van de regio Zuid-West-Vlaanderen. De minister maakte er kennis met de unieke werking en ging in dialoog met de burgemeesters over hoe ze de bestaande regionale samenwerking nog kunnen versterken. “Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen werken de 13 lokale besturen al ruim 60 jaar samen. Een bewijs dat samenwerken loont en tot goede ervaringen op het terrein leidt,” besluit Somers.

Binnenlands Bestuur

Vlaams parlement keurt nieuw LIVC-R decreet goed

12 mei 2021 - Het Vlaams parlement heeft woensdagavond het vernieuwde LIVC-R decreet goedgekeurd. Het decreet van Vlaams ministers Bart Somers en Zuhal Demir maakt het mogelijk om binnen de Lokale Integrale Veiligheidscel alle informatie te delen in de strijd tegen radicalisering. “We zetten hiermee vandaag opnieuw een belangrijke stap in de bescherming van de jongeren in Vlaanderen en het voorkomen van gewelddadige radicalisering ”, klinkt het bij de twee ministers.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers zet in op slimme steden en Citizen Science

11 mei 2021 - Burgers betrekken om data te verzamelen en het beleid vorm te geven. In het Engels: citizen science. Vlaams minister Bart Somers heeft een draaiboek klaar voor steden en gemeenten die hiermee aan de slag willen gaan. Dat antwoordde hij vanmiddag in de commissie Binnenlands Bestuur op een vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Meer dan zeven op de tien is fier om voor de Vlaamse overheid te werken

7 mei 2021 - Naast de kleinschalige welzijnsbevragingen tijdens de coronacrisis, peilt de Vlaamse overheid ook elke twee jaar naar het algemeen welbevinden van haar werknemers. Die resultaten zijn nu bekend. De Vlaamse overheid krijgt een goed rapport van haar werknemers. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Als werkgever hebben we een voorbeeldfunctie en deze cijfers bewijzen dat we die ook vervullen. Meer dan 70 procent is fier om voor de Vlaamse overheid te werken. 84 procent is tevreden en 90 procent vindt dat de organisatie waardevol werk levert voor de samenleving.”

Binnenlands Bestuur

Vlaamse overheid heeft 56% van geplande personeelsbesparingen al gerealiseerd

5 mei 2021 - In haar regeerakkoord stelt de Vlaamse regering een personeelsbesparing van ongeveer 5% voorop, goed voor 1.440 ambtenaren minder tegen 2024. Anderhalf jaar ver in de legislatuur is 56% van die doelstelling reeds bereikt. Zo blijkt uit een artikel dat De Tijd vandaag publiceert. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De rationalisering van ons overheidsapparaat gaat niet gepaard met naakte ontslagen, maar we bekijken wel elke keer als iemand op pensioen gaat of een vervanging noodzakelijk is. Tegelijk zetten we in op digitalisering en maken we werk van efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. We gaan voor een moderne overheid en we zijn goed op weg om die ambitie waar te maken.”

Binnenlands Bestuur

Constructieve motie van wantrouwen bij lokale besturen moet politieke impasses sneller oplossen

4 mei 2021 - Wanneer er nu problemen ontstaan binnen een lokale meerderheid, moet er een lange en complexe procedure worden doorlopen om een nieuwe meerderheid aan te stellen. Het is de Vlaamse gouverneur en uiteindelijk zelfs de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur die er hun zegje over moeten doen. Politieke impasses slepen zo maanden en zelfs jaren aan. In de toekomst zal dit veranderen dankzij de constructieve motie van wantrouwen. “Binnenkort zal een lokale gemeenteraad volledig zelfstandig kunnen beslissen om een burgemeester, schepen of zelfs een volledig schepencollege te vervangen. We stappen af van het paternalisme en lange blokkeringen. Een snelle doorstart na een politiek conflict moet mogelijk zijn. We gaan voluit voor lokale autonomie.”

Binnenlands Bestuur

Minister Somers ondersteunt lokale besturen bij heropening terrassen

4 mei 2021 - Zaterdag mogen de terrassen in ons land weer open. Veel mensen kijken hier al lang naar uit. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bezorgde de meest recente richtlijnen, samen met handige tips en goede voorbeelden aan de lokale besturen. Zo wil hij hen helpen om de heropening veilig te laten verlopen en er een succes van te maken. “Iedereen snakt naar vrijheid en dat eerste frisse pintje op een terras. Met enkele kleine aanpassingen kan een lokaal bestuur de veiligheid garanderen en de lokale horecasector een enorm duwtje in de rug geven.”

Mechelen

Overname activa CG Power Systems Belgium

3 mei 2021 - De beursgenoteerde Saoedische industriële groep EIC (“Electrical Industries Company”) bevestigt dat op donderdag 15 april 2021 een overeenkomst werd ondertekend voor de overname van de activa, zoals machines, inventaris en technologie van CG Power System Belgium NV en CG Holdings. Belgium NV, beide in Mechelen. Inmiddels is ook aan alle voorwaarden voor de invoegetreding van deze overeenkomst voldaan.

Binnenlands Bestuur

Definitieve goedkeuring: opkomstplicht wordt afgeschaft

30 april 2021 - Na een positief advies van de Raad van State, gaf de Vlaamse regering vandaag haar definitieve goedkeuring voor een ingrijpende hervorming. Bij de volgende lokale verkiezingen zal er geen opkomstplicht meer zijn en de invloed van de lijststem zal verdwijnen. Er komt ook een meer rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. “Een hoogdag voor de lokale democratie”, klinkt het bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Ministers Somers en Weyts lanceren #ikgeefZomerles

29 april 2021 - Tientallen Vlaamse ondernemers engageren zich om les te geven in een zomerschool. Dat stond vandaag te lezen in de krant De Tijd. De Zomerscholen zijn in het leven geroepen om tijdens de zomervakantie leerachterstand weg te werken. Vooral de meest kansarme jongeren worden zo geholpen. Bevoegde ministers Bart Somers en Ben Weyts juichen het initiatief toe en geven ook zelf gehoor aan de oproep: deze zomer gaan ze ook voor een klas staan. Met de hashtag #ikgeefZomerles willen ze nog meer mensen warm maken om dat te doen.

Binnenlands Bestuur

Drie regio's nemen het voortouw in de Vlaamse renovatiegolf

29 april 2021 - Zuid-West-Vlaanderen, Stad Gent en regio Mechelen willen samen, middels het project SUPRA, op drie jaar tijd meer dan 3.000 particuliere woningen ingrijpend energetisch renoveren met steun van ELENA, een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB).

Samenleven

Bart Somers in gesprek met Wel Jong niet Hetero over meldpunten en safe spaces

28 april 2021 - Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers ging gisterenavond in gesprek met enkele jongeren van de organisatie Wel Jong Niet Hetero. De minister luisterde naar hun persoonlijke getuigenissen. “Veilige luisterplekken waar jongeren terechtkunnen met hun verhaal zijn zeer belangrijk. We gaan hier samen werk van maken”, aldus Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers onder de indruk van de vereenvoudiging in regio Midwest

27 april 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers had vandaag een digitale vergadering met de burgemeesters van regio Midwest, dat is de streek rond Roeselare. De burgemeesters stelden er hun plan voor om het aantal samenwerkingsverbanden in de regio te herleiden van 183 tot slechts 39. “De Vlaamse regiovorming wil het aantal structuren en mandaten drastisch terugschroeven. Op die manier worden onze lokale besturen slagkrachtiger en efficiënter. De regio Midwest is op dit vlak een echte voorloper en toont de weg voor de rest van Vlaanderen”, klinkt het bij minister Somers.

Binnenlands Bestuur

Somers wil hitte-eilanden in steden aanpakken

25 april 2021 - De thematische stadsvernieuwingsoproep staat dit jaar in het teken van hitte. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakte het thema zopas bekend: “Elk jaar krijgen we meer hittegolven en meer dagen waarbij de temperatuur boven de 30 graden stijgt. Onze steden voelen dit extra hard, want de hitte kan er nergens ontsnappen en er zijn te weinig afkoelingsplaatsen. Nochtans kan dit deels worden opgelost met doordacht beleid.”

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen lanceert projectoproep voor zomerscholen

23 april 2021 - Scholen en lokale besturen kunnen vanaf maandag een zomerschool-project indienen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maken samen € 10 miljoen vrij voor zomerscholen die tussen 5 juli en 27 augustus 2021 georganiseerd worden. De Vlaamse Regering keurde vandaag de projectoproep definitief goed. “Met de zomerscholen verrijken we het aanbod, in de eerste plaats voor de meest kwetsbare kinderen”, zeggen Weyts en Somers. “Zomerscholen helpen niet alleen met het inhalen van de leerachterstand, maar geven ook zelfvertrouwen en versterken kennis van het Nederlands”.

Samenleven

Minister Somers & Clubvoorzitter Verhaeghe wonen ‘Geef Racisme de Rode Kaart’-les bij in KTA Brugge

22 april 2021 - “Geef Racisme de Rode Kaart” is een project van Club Brugge Foundation, de maatschappelijke poot van landskampioen Club Brugge. Het is een kant-en-klaar lessenpakket voor leerlingen van de eerste graad van het middelbaar onderwijs, rond thema’s racisme en diversiteit. Tijdens het schoolbezoek van Minister van Gelijke Kansen Bart Somers, Club Brugge Voorzitter Bart Verhaeghe en Brugs schepen van Onderwijs Ann Soete aan KTA Brugge werd de klas met de 2.000ste deelnemer aan dit project in de kijker gezet.

Samenleven

Ministers Somers & Demir presenteren het nieuwe LIVC-R decreet in de Commissie Radicalisering

21 april 2021 - Vandaag hebben Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir het vernieuwde LIVC -R decreet voorgesteld in de Commissie Radicalisering van het Vlaams parlement. Het decreet dat tot stand is gekomen na diverse consultatie- en adviesrondes met verschillende partners moet het mogelijk maken om binnen de lokale integrale veiligheidscel informatie te delen in de strijd tegen radicalisering, zonder het beroepsgeheim te schenden. “We zetten hiermee vandaag opnieuw een belangrijke stap in de bescherming van onze jongeren en het voorkomen van gewelddadige radicalisering ”, klinkt het bij de twee ministers.

Binnenlands Bestuur

Minister Bart Somers neemt kennis van onbestuurbaarheid Machelen

21 april 2021 - Midden februari stemde een meerderheid van de Machelse gemeenteraad voor de onbestuurbaarheid van haar gemeente. Provinciegouverneur Jan Spooren startte daarop gesprekken met de verschillende betrokken partijen. Op basis van zijn verslag geeft Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de Machelse gemeenteraad groen licht om een nieuw college te vormen. “Uit het rapport blijkt duidelijk dat de huidige meerderheid niet verder kan. Het is nu aan de verschillende partijen in Machelen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en op zoek te gaan naar een nieuwe meerderheid in het belang van hun inwoners.”

Samenleven

Nieuwkomers zullen ook via maatschappelijk werk hun bijdrage voor inburgeringstraject kunnen betalen

21 april 2021 - Het Vlaamse inburgeringsbeleid wordt ingrijpend hervormd. Nieuwkomers zullen meer kansen krijgen en een traject op maat, maar het wordt ook minder vrijblijvend. Zo zal het inburgeringstraject in de toekomst betalend zijn. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Voor de meesten is dit een haalbare bijdrage, maar we mogen niet blind zijn voor diegenen die het financieel moeilijker hebben. Zij zouden in principe terechtkunnen bij het Sociaal Huis, maar ik wil met de lokale besturen werk maken van een systeem waar de inburgeraars maatschappelijk zinvol werk kunnen doen om hun cursus te financieren.”

Mechelen

Al drie kwart ex-werknemers failliete CG Power Systems elders aan de slag

20 april 2021 - In februari 2020 werd CG Power Systems failliet verklaard. Daardoor verloren 450 mensen in de Mechelse vestiging hun baan. Ruim een jaar later vond al 73% van de werknemers in outplacement opnieuw werk. Het resultaat van teamwork tussen de private partners, de lokale en hogere overheid.

Mechelen

Primeur in Mechelen: eerste stad die snelheidsovertredingen aanpakt met GAS-boetes

8 april 2021 - Sinds 6 april worden in Mechelen snelheidsovertredingen in de zones 30 en 50 gesanctioneerd met een GAS-boete. Mechelen is daarmee de eerste stad in Vlaanderen die de tool van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters in de praktijk omzet. Op wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/u of 50 km/u geldt, is er vaak te weinig controle. Met het invoeren van de GAS-boetes gaat Mechelen gericht zijn snelheidsbeleid handhaven.

Binnenlands Bestuur

Zelftests voor personeel van lokale besturen en Vlaamse overheid

5 april 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert een raamcontract voor lokale besturen om zelftests aan te kopen voor hun personeelsleden. Ook voor het personeel van de Vlaamse overheid worden 27.000 zelftests per week voorzien. “Hoe sneller we een besmetting kunnen vaststellen, hoe beter we de verspreiding van het virus kunnen voorkomen. Naast de vaccins zullen zelftests een cruciaal onderdeel vormen in de bestrijding van deze coronacrisis.”

Binnenlands Bestuur

Extra middelen en begeleiding voor meer zomerscholen

2 april 2021 - Tussen 5 juli en 27 augustus 2021 kunnen er in heel Vlaanderen opnieuw zomerscholen georganiseerd worden. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceren een nieuwe projectoproep na de paasvakantie en maken samen € 10 miljoen vrij voor scholen of lokale besturen die zomerscholen opzetten. Genoeg om 20.000 leerlingen te bereiken. Extra ondersteuning en een inspiratiegids boordevol concrete tips en mooie voorbeelden biedt de houvast die er vorige zomer nog niet was. “We willen de zomerscholen nu voorgoed verankeren”, zeggen Weyts en Somers. “Zo geven we toch een positief gevolg aan de coronacrisis”.

Vlaamse regering

Vlaamse Regering en sociale partners zetten turbo op tewerkstelling in Vlaamse zorg- en welzijnssectoren

30 maart 2021 - De Vlaamse Regering en de sociale partners hebben een akkoord bereikt over de invulling van de kwaliteitsmaatregelen in het kader van VIA 6. De sociale onderhandelingen zijn nu afgerond, wat betekent dat er werk gemaakt kan worden van de concrete uitvoering. Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke reageert erg tevreden: ‘Met dit akkoord zetten we een echte turbo op de tewerkstelling in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren. Hiermee komen we tegemoet aan belangrijke fundamentele vragen van werkgevers en werknemers. Zo krijgen zij de nodige ademruimte in de concrete organisatie en invulling van hun job en plaatsen we diegene die de zorg nodig heeft centraal, door meer tijd te geven voor zorg.’

Opinie

Camera’s beschermen in de eerste plaats de meest kwetsbaren in onze maatschappij (Opinie)

Het veiligheidsbeleid van onder meer Mechelen en Kortrijk werd donderdag stevig op de korrel genomen in de VRT-documentaire Privacy & ik. De hele aflevering werd op dezelfde nagel geklopt: het aantal politiecamera’s neemt toe, maar we kunnen de meerwaarde niet 100 procent in cijfers gieten. En dat klopt. Maar niemand beweert het tegendeel.

Samenleven

Minister Somers en Agentschap Integratie en Inburgering lanceren meertalige corona-app

29 maart 2021 - Bijna een kwart van de Vlamingen heeft migratieroots. Sommigen onder hen spreken nog niet vlot Nederlands of zijn de taal nog volop aan het leren. Om ervoor te zorgen dat ook zij op de hoogte zijn van de actuele coronamaatregelen en de Vlaamse vaccinatiecampagne, lanceert minister van Samenleven Somers de corona-app. “Het is in het belang van ons allemaal dat zoveel mogelijk mensen de informatie en richtlijnen begrijpen”, aldus de minister.

Mechelen

Mechelen is de enige centrumstad met minder leegstand

26 maart 2021 - Slechts één stad telt minder leegstaande handelspanden dan 10 jaar geleden: Mechelen. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van liberaal parlementslid Mercedes van Volcem. “Hier mogen we als stad ongelofelijk trots op zijn. Twintig jaar geleden trokken de gezinnen en handelaars weg uit onze stad. Vandaag is Mechelen the place to be”, reageert Vlaams minister en titelvoerend burgemeester Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Ministers Somers en Beke zetten in op noodopvang voor basisschoolkinderen

25 maart 2021 - De nieuwe coronamaatregelen zorgen ervoor dat lokale besturen opnieuw een belangrijke rol krijgen in het organiseren van kinderopvang. Veel sport- en jeugdkampjes die normaal tijdens de paasvakantie gingen doorgaan zijn geannuleerd. Bovendien heeft het overlegcomité beslist het lager en secundair onderwijs in de week voor de paasvakantie al te sluiten. “Voor ouders die echt geen oplossing vinden via het reguliere aanbod, kunnen steden en gemeenten noodopvang voorzien. We ondersteunen hen met extra middelen en richtlijnen”, aldus minister Somers.

Samenleven

Bart Somers vernieuwt het Wij-Zij-Netwerk om extremisme te voorkomen

22 maart 2021 - Vandaag stelde Vlaams minister van Samenleven Bart Somers het vernieuwde Wij-Zij-Netwerk voor op een persmoment in de Mechelse Dossin Kazerne. “Het netwerk brengt verschillende partners samen, bundelt expertise, en doet concrete beleidsaanbevelingen om gewelddadige radicalisering en extremisme te voorkomen.”

Persoonlijk

Botsende vrijheden (OPINIE)

Het botst regelmatig in onze samenleving, voortdurend zelfs. En dat is goed. Het kenmerkt namelijk onze vrije samenleving. Een liberale democratie waarin je als burger een ongelooflijk arsenaal aan vrijheden tot je beschikking hebt om je levenspad uit te stippelen. De vrijheid om je mening te ventileren en van mening te veranderen. De vrijheid om te geloven, van geloof te veranderen en niet te geloven. De vrijheid om van een man te houden, of van een vrouw, of van allebei. Je hebt zelfs de vrijheid om van geslacht te veranderen of je te identificeren als man noch vrouw. We zijn nooit vrijer geweest dan vandaag. En dat botst.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers investeert extra in mentaal welzijn

19 maart 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakt binnen zijn bevoegdheden extra middelen vrij voor mentaal welzijn. Hij lanceert een projectoproep voor lokale besturen en vraagt meer aandacht voor de uitdagingen dat telewerken met zich meebrengt.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers: “Stadsvernieuwingsprojecten staat in teken van veerkracht”

18 maart 2021 - Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers lanceert een bijkomende projectoproep voor stadsvernieuwingsprojecten. “Corona heeft onze steden extra onder druk gezet en uitgedaagd. De stad is de plaats waar problemen én oplossingen het eerst zichtbaar worden. De lokale besturen toonden deze crisis een ongelofelijke veerkracht. Met een bijkomende impuls van 20 miljoen euro willen we onze steden stimuleren om te blijven vernieuwen en innoveren.”

Samenleven

Minister Somers op zoek naar raadgever Gelijke Kansen

18 maart 2021 - We zijn op zoek naar een daadkrachtige collega met een duidelijke visie op gelijke kansen en non-discriminatie. Ben jij iemand die gelijke kansen en mensenrechten als fundament ziet voor onze samenleving? Ben jij iemand die in teamverband mee wil werken aan een beter Vlaanderen? Ben jij sterk geïnteresseerd in politiek en kan je je vinden in de visie van Bart Somers? Dan ben jij mogelijk onze ideale kandidaat. Als raadgever Gelijke Kansen en Non-discriminatie ben jij onder meer verantwoordelijk voor de uitbouw van het nieuwe Vlaamse Gelijkekansencentrum en voor het beleid dat discriminatie tegen gaat. Je tekent samen met de minister en de collega’s een performant beleid uit en draagt dit ook uit.

Samenleven

Vlaams minister van Samenleven Somers en Vlaams minister van Jeugd Dalle openen eerste Warme William Luisterkamer in Beveren

17 maart 2021 - Vlaams minister van Samenleven Somers en Vlaams minister van Jeugd Dalle openen eerste Warme William Luisterkamer in Beveren

Binnenlands Bestuur

17 regio’s: minder structuren, meer transparantie en efficiëntie

12 maart 2021 - Vlaanderen telt vandaag niet minder dan 2229 lokale samenwerkingsverbanden. Het is een lappendeken waar burgers, bedrijven, verenigingen en bestuurders hun weg niet meer in terug vinden. De Vlaamse regering wil komaf maken met die bestuurlijke versnippering en klopte vandaag een kaart af met zeventien regio’s. “We versterken de lokale bestuurskracht en kiezen voor een drastische vereenvoudiging. Minder structuren en mandaten. Meer transparantie en efficiëntie”, klinkt het bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Samenleven

Minister Somers en LGBTQ+ middenveld komen met extra maatregelen tegen homofobie en homohaat

11 maart 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zat deze voormiddag samen met Çavaria en Wel Jong Niet Hetero. Aanleiding was de moord op David Polfliet in Beveren. Samen met de middenveldorganisaties zullen er extra acties worden uitgewerkt om LGBT-fobie aan te pakken.

Samenleven

Bart Somers: “Aanpak homohaat onderdeel actieplan extremisme”

10 maart 2021 - De aanpak van homohaat wordt een belangrijk onderdeel in het Vlaams actieplan tegen radicalisme en extremisme. Dat zei Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers vandaag tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement.

Samenleven

Ministers Somers en Dalle lanceren verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk

7 maart 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle gingen zondag op bezoek bij de Chiro in Roosdaal. Verbindingsambassadeurs maken er werk van meer diversiteit binnen de jeugdbeweging. Een project dat wordt uitgerold in heel Vlaanderen.

Samenleven

Bart Somers lanceert projectoproep om radicalisering te voorkomen

5 maart 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert een projectoproep om steden en gemeenten te ondersteunen in de preventie van gewelddadig radicalisme en extremisme. “We voorzien een jaarlijks budget van anderhalf miljoen euro om de regierol van lokale besturen te versterken, want zij zijn het best geplaatst om kort op de bal te spelen. Voorkomen is altijd beter dan genezen en dat is zeker zo bij radicalisering.”

Samenleven

Minister Somers lanceert coronawebsite met filmpjes per levensbeschouwing

3 maart 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers wil zoveel mogelijk mensen bereiken met correcte informatie rond het coronavirus. De minister lanceert daarom een website waar onder meer nuttige informatie is terug te vinden voor mensen met een beperking. De website bundelt ook alle communicatie in verschillende talen en helder Nederlands. Daarnaast werd er een filmpje gemaakt per levensbeschouwing om zoveel mogelijk mensen te overtuigen zich te laten vaccineren.

Binnenlands Bestuur

Plan Kopenhagen: 150 miljoen euro extra voor betere fietspaden

1 maart 2021 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 150 miljoen euro vrijgemaakt voor lokale besturen die nieuwe fietspaden willen aanleggen. Bart Somers: “Meer en meer Vlamingen gebruiken de fiets. We investeren daarom extra in meer en betere fietspaden. Naast de 335 miljoen euro die minister Peeters dit jaar vrijmaakt, geven we een extra impuls aan de lokale besturen met het Plan Kopenhagen.”

Binnenlands Bestuur

Minister Somers lanceert projectoproep voor aangename Leefbuurten

26 februari 2021 - Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil lokale besturen ondersteunen bij de kwaliteitsvolle herinrichting van het openbaar domein. De minister lanceert samen met de Vlaamse Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen een projectoproep voor aangename “Leefbuurten”.

Binnenlands Bestuur

Nieuwe fase in de vaccinatiestrategie gaat van start

12 februari 2020 - Vandaag werden de eerste AstraZeneca-vaccins geplaatst bij de eerste 200 zorgverleners uit de eerste lijn. We luiden hiermee een nieuwe fase van de Vlaamse vaccinatiecampagne in.

Samenleven

Overleg tussen SERV en minister Somers over inburgeringsdecreet gestart

11 februari 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers, zat dinsdagavond digitaal samen met de sociale partners van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) over het nieuwe inburgeringsdecreet. “Het overleg verliep constructief. Zowel de SERV als minister Somers willen de arbeidsintegratie van nieuwkomers versterken en zijn van oordeel dat inburgeraars best zo snel mogelijk zelfredzaam zijn”, klinkt het. Er werden ook afspraken gemaakt om ook in de toekomst rond socio-economische integratie van mensen met migratie-achtergrond te overleggen en samen te werken.

Samenleven

Bart Somers wil samen met geloofsgemeenschappen vaccinatiegraad opkrikken

7 februari 2021 - Als we dit virus willen verslaan moeten zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers wil daarom samen met de geloofsgemeenschappen fakenews bestrijden en zoveel mogelijk mensen bereiken met correcte informatie.

Vlaamse regering

Vlaanderen zit op schema met zijn vaccinatiecampagne

29 januari 2021 - Elke dag krijgen duizenden mensen in Vlaanderen hun prik die ons op termijn een weg moet banen uit deze gezondheidscrisis en die iedereen zijn vrijheid moet teruggeven. De vaccinaties op het terrein verlopen goed. De boodschap die de Vlaamse Regering wil geven, is klaar en duidelijk: Vlaanderen zit op schema met zijn vaccinatiecampagne, maar blijft afhankelijk van de leveringszekerheid van de producenten.

Vlaamse Regering

Vlaamse regering breidt steunmaatregel bedrijven in moeilijkheden uit

29 januari 2021 - In 2020 werd niet alleen het maatschappelijk, maar ook het sociaaleconomisch leven zwaar getroffen door de coronacrisis en de maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dijken. Vele ondernemingen en sectoren kamp(t)en met verlies en verplichte sluiting. Met het globalisatiemechanisme hebben we een ondersteunende maatregel in het leven geroepen om onze ondernemingen door deze moeilijke periode te loodsen. Ook bedrijven die met uitzendkrachten, freelancers en jobstudenten werken komen in aanmerking voor de steun.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering heeft regeling schuldovername klaar voor gemeentes die vrijwillig fuseren

29 januari 2021 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Begroting Matthias Diependaele een regeling tot financiële schuldovername uitgewerkt om vrijwillige fusies te stimuleren.

Samenleven

Minister Somers start opheffingsprocedure bij moskee in Houthalen-Helchteren

27 januari 2021 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers start de procedure om de erkenning van de Yesil Camii moskee in Houthalen-Helchteren op te heffen. Dat doet hij na advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Er zou sprake zijn van homofobe uitspraken.

Samenleven

Agentschap Inburgering en Integratie zet in op meertalige communicatie over de vaccinatiecampagne

26 januari 2021 - Het Agentschap Inburgering en Integratie vertaalt de informatie rond het coronavirus en de vaccinatiecampagne in meer dan 25 verschillende talen. Inburgeraars zullen ook proactief opgebeld en gecontacteerd worden. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Het is in ieders belang dat we zoveel mogelijk mensen vaccineren. Minstens 70 procent van de mensen moet zich laten vaccineren om groepsimmuniteit te bekomen. We moeten daarom ook aandacht hebben voor mensen die onze taal nog niet zo goed beheersen.”

Binnenlands Bestuur

Vlaamse Regering maakt 65 miljoen vrij voor infrastructuur en uitbating vaccinatiecentra

22 januari 2021 - De Vlaamse Regering gaf vandaag meer informatie over de financiering van de Vlaamse vaccinatiecentra. In totaal wordt er bijna 65 miljoen euro vrijgemaakt voor de infrastructuur en de logistieke uitbating van de vaccinatiecentra. Er wordt daarbij rekening gehouden met het aantal inwoners dat het vaccinatiecentrum zal bedienen. De Vlaamse steden en gemeenten krijgen vandaag een concreet bedrag meegedeeld. Daarnaast voorziet de Vlaamse regering meer dan 130 miljoen euro voor het medische luik van de vaccinaties in de woonzorgcentra, ziekenhuizen en vaccinatiecentra.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen gaan de komende jaren extra investeren

21 januari 2021 - Eind vorig jaar hebben de lokale besturen hun meerjarenplan 2020-2025 aangepast. Uit een analyse van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat de coronacrisis weliswaar een impact heeft, maar dat de Vlaamse steden en gemeenten niet van plan zijn minder te investeren. Sterker nog, de investeringsambities stijgen met 16,5%. “Het valt nog af te wachten of alle plannen effectief gerealiseerd zullen worden, maar de investeringsplannen tonen alvast opnieuw de slagkracht en veerkracht van onze lokale besturen.”

Binnenlands Bestuur

Operationeel draaiboek van vaccinatiecentrum is klaar

21 januari 2021 - Om de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog degelijk uit te rollen, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Daarom heeft de Vlaamse Regering een operationeel draaiboek opgesteld, dat door het agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd werd aan de eerstelijnszones en de lokale besturen en vandaag wordt voorgesteld aan de steden en gemeenten in Vlaanderen. De voorstelling van dit draaiboek volgt op het webinar van vorige week, waar meer dan 1000 vertegenwoordigers van onze eerstelijnszones en lokale besturen uitleg kregen over de blauwdruk van de vaccinatiecentra in Vlaanderen.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen krijgen ondersteuning om vaccinatiecentra toegankelijk te maken

20 januari 2021 - Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers wil ervoor zorgen dat de Vlaamse vaccinatiecentra toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen. Lokale besturen krijgen daarbij ondersteuning van het expertisecentrum Inter. “Deze crisis draait van begin af aan rond de bescherming van onze meest kwetsbaren. De lokale besturen kunnen beroep doen op de eventsector en Inter om de vaccinatiecentra zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.”

Samenleven

Elke inburgeraar zal minstens 40 uur optrekken met een Vlaamse buddy

19 januari 2021 - Elke nieuwkomer die een inburgeringscursus volgt zal in de toekomst minstens 40 uur optrekken met een buddy. “Een sociaal netwerk uitbouwen is enorm belangrijk. Een Vlaming waarmee de inburgeraar zijn Nederlands kan oefenen en zijn weg kan vinden in onze samenleving”, zei Vlaams minister van Samenleven Bart Somers op het officiële startmoment met 55 steden en gemeenten.

Binnenlands Bestuur

Honderden vrijwilligers dienen zich aan bij vaccinatiecentra

18 januari 2021 - Alle locaties van de Vlaamse vaccinatiecentra zijn sinds vrijdag bekend. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers ging zaterdag een kijkje nemen in Oostende, Mechelen en Lint. “We zullen klaar zijn als de brede vaccinatiecampagne begint. De locaties zijn gekend, de centra zijn klaar of worden opgebouwd, en al honderden vrijwilligers hebben zich aangeboden om mee te helpen.”

Binnenlands Bestuur

Alle locaties gekend: 94 vaccinatiecentra in Vlaanderen

15 januari 2021 - De eerstelijnszones en de lokale besturen hebben 94 voorstellen van locaties ingediend voor de vaccinatiecentra in Vlaanderen. Deze centra vormen de ruggengraat voor een vaccinatie op grote schaal.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse Regering rolt vaccinatiestrategie verder uit

13 januari 2021 - Vlaanderen rolt zijn vaccinatiestrategie verder uit. De Vlaamse Regering zal via de eerstelijnszones en lokale besturen tot 120 vaccinatiecentra oprichten om zoveel mogelijk Vlamingen de kans te geven zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. Vlaanderen heeft een sterke traditie inzake vaccinatie en wil die reputatie hoog houden.

Samenleven

Tekort aan plaatsen in de inburgeringscursus op één jaar gehalveerd: recordaantal inschrijvingen

12 januari 2021 - Het Agentschap Integratie en Inburgering realiseerde in 2020 met 15.529 deelnemers het hoogste aantal starters óóit in de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO). Dat maakte de algemeen directeur van het Agentschap Jo De Ro samen met Vlaams minister van Samenleven Bart Somers vandaag bekend tijdens een toelichting in de commissie inburgering. “We kondigden vorig jaar aan dat we het historisch opgebouwde tekort aan cursusplaatsen op twee jaar tijd wilden wegwerken. Ondanks een moeilijk coronajaar tonen we één jaar later met duidelijke cijfers aan dat het tekort gehalveerd is. Dat toont de veerkracht van ons agentschap. Goed nieuws, want heel Vlaanderen wint bij een performant inburgeringsbeleid”, aldus Bart Somers.

Samenleven

Join.Vlaanderen en Minderhedenforum slaan de handen in elkaar

7 januari 2021 - Join.Vlaanderen en Minderhedenforum ondertekenden vandaag een engagementsverklaring om samen werk te maken van een nieuwe participatieorganisatie. Daarbij zijn afspraken gemaakt over onder andere hun visie, werkwijze en doelstellingen. Minister Somers is tevreden dat beide partijen elkaar gevonden hebben in dit ambitieuze verhaal: “De maatschappelijke uitdaging om een inclusief Vlaanderen te realiseren is groot. De nieuwe participatieorganisatie zal het beleid blijven adviseren, maar ook meewerken aan concrete oplossingen op het lokale terrein om gelijke kansen te bevorderen en actief en gedeeld burgerschap te stimuleren.”

Samenleven

Bart Somers maakt 75.000 euro vrij voor herdenkings- en ontmoetingsplaatsen

22 december 2020 - Vzw Kunstwerkt ontvangt 75.000 euro ondersteuning van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. Het initiatief van gezondheidspsychologe Elke Van Hoof wil overal in Vlaanderen ontmoetingsplaatsen inrichten waar mensen kunnen samenkomen om te bezinnen, rouwen of herdenken. “2020 was een zwaar en moeilijk jaar. Iedereen mist het sociaal contact en zelfs begrafenissen moesten gebeuren in zeer beperkte kring. Mensen hebben nood aan bezinningsplaatsen.”

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering en sociale partners bereiken Kerstakkoord over het luik ‘koopkracht’

22 december 2020 - De Vlaamse regering bereikte op 24 november samen met de sociale partners een kaderakkoord (VIA 6 voor de periode 2021-2025), dat zal zorgen voor meer koopkracht, meer man- en vrouwkracht en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector. De Vlaamse Regering maakte daarvoor 577 miljoen euro aan structurele middelen vrij, waarvan 412 miljoen voor koopkrachtverhoging en 165 miljoen voor kwaliteitsmaatregelen. Ondertussen hebben de Vlaamse regering en de sociale partners ook een akkoord gesloten over de concrete invulling van de koopkrachtmaatregelen. Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Met dit akkoord zorgen we voor een structurele herwaardering van de Vlaamse zorgsector. Dit stemt me ontzettend tevreden.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers voorziet bijna 9 miljoen euro voor stadsvernieuwingsprojecten

19 december 2020 - Elk jaar voorziet de Vlaamse regering financiering voor stadsvernieuwingsprojecten. Dit jaar gaat het om net geen negen miljoen euro voor zeven projecten. De geselecteerde steden zijn Leuven, Brugge, Mechelen, Gent, Antwerpen, Eeklo en Genk. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Deze Vlaamse regering investeert massaal in stadsvernieuwingsprojecten, want de stad is het hart van onze samenleving. Het is de plek waar mensen wonen, werken, tot rust komen, en elkaar ontmoeten. De projecten die we ondersteunen zetten Vlaanderen op de kaart.”

Samenleven

Correspondentietesten tegen discriminatie

19 december 2020 - Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Samenleven Bart Somers gaan aan de slag met correspondentietesten om discriminatie te counteren. Ze gaan het systeem toepassen op de arbeidsmarkt en Vlaamse overheid, en het systeem aanbieden aan de lokale besturen die het kunnen gebruiken om discriminatie op de huur- en arbeidsmarkt in hun stad of gemeente tegen te gaan. Dat vertelden ministers Crevits en Somers zaterdag op een gezamenlijke persconferentie van de Vlaamse regering na de laatste ministerraad.

Binnenlands Bestuur

Rationalisering overheidsapparaat loopt vlotter dan gepland

17 december 2020 - In het kader van efficiëntie en digitalisering heeft de Vlaamse regering zich voorgenomen om het aantal Vlaamse ambtenaren deze bestuursperiode met ongeveer 5% te verminderen. Dat komt neer op een besparing van 1.440 ambtenaren tegen 2024. Bijna een kwart van deze doelstelling werd op amper zes maanden tijd verwezenlijkt. “Er worden geen mensen ontslagen, maar we denken twee keer na als iemand op pensioen gaat. We zetten in op digitalisering en maken werk van een slanke en efficiënte overheid. Op dit moment werkt onze Vlaamse overheid minstens even goed, maar met 327 ambtenaren minder”, klinkt het bij Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Meer dan 8 op 10 Vlaamse gemeenten werken mee aan contactopsporing

15 december 2020 - Enkele weken geleden riepen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Welzijn Wouter Beke de lokale besturen op om mee te helpen met bron- en contactopsporing van mensen die besmet werden met het coronavirus. De Vlaamse regering voorzag hiervoor de nodige financiering. “Een groot succes, want 249 Vlaamse steden en gemeenten zijn al op de kar gesprongen”, klinkt het bij de twee ministers.

Samenleven

Bart Somers: "We hebben al een buddy voor een belangrijk deel van de inburgeraars"

14 december 2020 - Elke nieuwkomer die een inburgeringscursus volgt zal in de toekomst minstens 40 uur gekoppeld worden aan een buddy. Een Vlaming waarmee de inburgeraar zijn Nederlands kan oefenen en zijn sociaal netwerk kan uitbouwen. Met 26 proefprojecten bereikt de minister al 55 gemeenten waar 62% van de inburgeringscontracten worden afgesloten. Bart Somers: “Integreren en inburgeren gebeurt niet enkel in het klaslokaal, maar vooral in het dagelijkse leven. Normen en waarden leer je niet zozeer in een cursus, maar door met elkaar te praten.”

Binnenlands Bestuur

Bart Somers werkt verder aan flexibelere verloning voor Vlaamse ambtenaren

11 december 2020 - Vlaamse personeelsleden zullen in de toekomst kunnen kiezen voor een fietsleasecontract als onderdeel van hun loon. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Een modern HR-beleid geeft mensen meer vrijheid om te kiezen hoe ze verloond worden. Meer mensen op de fiets is daarbovenop goed voor het klimaat.”

Samenleven

Dubbel zoveel studenten met niet-EU migratieroots in het hoger onderwijs

10 december 2020 - Op vijftien jaar tijd is de doorstroom naar het hoger onderwijs van studenten met migratieroots uit niet-EU landen meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit een studie van het Hoger Instituut voor de Arbeid. Minister van Gelijke Kansen Bart Somers: “Er is nog een lange weg af te leggen, maar de cijfers stemmen me toch hoopvol. In 2003 besliste slechts 20,6% van de studenten met migratieroots buiten Europa om verder te studeren. Dat percentage is nu al gestegen naar 41,3%. Dit is sociale mobiliteit in de praktijk.”

Binnenlands Bestuur

880.000 euro voor negen lokale klimaatprojecten

10 december 2020 - De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten schreef op vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers in maart een projectoproep uit rond zogenoemde Klimaattafels. Aan steden en gemeenten werd gevraagd om lokale partners rond tafel te brengen en concrete projecten in te dienen met een reële impact op de CO2-uitstoot op hun grondgebied. Minister Somers maakte vandaag de negen winnende klimaattafels bekend: “In totaal gaat er 880.000 euro naar deze lokale projecten die we nadien grootschalig over Vlaanderen willen uitrollen.”

Samenleven

Somers voorziet extra middelen voor mensen met vragen rond gender en seksuele voorkeur

8 december 2020 - Lumi, de vroegere Holebifoon, is een opvang- en infolijn voor iedereen die vragen heeft over gender en seksuele voorkeur. Sedert het begin van de coronacrisis is het aantal oproepen bij Lumi sterk gestegen. Vlaamse minister van Gelijke Kansen Bart Somers maakt dit jaar 30.000 euro extra vrij om de werking van de organisatie te ondersteunen. Dat heeft hij vanmiddag geantwoord op een vraag van parlementslid Orry Van de Wauwer in de commissie Binnenlands Bestuur.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers en Zuhal Demir stellen gezamenlijk lokaal energie- en klimaatpact voor

7 december 2020 - Vlaams ministers Bart Somers en Zuhal Demir stelden dinsdag het lokaal Energie- en Klimaatpact voor op een persconferentie in Boechout. Het pact wordt de komende weken verder besproken met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en nadien ter ondertekening voorgelegd aan de lokale besturen. “We maken extra middelen vrij en we werken samen aan een beter klimaat met ambitieuze en realistische doelstellingen”, klinkt het bij de twee ministers.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers brengt lokale initiatieven tegen eenzaamheid onder de aandacht

6 december 2020 - De aanslepende coronacrisis en de donkere wintermaanden zorgen ervoor dat veel mensen zich eenzaam en minder goed in hun vel voelen. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers bezocht zaterdag daarom drie lokale initiatieven om het thema onder de aandacht te brengen. Bart Somers: “Een simpel telefoontje kan wonderen doen.”

Samenleven

Parket en Vlaamse Regering pakken lokale criminaliteit aan

6 december 2020 - Het Openbaar Ministerie Antwerpen gaat met verschillende lokale ketenpartners en met de steun van Vlaamse ministers Bart Somers (Samenleven), Zuhal Demir (Justitie en Handhaving) en Wouter Beke (Welzijn) de leefbaarheid en veiligheid in afgebakende zorgbuurten verbeteren. Het project SAMEN start in Mechelen-Noord en wil met extra begeleiding strafbare feiten voorkomen, maar zet tegelijkertijd in op een lik-op-stukbeleid door bij strafbare feiten meteen op te treden. SAMEN staat voor Snel, Alternatief, Maatwerk, Efficiënt en Nabij.

Binnenlands Bestuur

Vanaf 1 februari 2021 worden GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen mogelijk

4 december 2020 - Vanaf 1 februari 2021 kunnen lokale besturen in Vlaanderen via een GAS-boete beperkte snelheidsovertredingen handhaven. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) geeft zo steden en gemeente een extra tool die de verkeersveiligheid in Vlaanderen ten goede moet komen.

Binnenlands Bestuur

Ruim half miljoen euro naar versterking lokale besturen en modern HR-beleid

4 december 2020 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 523.300 euro vrijgemaakt voor het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. Dat gebeurt elke legislatuur om wetenschappelijk onderzoek van de Vlaamse universiteiten te ondersteunen en te stimuleren. “Vier Vlaamse universiteiten moeten het Vlaams beleid ondersteunen in de ontwikkeling van een modern HR-beleid en de lokale besturen versterken”, klinkt het bij Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers wil dat alle Vlaamse ambtenaren na hun 65ste kunnen blijven werken

2 december 2020 - Het pensioen van VRT-nieuwsanker Martine Tanghe heeft heel wat teweeggebracht. Niet alleen zullen veel Vlamingen haar missen op het scherm, er ontstond ook veel debat over het feit dat Vlaamse ambtenaren quasi verplicht worden om te stoppen met werken op 65-jarige leeftijd. Minister Bart Somers wil dit veranderen en start binnenkort de gesprekken met de vakbonden.

Binnenlands Bestuur

Opnieuw veilige en stille studeerruimtes tijdens de Kerstblokperiode

1 december 2020 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle gaan met een omzendbrief houvast bieden aan de lokale besturen die stille studeerplekken willen aanbieden of sportinfrastructuur willen openstellen voor scholen en blokkende studenten. Dat heeft minister Somers geantwoord in de commissie op vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers ondersteunt vijf stadsvernieuwingsprojecten

27 november 2020 - De Vlaamse regering kent op voorstel van minister Somers de jaarlijkse conceptsubsidies toe aan vijf stadsvernieuwingsprojecten in Gent, Ronse, Roeselare en Ieper. In totaal gaat het om 360.000 euro waarmee steden een studie kunnen financieren om bijvoorbeeld oude gebouwen een nieuwe bestemming te geven of stadsdelen opnieuw aan te leggen. Bart Somers: “Een stad is nooit af en voortdurend in ontwikkeling en beweging. De vernieuwing mag nooit stilvallen. Met deze jaarlijkse conceptsubsidies ondersteunen we vijf prachtige projecten.”

Binnenlands Bestuur

Bart Somers ondersteunt lokale besturen bij heropenen winkelstraten

27 november 2020 - Handelaars mogen vanaf 1 december opnieuw de deuren openen. Dat werd vandaag beslist op het overlegcomité. Steden en gemeenten zullen mee instaan voor de veilige heropening van onze winkelstraten. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil hen daarbij helpen: ‘De lokale besturen zullen een belangrijke rol spelen in de crowd control. Om hen hierbij te ondersteunen heb ik hen alvast zoveel mogelijk concrete informatie, contactgegevens en beste praktijken bezorgd.”

Vlaamse Regering

Jaarlijks 577 miljoen euro extra voor Vlaams zorgpersoneel

24 november 2020 - De Vlaamse regering heeft een akkoord over de loonsverhoging van haar zorgpersoneel. Tijdens deze coronacrisis leverden zij gigantische inspanningen om zorg te dragen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. En dat is bij niemand onopgemerkt voorbij gegaan. Minister Bart Somers ziet dit akkoord als een teken van respect: “Onze mensen in de zorg gingen op en over hun tandvlees tijdens deze crisis. Deze hogere verloning en extra ondersteuning is een teken van respect, erkenning en waardering voor hun ongelooflijk inspanningen.”

Samenleven

Zomerscholen krijgen goed rapport en worden een blijver

20 november 2020 - De zomerscholen - die in juli en augustus voor de eerste keer georganiseerd werden - hebben vooral leerlingen met leerachterstand, kansarme leerlingen en anderstalige leerlingen bereikt. Dat blijkt uit een eerste wetenschappelijke evaluatie van de Thomas More-hogeschool. De zomerscholen worden een blijver in het Vlaamse onderwijslandschap, ook ná de coronacrisis. “De zomerscholen hebben de juiste jongeren bereikt”, zeggen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Mechelen

Mechelen wordt pilootproject voor lokale teststrategie

20 november 2020 - De Vlaamse regering heeft alvast 1,1 miljoen sneltesten besteld in de strijd tegen het coronavirus. Deze sneltesten zullen onder meer worden ingezet in het onderwijs en de woonzorgcentra, maar ook lokale besturen kunnen er beroep op doen. Om te kunnen bepalen hoeveel sneltesten elk lokaal bestuur nodig heeft en wat de beste teststrategie is, lanceren we een pilootproject in Mechelen”, aldus Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers overlegt met provinciegouverneurs over vuurwerkverbod

19 november 2020 - De eindejaarsperiode gaat traditioneel gepaard met veel vuurwerk. Nu grote vuurwerkshows in steden en gemeenten zijn afgelast, is de kans nog groter dat veel mensen in hun eigen tuin aan de slag gaan met vuurpijlen. In de provincie West-Vlaanderen is al een algemeen verbod aangekondigd. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers overlegt met de andere gouverneurs om overal dit voorbeeld te volgen: “We moeten onze ziekenhuizen en verplegend personeel niet extra belasten, ze hebben al werk genoeg tijdens deze coronacrisis.”

Samenleven

Duidelijke erkenningsvoorwaarden lokale geloofsgemeenschappen

13 november 2011 - De lokale geloofsgemeenschappen krijgen opnieuw rechtszekerheid. Op voorstel van minister van Samenleven Bart Somers keurde de Vlaamse regering vandaag een voorontwerp van decreet goed met duidelijke erkenningsregels. Bart Somers: “De afgelopen jaren zijn er geen geloofsgemeenschappen meer erkend, maar dat zal nu terug mogelijk worden. Weliswaar onder duidelijke voorwaarden, zoals het verbod op buitenlandse financiering en inmenging.”

Samenleven

Bart Somers: “Join en minderhedenforum zouden handen in elkaar moeten slaan”

11 november 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft vandaag met de bestuurders van Join.Vlaanderen en het Minderhedenforum vergaderd. De minister betreurt de commotie en het feit dat men dreigt te vervallen in onnodige tegenstellingen. Bart Somers: “De komende dagen en weken wil ik werk maken van een geïntegreerde samenwerking. Als minister kan ik maar één participatieorganisatie aanduiden en dan dreigt kiezen snel verliezen te worden. Ook al is de keuze voor de ene hier geen keuze tegen de andere. Als minister wil ik geen status-quo op vlak van het diversiteitsbeleid. Ik wil vooruitgang boeken, zaken in beweging krijgen en een verschil maken. Vlaanderen is immers een superdiverse samenleving geworden met nog veel werk aan de winkel. Veel dingen moeten beter. Het Minderhedenforum heeft een lange traditie en heeft de laatste maanden een sterke wil getoond om mee te evolueren naar een vernieuwde aanpak. Join.Vlaanderen heeft een sterke focus op concreet werken rond diversiteit en inclusie. Beide organisaties zijn geen tegenstanders maar vertonen net grote complementariteit.”

Samenleven

Bart Somers wil verder gaan met vernieuwend Join.Vlaanderen als nieuwe participatieorganisatie

9 november 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers gaat in zee met het vernieuwende Join.Vlaanderen. Het is een volgende stap in de grondige vernieuwing van het Vlaamse integratie- inburgeringsbeleid. Bart Somers: “Als minister van Samenleven wil ik zaken in beweging krijgen en op basis van de ingediende erkenningsaanvragen ben ik van oordeel dat Join.Vlaanderen hiervoor de beste partner is. Join.Vlaanderen zal niet enkel beleidsadviezen formuleren, maar vooral concrete acties en projecten uitrollen die segregatie tegengaan en het samenleven in diversiteit versterken.”

Samenleven

Ministers Somers en Dalle gaan voor meer diversiteit in het jeugdwerk

28 oktober 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle lanceren een projectoproep voor “verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk”. De bedoeling is om meer kindjes en jongeren met migratieroots naar onze jeugdbewegingen te krijgen. De ministers trekken er in totaal maar liefst 1,6 miljoen euro voor uit.

Vlaamse Regering

Extra maatregelen Vlaamse Regering

27 oktober 2020 - Het coronavirus grijpt vliegensvlug om zich heen waardoor ons zorgsysteem onder enorme druk staat. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen en het virus zo kansen te ontzeggen om zich verder te verspreiden. De nieuwe maatregelen gaan in vanaf vrijdag 30 oktober om 18u.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering voorziet opnieuw financiering voor lokale kinderopvang

26 oktober 2020 - De Vlaamse regering heeft deze voormiddag beslist om opnieuw financiering te voorzien voor lokale kinderopvang op maandag 9 november en dinsdag 10 november. Dat laat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers weten na overleg met Vlaams minister-president Jan Jambon, minister van Welzijn Wouter Beke, minister van Onderwijs Ben Weyts en minister van Werk Hilde Crevits, en na terugkoppeling met virologen.

Samenleven

Bart Somers bezorgt lokale besturen handleiding voor omgaan met koloniale verwijzingen in de openbare ruimte

23 oktober 2020 - Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers gaf vlak voor het zomerreces de opdracht aan het Agentschap Integratie & Inburgering om samen met een expertengroep een handleiding te schrijven die lokale besturen kan helpen in het debat rond controversiële standbeelden en andere verwijzingen naar het koloniale verleden in onze publieke ruimte. Bart Somers: “De handleiding wordt vandaag bezorgd aan alle lokale besturen. Wat er uiteindelijk gebeurt met controversiële verwijzingen in het straatbeeld is een beslissing van de gemeenteraad. Waar het om draait is het ontstaan van een dialoog. Met deze handleiding hebben de lokale besturen de instrumenten in handen om het gesprek op een volwaardige en onderbouwde manier te voeren.”

Samenleven

Eerste Actieplan tegen Seksueel Geweld is een feit

23 oktober 2020 - Een sterker slachtofferonthaal voor slachtoffers en hun naasten, de versterking van 1712, meer en professionelere hulpverlening en risicotaxatie voor daders. Het zijn enkele van de acties uit het allereerste Actieplan ter bestrijding van Seksueel Geweld. “Een antwoord bieden op de noden van de slachtoffers en het voorkomen van nieuwe slachtoffers staan centraal in ons actieplan”, zegt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir, die het plan coördineert. “Uit Europese studies bij jongvolwassenen blijkt immers dat in ons land 20,4% van de vrouwen en 10,1% mannen minstens één incident van seksueel geweld hebben ervaren vanaf 16 jaar. Dat vraagt om een doortastend beleid tegen seksueel geweld”.

Samenleven

Iedereen mee op de digitale trein

22 oktober 2020 - In deze uitzonderlijke coronatijden is het belangrijk dat we iedereen meekrijgen op de digitale trein. In Sint-Niklaas lanceren ze de digicheques, waarmee inwoners kunnen intekenen op individuele ondersteuning aan huis.

Samenleven

Bart Somers vervijfvoudigt de middelen voor bestrijding van radicalisme

21 oktober 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zal de komende jaren meer dan 2,5 miljoen euro investeren in de bestrijding van gewelddadige radicalisering. Dat is vijf keer zoveel dan tijdens de vorige bestuursperiode. Bart Somers: “De strijd tegen gewelddadig extremisme blijft brandend actueel. Kijk maar wat deze week in Frankrijk gebeurde, waar Islamistisch geïnspireerde terreur opnieuw toesloeg. Of luister naar de verontrustende rapporten van OCAD, die waarschuwen voor een snel groeiend rechts-extremisme.” Vlaanderen is bevoegd voor het preventieve luik van de aanpak van gewelddadig extremisme. “Ook bij radicalisering is het beter voorkomen dan genezen. Daar ligt een belangrijke taak voor Vlaanderen en haar eerste partners, de lokale besturen. Daarom breiden we het huidige beleid fors uit en zetten in op de lokale preventie en de aanpak van alle vormen van gewelddadige radicalisering en polarisatie, zowel online als offline. We viseren daarbij alle vormen van extremisme, ongeacht of het rechts-, links of religieus geïnspireerd is.”

Binnenlands Bestuur

Vlaamse steden en gemeenten krijgen extra geld voor lokale versterking contactopsporing

20 oktober 2020 - Op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Volksgezondheid Wouter Beke krijgen steden en gemeenten bijkomende financiering voor de lokale versterking van de contactopsporing.

Binnenlands Bestuur

Groen licht voor 43 Bijscholen

16 oktober 2020 - Vanaf volgende week maandag 19 oktober kunnen 43 Bijscholen aan de slag om na de lesuren leerachterstand weg te werken. De Bijscholen bieden remediëringstrajecten op maat aan groepjes van minstens 7 leerlingen die door de lockdown van vorig schooljaar extra begeleiding kunnen gebruiken. Deelname is vrijwillig en voor de leerlingen geheel kostenloos.

Mechelen

Speelgoedmuseum Mechelen krijgt nieuwe locatie

15 oktober 2020 - Het Speelgoedmuseum opent in de zomer 2022 op een topligging in het vernieuwde stationscomplex van Mechelen. Tot aan de verhuis naar die nieuwe locatie blijft het museum open op zijn huidige stek vlakbij station Nekkerspoel met een volwaardig aanbod aan tijdelijke tentoonstellingen en activiteiten.

Binnenlands Bestuur

Project Kopenhagen: fietsleasing voor lokale besturen en betere fietspaden

15 oktober 2020 - Net zoals in de privésector zullen lokale en provinciale personeelsleden in de toekomst kunnen kiezen voor een fietsleasecontract als onderdeel van hun loon. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Daarnaast maakt de Vlaamse regering extra middelen vrij voor betere fietspaden. Bart Somers: “Op die manier bereiken we een dubbel doel: meer mensen op de fiets en meer vrijheid om te kiezen hoe je verloond wordt.”

Binnenlands Bestuur

Somers deelt Vlaanderen op in 13 regio’s

13 oktober 2020 - Naast vrijwillige fusies zet de Vlaamse regering ook in op regiovorming. Op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers werd een kaart met 13 referentieregio’s goedgekeurd. De kaart is het resultaat van nauw overleg met verschillende partners en lokale besturen, maar is nog vatbaar voor verfijning. Bart Somers : “De toekomstige regiovorming maakt een einde aan de wirwar van samenwerkingsverbanden waar onze lokale besturen vandaag in verweven zitten. Dat moet de bestuurlijke versnippering tegengaan, leiden tot minder structuren en mandaten, en samenwerking tussen burgemeesters stimuleren.”

Samenleven

76% van de inburgeraars verkiest digitale lesvorm

13 oktober 2020 - Het Agentschap Integratie en Inburgering peilde naar de tevredenheid onder de inburgeraars over de dienstverlening en de digitale lessen. Uit de resultaten blijkt dat 97,6% van de inburgeraars tevreden is en 76% een digitale of hybride lesvorm verkiest. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “We gaan verder op de ingeslagen weg en maken 15 miljoen euro extra vrij voor het versneld digitaliseren van de inburgeringstrajecten.”

Samenleven

Antwerpen ademt diversiteit en Atlas wil graag een voorbeeld zijn voor de andere steden en gemeenten.

8 oktober 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft donderdagvoormiddag een bezoek gebracht aan Atlas, integratie en inburgering Antwerpen. Atlas is het eerste aanspreekpunt voor nieuwkomers en anderstaligen in Antwerpen en biedt organisaties ondersteuning bij taal- en diversiteitsbeleid. Minister Somers maakte uitgebreid kennis met de werking van Atlas rond e-inclusie en maatschappelijke participatie. Twee projecten waar Atlas samen met de stad een voortrekkersrol in speelt.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen mogen in de toekomst lichte snelheidsovertredingen aanpakken met GAS-boetes

7 oktober 2020 - Steden en gemeenten zullen in de toekomst zelf lichte snelheidsovertredingen kunnen beboeten op plaatsen waar de snelheid is beperkt tot 30 of 50 km/u. Ze kunnen daarvoor een GAS-boete of Gemeentelijke Administratieve Sanctie uitschrijven. Het verzameldecreet mobiliteit, waarvan deze maatregel een onderdeel is, werd woensdag goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Binnenlands Bestuur

Demir en Somers brengen lokale besturen samen op het eerste boscongres in Vlaanderen

5 oktober 2020 - Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers verzamelden vandaag burgemeesters, schepenen en gedeputeerden van gans Vlaanderen op het allereerste boscongres. Het doel: de handen in elkaar te slaan voor meer bos in Vlaanderen. “Als we de ambitie van 4.000 ha extra bos tegen 2024 willen waarmaken is samenwerking met lokale besturen cruciaal. We geven ze hiermee alvast een extra duw in de rug”, zegt Demir.

Mechelen

Primeur: geboorteloket in Mechels ziekenhuis AZ Sint-Maarten

1 oktober 2020 - Vanaf maandag 5 oktober hoef je niet meer naar het stadhuis te komen om de geboorte van je kindje aan te geven. De aangifte zal vanaf nu in het ziekenhuis kunnen gebeuren. Veel efficiënter en minder belastend voor de kersverse ouders. Het initiatief van Stad Mechelen past perfect in de ambities van de Vlaamse regering.

Vlaamse Regering

4,3 miljard voor relanceplan "Vlaamse Veerkracht"

28 september 2020 - De Vlaamse regering stelde vandaag haar relanceplan voor. Haar antwoord op de crisis heet “Vlaamse Veerkracht” en wil deze crisis ombuigen tot een opportuniteit die Vlaanderen naar de Europese top katapulteert. Het plan bestaat uit zeven speerpunten, waaronder een doorgedreven digitale transformatie, jaarlijks 525 miljoen extra voor de zorg en groene investeringen in onder andere fietspaden en een blue deal. De ambities van het plan worden kracht bijgezet met maar liefst 4,3 miljard euro aan eenmalige investeringen.

Samenleven

Startnota interfederaal actieplan tegen racisme goedgekeurd

27 september 2020 - Op de interministeriële conferentie waar alle regeringen van ons land vertegenwoordigd zijn, heeft Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers de startnota die moet leiden naar een Nationaal Actieplan tegen Racisme mee goedgekeurd. Minister Somers: “Ons land wacht al bijna 20 jaar op een interfederaal actieplan tegen racisme. Met de goedkeuring van deze startnota zetten we concrete stappen vooruit in de strijd tegen racisme en discriminatie.”

Samenleven

Minister Somers lanceert filmpje met 52 realisaties van het voorbije jaar

25 september 2020 - Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft vrijdagvoormiddag een filmpje gelanceerd ter gelegenheid van zijn één jaar ministerschap. “52 weken, 52 realisaties”, luidt het. Ook het komende politieke jaar wil de minister er weer invliegen. “Ik blijf me inzetten voor een optimistisch Vlaanderen, met meer kansen, meer vrijheid en meer welvaart”, aldus minister Somers.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers lanceert ‘De Stad na Corona’

23 september 2020 - Op initiatief van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft schrijver en journalist Pat Donnez zeven experten geïnterviewd over de stad na corona. Elk vanuit hun expertise zullen zij het hebben over de uitdagingen en oplossingen voor de steden van de toekomst. Bart Somers: “Veel mensen willen terug naar het oude normaal, maar dat mag niet onze ambitie zijn. De lat moet hoger liggen, we moeten lessen trekken en durven dromen.”

Binnenland Bestuur

Telewerk, digitalisering en klantvriendelijkheid gaan hand in hand

22 september 2020 - Naar aanleiding van nationale telewerkdag lanceerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een nieuwe bevraging bij de Vlaamse ambtenaren. Daaruit blijkt dat 35% van het overheidspersoneel nog steeds voltijds van thuis werkt en 84% zich goed voelt bij telewerken. De versnelde digitalisering heeft ook een positieve impact op de dienstverlening.

Vlaamse Regering

Vlaamse Regering maakt vriendenerfenis mogelijk

19 september 2020 - Vandaag de dag betaal je minstens 25% erfbelasting als je geld wil nalaten aan een goede vriend, buur of verre familie. De nieuwe erfregeling van de Vlaamse Regering verlaagt dit percentage voor de eerste 15.000 euro naar 3%!

Samenleven

“U Design for real people”: minister Somers bekroont studenten

17 september 2020 - Om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimtes en producten, organiseerde expertisecentrum Inter een ontwerpwedstrijd Universal Design voor studenten. Met ‘ontwerpen voor iedereen’, staan de toegankelijkheid en de gebruiker centraal. Tijdens een webevent met gastheer Lieven Scheire kregen de winnende studenten vandaag een prijs uit handen van minister van Gelijke Kansen Bart Somers.

Binnenlands Bestuur

Primeur: bidirectionele laadpaal in Bonheiden

16 september 2020 - Bonheiden onthult als eerste een bidirectionele laadpaal die niet enkel stroom aan elektrisch voertuig kan geven, maar die ook kan terughalen. Deze laadpaal is de kers op de taart van een groter klimaatverhaal.

Binnenlands Bestuur

Nu al 1,2 miljoen extra bomen dankzij lokale besturen

12 september 2020 -Het Bomencharter is een burgerinitiatief van Jo Maes en werd op korte tijd al ondertekend door 120 lokale besturen. Samen zullen ze maar liefst 1,2 miljoen bomen planten tegen 2024. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaamse minister van Energie en Klimaat Zuhal Demir roepen de andere lokale besturen op om het Bomencharter ook te ondertekenen. ‘Op naar één boom per Vlaming!’, klinkt het.

Mechelen

Eerste fase parkeergebouw aan Keerdoksite opgestart

9 september 2020 - De werken aan het parkeergebouw aan de Keerdoksite, vlakbij de N16, zijn opgestart. Het parkeergebouw zal een belangrijke landmark vormen op één van de belangrijkste invalswegen van Mechelen. Naast de opmerkelijke architectuur, blinkt het gebouw ook uit in zijn energiezuinig, flexibel en multifunctioneel karakter.

Samenleven

Somers en Demir komen met decreet voor betere informatiedeling in strijd tegen radicalisering

4 september 2020 - Het delen van vertrouwelijke informatie tussen overheidsdiensten is cruciaal in de strijd tegen radicalisering, extremisme en terrorisme. Tot op heden ontbreekt echter een decretaal kader om, binnen de zogenaamde Lokale Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R), informatie te delen zonder het beroepsgeheim te schenden. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir brengen daar nu verandering in. Dat werd bekendgemaakt tijdens een werkbezoek van beide ministers aan politiezone Limburg Regio Hoofdstad.

Binnenlands Bestuur

Steden en gemeenten krijgen info uit Groeipakket om gezinnen te steunen

3 september 2020 - Wanneer steden en gemeenten een extra toelage, korting of dienstverlening willen geven aan kwetsbare gezinnen, dan is het belangrijk ook de juiste gezinnen te bereiken. Op lokaal vlak heeft men momenteel niet alle gegevens om dit op een efficiënte manier aan te pakken. De Vlaamse overheid zal daarom de gegevens uit het Groeipakket ter beschikking stellen van lokale besturen. Zo kunnen zij hun beleid richten op iedereen die het nodig heeft.

Binnenlands Bestuur

Nieuwe Gemeente- en Stadsmonitor bevraagt 400.000 burgers

3 september 2020 - Aan de hand van de driejaarlijkse Gemeente- en Stadsmonitor peilt het Agentschap Binnenlands Bestuur tot eind oktober naar de tevredenheid van de inwoners over talloze lokale beleidsthema’s. In totaal worden bijna 400.000 burgers tussen 17 en 85 jaar bevraagd. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “We vragen de mening van onze burgers niet enkel als het verkiezingen zijn, maar ook tussendoor. Data, informatie en kennis zijn essentieel om lokaal beleid vorm te geven. Deze bevraging bevat heel wat nieuwe indicatoren, onder meer op het vlak van duurzame mobiliteitskeuzes en diversiteit. De resultaten worden bekendgemaakt in juni 2021.”

Binnenlands Bestuur

98 procent van de geplande lokale investeringen werd effectief uitgevoerd

25 augustus 2020 - In de gehele periode 2014-2019 investeerden de Vlaamse lokale besturen maar liefst 11,8 miljard euro of bijna 2 miljard euro per jaar. Dit komt bijna perfect overeen met wat ze hadden gepland in hun initiële meerjarenplanning (12,1 miljard). Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Het uitvoeringspercentage van de geplande investeringen ligt met 98% waanzinnig hoog. Het toont aan dat onze steden en gemeenten de investeringsmotor van Vlaanderen zijn en hun plannen daadwerkelijk realiseren.”

Mechelen

‘Talent krijgt zomerkans’ is succesverhaal

19 augustus 2020 - Een zomerschool, maar vooral een zomerkamp waar in kleine groepen gewerkt wordt rond lesdoelen, brede ontwikkeling en talenten. Zo kun je het Mechels project ‘Talent krijgt zomerkans’ het best omschrijven. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bezocht vanmiddag een van de klasgroepen in het stadion van KV Mechelen en prijst de Mechelse aanpak.

Vlaamse Regering

Bijkomende steun voor getroffen ondernemers

7 augustus 2020 - De verstrengde coronamaatregelen confronteren onze ondernemingen opnieuw met een dreigend omzetverlies, met de daaruit voortvloeiende risico’s voor hun continuïteit. Viceminister-president van de Vlaamse Regering Bart Somers: “Met de Vlaamse Regering nemen we bijkomende maatregelen om hen doorheen deze moeilijke periode te loodsen. Via het Vlaams Beschermingsmechanisme hebben ondernemingen met een omzetdaling van meer dan 60% recht op een premie van 7,5% van hun omzet in augustus & september vorig jaar. Daarnaast wordt ook de handelshuurlening opengesteld voor ondernemingen uit de evenementensector en is er meer tijd voor ondernemingen die een achtergestelde coronalening aanvragen om aan de tewerkstellingsvoorwaarde te voldoen en de minimumvoorwaarde kan verlaag worden naar minstens 60%.”

Binnenlands Bestuur

Opkomstplicht en invloed lijststem verdwijnen bij lokale verkiezingen

20 juli 2020 - De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat de lokale democratie moet versterken. Bij de volgende lokale verkiezingen zal onder meer de opkomstplicht en de invloed van de lijststem verdwijnen. Er komt ook een meer rechtstreekse verkiezing van de burgemeester en het wordt moeilijker om volmachten te ronselen. ‘Dit is de meest ingrijpende verandering in decennia in de werking van de lokale democratie,’ zegt Bart Somers.

Samenleven

Somers ondersteunt lokale besturen die proefproject rond buddies lanceren

14 juli 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers trekt in samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 800.000 euro uit voor projectsubsidies waarmee lokale besturen buddyprojecten voor nieuwkomers op poten kunnen zetten. Met nog eens 200.000 euro worden de beste praktijken in kaart gebracht en duurzaam verankerd. Bart Somers: “We willen zo snel mogelijk van start gaan met het uitrollen van de nieuwe vierde pijler van het inburgeringstraject: een buddy voor elke nieuwkomer om het Nederlands te oefenen en wegwijs te geraken in onze samenleving.”

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering stimuleert fusies van gemeenten vanaf 20.000 inwoners

12 juli 2020 - De Vlaamse regering gaat fusies van steden en gemeenten verder stimuleren. Lokale besturen die fusioneren en een minimale schaalgrootte van 20.000 inwoners bereiken, krijgen daarvoor een aanzienlijke financiële ondersteuning. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De coronacrisis heeft nogmaals het belang van efficiënte en slagkrachtige lokale besturen aangetoond. We stimuleren vrijwillige fusies en differentiëren de financiële ondersteuning naargelang de grootte van de nieuwe fusiegemeente.”

Samenleven

Eerste kwartaalcijfers rond inburgeringstrajecten gepubliceerd

9 juli 2020 - Wie de meest recente cijfers wil rond Vlaamse inburgeringstrajecten, kan die voortaan terugvinden op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering. Om de drie maanden verschijnt daar vanaf nu het aantal inburgeringscontracten en afgeleverde inburgeringsattesten. Geïnteresseerden kunnen de evolutie van nabij volgen. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Bij mijn aantreden heb ik gehamerd op transparantie en efficiëntie waar het op inburgeren aankomt. Meten is immers weten. Vandaar dat vanaf 1 juli de cijfers voortaan elk kwartaal zullen worden bekend gemaakt.”

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen start loket voor evenementen met grotere bezoekersaantallen

7 juli 2020 - Sinds de lockdown zijn alle evenementen afgelast. De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat evenementen tot een bepaald maximumaantal deelnemers vanaf juli of augustus kunnen doorgaan. Voor evenementen vanaf 1 augustus met grotere deelnemersaantallen werd beslist een uitzonderingsprocedure te voorzien waarbij per aanvraag toelating kan worden verleend. Om die aanvragen in goed overleg met de GEES en de lokale burgemeesters te behandelen, start Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir via EventFlanders deze week een evenementenloket op om lokale besturen te helpen bij de behandeling van de vele aanvragen.

Binnenlands Bestuur

72 lokale besturen laten zich (ethisch) hacken door studenten

2 juli 2020 - In huidige coronatijden wordt er meer en meer digitaal gewerkt. Dat geldt voor burgers en bedrijven, maar ook voor lokale besturen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft in april ruim twee miljoen euro extra steun uitgetrokken om de beveiliging van hun ICT-systemen te verhogen. 72 lokale besturen heb zich ondertussen aangemeld om zich ethisch te laten hacken door studenten van de Hogeschool West-Vlaanderen. 48 steden en gemeenten laten een ICT-veiligheidsaudit uitvoeren. Bart Somers: “Zoals we ze kennen gaan lokale besturen direct aan de slag met de middelen die we hebben vrijgemaakt. Een goede zaak, want ze moeten zichzelf zo goed mogelijk beschermen tegen cybercriminelen. De essentiële dienstverlening en de bescherming van privacygegevens van onze burgers moet altijd gegarandeerd zijn.”

Samenleven

Somers en Demir willen rol van lokale besturen versterken om radicalisme te voorkomen

1 juli 2020 - Vandaag werd het rapport van het Vlaams Vredesinstituut over het Vlaamse beleid inzake de lokale aanpak van gewelddadige radicalisering voorgesteld in de commissie. Het rapport geeft enkele inzichten over het beleid van de vorige Vlaamse regering. Ondertussen werken ministers Bart Somers en Zuhal Demir samen aan een nieuw Vlaams actieplan waarvan ze het doelstellingenkader nog voor de zomer wensen klaar te hebben.

Zomerstraten

Vlaamse Feestdag is startschot voor Zomerstraten

29 juni 2020 - De zomervakantie en de Vlaamse feestdag zullen er dit jaar helemaal anders uitzien door het coronavirus. De ideale gelegenheid voor de Vlaming om zijn of haar eigen buurt wat beter te leren kennen. Daarom steunt de Vlaamse Regering het nieuwe initiatief “Zomerstraten” dat in het weekend van de Vlaamse Feestdag op gang wordt geschoten, maar de hele zomer lang kleur zal brengen in heel Vlaanderen. Het gaat om een unieke samenwerking tussen “Vlaanderen Feest” en de “Voetgangersbeweging”. Uiteraard moet alles veilig gebeuren. Daarom zijn richtlijnen afgesproken met de gouverneurs en de virologen.

Samenleven

Minister Somers lanceert oproep voor gelijkekansenprojecten 2020

26 juni 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers lanceert een oproep voor projecten die streven naar gelijke kansen voor alle mensen in de samenleving. Hij trekt hiervoor 600.000 euro uit. Naast middenveldorganisaties, burgers en bedrijven, worden ook lokale besturen extra aangemoedigd om gelijkekansenprojecten in te dienen. Bart Somers: “We willen alle organisaties, bedrijven en besturen aanmoedigen om extra in te zetten op gelijke kansen. In het Vlaanderen van de toekomst moeten we iedereen de kans geven om volwaardig te participeren aan de maatschappij, ongeacht leeftijd, gender, herkomst, seksuele geaardheid of een mogelijke beperking.”

Samenleven

Vlaamse regering stelt expertencomité aan voor monitoringsysteem tegen discriminatie

26 juni 2020 - Op voorstel van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft de Vlaamse regering vandaag het expertencomité aangesteld dat een academisch monitoringsysteem moet uitwerken dat discriminatie effectief bestrijdt en sensibiliserend werkt. Dat systeem zal worden aangeboden aan de lokale besturen en toegepast worden op de eigen Vlaamse overheid.

Binnenlands Bestuur

28 elektrische deelwagens in Vlaamse Ardennen en Dender

22 juni 2020 - In vijftien Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten zijn vanaf vandaag één tot drie elektrische deelwagens ter beschikking via het regionaal deelsysteem van Valckenier Share. Hoewel autodelen in Vlaanderen aan een opmars bezig is, is het aanbod aan deelwagens in Zuid-Oost-Vlaanderen immers nog erg beperkt. Dit initiatief betekent een enorme boost voor de gedeelde mobiliteit in deze eerder landelijke regio en zal over twee jaar 272 ton CO2 besparen.

Samenleven

Bart Somers komt met expertengroep en aanpak rond koloniale standbeelden

12 juni 2020 - Minister van Samenleven Bart Somers wil lokale besturen ondersteunen bij het maatschappelijk debat rond koloniale beelden en straatnamen in de publieke ruimte. Samen met een groep deskundigen wil hij op korte termijn een handleiding opstellen die gemeenten kunnen helpen om onderbouwde beslissingen te nemen over beelden, straatnamen en andere zaken in de openbare ruimte die refereren naar de kolonisatie of andere omstreden maatschappelijke of historische facetten.

Samenleven

Bart Somers gaat lokale besturen aanmoedigen om met praktijktesten te werken

Vrijdag 12 juni 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers gaat de lokale besturen aanmoedigen om academische en sensibiliserende praktijktesten te gebruiken. Dat heeft hij vanmiddag gezegd op de persconferentie in Mechelen waar de cijfers van de Mechelse lokale praktijktesten bekend werden gemaakt. Bart Somers: “Praktijktesten zijn een containerbegrip en een vlag geworden. Er zijn verschillende soorten praktijktesten en we moeten ze volgens mij stapsgewijs invoeren. Het draagvlak, momentum en de maatschappelijke betrokkenheid is te groot om het niet te doen. We moeten stappen vooruit zetten en we moeten het nu doen.”

Samenleven

Minister Somers en minister Dalle ondersteunen jeugdwerking voor kwetsbare jongeren en kinderen in Mechelen

11 juni 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle brachten op donderdag 11 juni een bezoek aan het Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen (ROJM). Tijdens deze coronacrisis hebben jeugdwerkingen getoond dat ze op de eerste rij staan om onze kwetsbare kinderen en jongeren te helpen. Binnen het actieplan ‘Generatie Veerkracht’ wordt er daarom 100.000 euro vrijgemaakt voor twee jeugdwerkingen in Mechelen, ROJM en Jeugdwerk@Mechelen (J@M).

Binnenlands Bestuur

144 zomerscholen melden zich aan in eerste ronde

9 juni 2020 - Er hebben zich al 144 zomerscholen – goed voor in totaal 734 zomerklassen – aangemeld in de eerste ronde van een projectoproep uitgeschreven door de Vlaamse Regering. Er zijn nu al projecten in alle provincies, alle centrumsteden, tal van kleinere gemeenten en vanuit alle grote onderwijsverstrekkers. Nog nooit was er in Vlaanderen zo een brede uitrol van zomerscholen. Duizenden leerlingen zullen in juli en augustus een leertraject op maat kunnen volgen, gekoppeld aan sport, spel en cultuur. De oproep wordt nu verlengd wegens succes. Scholen, lokale besturen en andere initiatiefnemers krijgen vanaf morgen 10 juni nog tot 7 juli een nieuwe kans om een aanvraag in te dienen.

Binnenlands Bestuur

Somers voorziet 1,2 miljoen euro voor slimme en gedigitaliseerde steden

Dinsdag 9 juni 2020 - Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft het thema van de jaarlijkse stadsvernieuwingssubsidies bekendgemaakt. Dit jaar staat de thematische oproep voor innovatieve projecten in het teken van digitalisering. De minister trekt 1,2 miljoen euro uit voor digitale projecten die een boost geven aan de lokale economie. Bart Somers: “Enerzijds heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat onze economie een stevige duw in de rug nodig heeft. Anderzijds werd duidelijk dat de toekomst digitaal zal zijn. Onze steden moeten evolueren naar slimme steden, smart cities, om onze lokale handelaars, bedrijven en economie een extra impuls te geven.”

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen trekt 186,6 miljoen uit voor vervolgpremies zelfstandigen

8 juni 2020 - Dankzij de nieuwe versoepelingen van de nationale veiligheidsraad kunnen steeds meer zelfstandigen opnieuw aan de slag. Vele restaurant- en caféuitbaters openen vandaag bijvoorbeeld opnieuw de deuren. Dit is echter niet eenvoudigweg een terugkeer naar précorona: de veiligheidsvoorschriften in een heel aantal sectoren zorgen voor exploitatiebeperkingen en bijgevolg een lagere omzet. Andere bedrijven hebben bovendien wel nog een openingsverbod. De Vlaamse regering trekt daarom 186,6 euro aan vervolgpremies uit om zelfstandigen blijvend te ondersteunen.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen krijgen regierol in Vlaams corona-armoedeplan

8 juni 2020 - Door de impact van het coronavirus op onze economie, zijn veel Vlaamse huishoudens in armoede terechtgekomen. Na de energiepremie komt de Vlaamse regering daarom met een corona-armoedeplan dat bestaat uit drie maatregelen: een Covid-19 toeslag in het groeipakket, een consumptiebudget en extra middelen voor het lokale armoedebeleid. Opvallend hierbij is de centrale rol die weggelegd is voor de lokale besturen in het in kaart brengen en bestrijden van armoede. Zij krijgen hiervoor 2/3de van de uitgetrokken middelen of dertig miljoen.

Samenleven

Vlaamse regering biedt meer bescherming voor wie opkomt tegen discriminatie

5 juni 2020 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Samenleven Bart Somers en minister van Werk Hilde Crevits beslist om meer bescherming te bieden voor wie opkomt tegen discriminatie op de werkvloer. “Discriminatie mogen we als samenleving nooit aanvaarden. Wanneer we mensen anders behandelen omwille van gender, leeftijd, huidskleur of geloof, dan verliezen we allemaal. De strijd voor gelijke kansen is een gezamenlijke strijd en daarom willen we mensen die opkomen tegen discriminatie beter beschermen.”

Binnenlands Bestuur

In de startblokken voor een nieuw personeelsstatuut

4 juni 2020 - Na jarenlange onderhandelingen hebben de sociale partners een sectoraal akkoord afgesloten voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Ook de uitvoeringsmodaliteiten zijn vastgelegd en vorige week bezorgd aan de lokale besturen. Naast de verankering van een koopkrachtverhoging van 1,1% versterkt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers met dit akkoord ook het vertrouwen tussen de sociale partners en zijn de eerste stappen naar een nieuw personeelstatuut gezet.

Samenleven

Minister Geens en minister Somers tevreden met heropening van gebedshuizen

3 juni 2020 - Federaal minister van Justitie Geens en Vlaams minister van Samenleven Bart Somers zijn tevreden dat de GEES (het comité dat de exit-strategie uit de coronacrisis begeleidt) het licht op groen zet om gebedshuizen te heropenen vanaf 8 juni. Beide ministers hadden na intensief overleg met verschillende leiders van geloofs- en levensbeschouwelijke gemeenschappen een actieplan ingediend bij de GEES. De Nationale Veiligheidsraad gaat akkoord met het plan en staat publieke gebedsdiensten onder strikte voorwaarden weer toe.

Vlaams parlement

Aanpak van structureel racisme & discriminatie in Vlaanderen

Lees hier mijn tussenkomst in de plenaire zitting van 3 juni 2020

Binnenlands Bestuur

87,3 miljoen euro voor lokale besturen om te investeren in cultuur, jeugd en sport.

2 juni 2020 - De Vlaamse regering heeft vandaag beslist over een noodfonds van 300 miljoen euro. Daarbij gaat 87,3 miljoen euro of bijna 30% rechtstreeks naar de lokale besturen. Zij kunnen hiermee aan de slag om cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. Lokale besturen staan immers het dichtst bij de inwoners en verenigingen en weten dus het best wat de noden zijn. Daarom zal er ook de grootst mogelijke autonomie zijn, met zo min mogelijk planlast of administratieve verplichtingen. Zodat steden en gemeenten vrij kunnen beslissen hoe ze deze middelen spenderen.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering beslist over noodfonds van 300 miljoen euro

2 juni 2020 - De Vlaamse regering heeft vandaag beslist over een noodfonds van 300 miljoen euro voor de compensatie van de coronaschade. Daarvan gaat 60 miljoen euro naar cultuur en 47 miljoen naar mobiliteit. Een belangrijk rol is bovendien weggelegd voor de gemeenten. Aan hen wordt maar liefst 87,3 miljoen euro toegekend om te investeren in lokale verenigingen. Op die manier zullen zij mee vorm geven aan de economische en maatschappelijke relance.

Samenleven

Ruim 11.000 coronavrijwilligers sloten gratis verzekering af

2 juni 2020 - Op de kop 11.057 Vlamingen - nieuwe vrijwilligers die nog bij geen enkele vereniging waren aangesloten- hebben een gratis Vlaamse vrijwilligersverzekering afgesloten tijdens de coronacrisis. Dat heeft minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez: “Vlaanderen heeft zich tijdens de coronacrisis van zijn warmste kant laten zien. We willen deze energie vasthouden door deze vrijwilligersverzekering alvast te verlengen tot eind juli.”

Binnenlands Bestuur

De Vlaamse regering lanceert vierluik om vermogen van bedrijven te versterken

1 juni 2020 - Covid-19 en de lockdown hebben onze bedrijven hard geraakt. Daarom ging de Vlaamse regering bij het uitbreken van de crisis meteen aan de slag om zelfstandigen en ondernemers te ondersteunen met maatregelen als de hinder- en compensatiepremie of de handelshuurlening. Nu lanceert de Vlaamse regering een vierluik dat bedrijven ook zal helpen het eigen vermogen te versterken. Zodat gezonde bedrijven ook op de langere termijn bestand zijn tegen de impact van de crisis.

Binnenlands Bestuur

Corona-ouderschapsverlof groot succes bij Vlaamse ambtenaren

29 mei 2020 - Nadat de federale regering een corona-verlofregeling had uitgewerkt, besliste ook de Vlaamse regering op voorstel van minister Somers om het corona-ouderschapsverlof voor Vlaamse ambtenaren mogelijk te maken. Zowat 1 op 8 Vlaamse ambtenaren heeft van deze speciale verlofregeling gebruik gemaakt. Bij twee derde van de aanvragen ging het om één dag per week ouderschapsverlof. Minister van ambtenarenzaken Bart Somers: “De coronacrisis zorgt ervoor dat mensen maximaal thuiswerken en dat is niet altijd even gemakkelijk met kinderen in het huis. We zien dat mensen daarom dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid om extra ouderschapsverlof op te nemen in mei en juni.”

Samenleven

Hannah Arendt Instituut buigt zich over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap

Woensdag 27 mei - Op woensdag 27 mei lanceren de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Het instituut is een initiatief van de twee universiteiten en krijgt de steun van de stad Mechelen en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.

Samenleven

Bart Somers lanceert nieuw filmpje voor alle geloofsgemeenschappen met Koen Geens

22 mei 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft een nieuw filmpje gelanceerd waarin hij samen met federaal minister van Justitie Koen Geens en viroloog Marc Van Ranst alle geloofsgemeenschappen bedankt om de coronamaatregelen zo goed na te leven. De twee ministers werken momenteel aan een actieplan om de gefaseerde heropstart van de erediensten mogelijk te maken. Tot die tijd vragen ze om nog even vol te houden. Voor de Vlaamse moslims betekent dit dat het Suikerfeest aanstaande zondag niet in grote groep kan gevierd worden.

Binnenlands Bestuur

Vlaamse regering zal extra middelen voorzien voor lokale armoedebestrijding en de laagste inkomens

21 mei 2020 - Door de corona-crisis dreigen steeds meer mensen in armoede terecht te komen. In een resolutie vraagt het Vlaams parlement de regering daarom om meer inspanningen. Met de vraag om meer middelen vrij te maken voor lokale besturen om hun armoedebeleid te versterken, gaat Vlaams minister Bart Somers alvast meteen aan de slag: “De coronacrisis dreigt meer mensen in armoede te duwen. We mogen het nooit aanvaarden dat kinderen met honger naar bed moeten. We versterken het lokaal armoedebeleid met extra middelen en maken ook geld vrij om de working poor beter te ondersteunen, want werken moet lonen.”

Samenleven

Ministers Geens en Somers werken aan gefaseerde heropstart erediensten

20 mei 2020 - Federaal Minister van Justitie, bevoegd voor de erkenning van de ere-diensten, Koen Geens, en Vlaams Minister voor Integratie en de lokale geloofsgemeenschappen, Bart Somers, werken in overleg met de geloofsgemeenschappen aan het gefaseerd heropstarten van de erediensten.

Vlaams parlement

Vlaams Parlement wil met bijkomende steunmaatregelen kwetsbare gezinnen versterken

20 mei 2020 - De coronacrisis heeft een ongeziene invloed op de situatie van heel veel gezinnen in Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbare. Inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid of het geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid zorgen voor een toename van het aantal gezinnen die bij de OCMW’s aankloppen. Om te vermijden dat deze gezinnen in structurele armoede terechtkomen, stellen de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement steunmaatregelen op.

Binnenlands Bestuur

Tweede lokale coronagids klaar met extra ideeën van gemeenten en middenveldorganisaties

19 mei 2020 - Twee weken na de eerste lokale coronagids die onze steden en gemeenten uit de coronacrisis moet leiden, is vandaag al een herwerkte versie klaar. De minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil het document continu blijven vernieuwen en bijwerken met input en inspiratie van steden, gemeenten en organisaties. Bart Somers: “Meteen na het posten van onze coronagids, kregen we al 35 lokale relanceplannen van gemeenten binnen. Ook middenveldorganisaties denken na over hun functioneren na corona. Tips en suggesties die gericht zijn aan de Vlaamse overheid, hebben we in de mate van het mogelijke al uitgevoerd.”

Vlaamse regering

Vlaamse regering richt naast economisch comité ook maatschappelijk relancecomité op

17 mei 2020 - De impact van de coronacrisis en de bijhorende overheidsmaatregelen op het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en sociale contacten tasten ons maatschappelijk weefsel aan, verzwakken de samenhorigheid tussen mensen en leiden tot sociale isolatie of segregatie. Daarom is het essentieel dat de Vlaamse Regering naast een comité voor de economische relance ook een comité opricht dat de Vlaamse Regering adviseert voor een sterke maatschappelijke relance. Beiden zijn cruciaal en moeten elkaar wederzijds versterken.

Binnenlands Bestuur

Extra aandacht voor blokkende student

17 mei 2020 - Afgelopen woensdag werd op de nationale veiligheidsraad aangekondigd dat openbare studieruimtes voor studenten opnieuw worden toegelaten. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers vraagt aan de lokale besturen hier extra op in te zetten nu de studenten moeten blokken voor hun eindexamens. “Niet iedereen heeft thuis een rustig plekje om te studeren en veel jongeren vinden het belangrijk om in groep te blokken. Samen studeren is goed voor de motivatie en het is gewoon veel plezanter,” klinkt het bij minister Somers.

Samenleven

Meer en meer aandacht voor het gelijke kansenbeleid

15 mei 2020 - Alle 300 Vlaamse gemeenten hangen al voor het tweede jaar op rij een regenboogvlag uit naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op zondag 17 mei. Bart Somers: “Meer en meer lokale besturen zetten gelijke kansen en rechten op de agenda door de aanstelling van een schepen voor Gelijke Kansen, door het aanbrengen van regenboogzebrapaden of door het uithangen de regenboogvlag. Maar er zijn zeker nog mogelijkheden om nog meer stappen te zetten. De vijf provinciale regenbooghuizen kunnen helpen om de lokale besturen te inspireren en ondersteunen.”

Binnenlands Bestuur

Skateparken en lokale sportterreinen kunnen onder toezicht opnieuw open

15 mei 2020 - De lokale skateparken en sportterreinen in de steden en gemeenten kunnen onder toezicht en onder voorwaarden van het lokaal bestuur opnieuw worden geopend, dat melden Vlaams minister van Jeugd Dalle en minister van Binnenlands Bestuur Somers na de publicatie van het federale ministerieel besluit. De nieuwe maatregel geeft de lokale besturen en de (jeugd)verenigingen de kans om jongeren die geen lid zijn van een sportclub ook te laten sporten in lokale publieke ruimte.

Binnenlands Bestuur

Zomerscholen moeten leerachterstand verhinderen

14 mei 2020 - De Vlaamse Regering lanceert voor de organisatie van zomerscholen een open oproep naar de lokale besturen en de scholen. In een zomerschool wordt gedurende minstens 10 dagen in juli of augustus een leertraject op maat gekoppeld aan sport, spel en cultuur. Deelname is vrijwillig. De zomerschool is gratis voor de deelnemers, want de Vlaamse Regering voorziet een vergoeding van 25 euro per dag per leerling. De lokale besturen en de scholen kunnen bij de organisatie samenwerken met externe partners zoals jeugdwerking en organisaties die bezig zijn met leerondersteuning.

Binnenlands Bestuur

Veilige én doenbare voorschriften voor de kleuteropvang

12 mei 2020 - De verschillende voorschriften voor de opvang van kleuters zijn op elkaar afgestemd. Voor de scholen betekent dit een versoepeling. Zo kunnen contactbubbels tot 20 kleuters omvatten, moeten de begeleiders alleen een mondmasker dragen bij contact met andere volwassenen en is de 1,5 meter afstand voor kleuters niet nodig. Kinderopvang is een prioritaire partner en zal tot 30 juni mee instaan voor opvang van kleuters tijdens de schooluren.

Samenleven

Nieuwe erkenningsvoorwaarden voor participatieorganisatie

12 mei 2020 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Samenleven Somers de nieuwe erkenningsvoorwaarden goedgekeurd waaraan de volgende participatieorganisatie moet voldoen. Tot nu toe trad het Minderhedenforum op als participatieorganisatie, maar die erkenning werd niet verlengd. Bart Somers: “De toekomstige participatieorganisatie voor minderheden zal niet langer een koepel van verenigingen zijn, maar een netwerkorganisatie met onder meer experts die de maatschappelijke participatie van mensen met migratieroots ondersteunen. Dit maakt deel uit van een grondige vernieuwing van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.”

Binnenlands Bestuur

Lokaal relanceplan om lokale besturen te ondersteunen

5 mei 2020 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft een relanceplan voor lokale besturen klaar. Het gaat om een ‘levend’ document met praktische tips en ideeën om lokale besturen te ondersteunen in de exit-fase. Lokale besturen, maar ook middenveldorganisaties, kunnen dit document gebruiken als inspiratiebron voor hun eigen lokale relanceplannen en kunnen goede initiatieven doorsturen zodat het document kan aangevuld worden. Bart Somers: “De lokale besturen zijn al de hele coronacrisis lang een cruciale actor geweest om de coronacrisis in goede banen te leiden. Ze zullen ook een cruciale rol spelen in deze exit-fase. Daarbij wil ik hen ondersteunen en concrete handvaten en ideeën aanreiken, steeds binnen het federale kader.”

Binnenlands Bestuur

Scholen kunnen samen met lokale besturen oplossingen zoeken voor opvangproblemen

5 mei 2020 - Scholen die een gedeeltelijke heropening voor sommige leerlingen onmogelijk kunnen combineren met de opvang van andere leerlingen en het afstandsonderwijs kunnen in samenspraak met hun gemeentebestuur bijkomende en haalbare oplossingen uitwerken. De Vlaamse Regering voorziet de nodige middelen zodat de lokale besturen, eventueel samen samen met een externe partner, opvang kunnen organiseren voor kinderen die voorlopig nog niet terug naar hun klas kunnen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke hebben daar nu een akkoord over.

Samenleven

500.000 euro voor versnelde digitalisering cursus Maatschappelijke Oriëntatie

1 mei 2020 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Samenleven Somers een projectsubsidie van 250.000 euro toegekend aan het Agentschap Integratie en Inburgering. Het Agentschap legt hetzelfde bedrag er nog eens bovenop. Met het geld worden eenvoudige laptops aangekocht die de inburgeraars kunnen lenen gedurende hun cursus Maatschappelijke Oriëntatie. Bart Somers: “De coronacrisis zet zeker geen rem op de hervorming van de inburgeringscursussen. Integendeel, de coronacrisis versnelt de bestaande plannen op vlak van digitalisering en e-learning. Met de projectsubsidie kan het Agentschap alvast 1000 laptops en bijbehorende software aankopen.”

Binnenlands Bestuur

Bijna 100 Vlaamse ambtenaren vrijwillig kandidaat om contact tracer te worden

30 april 2020 - In het kader van de exit-strategie zal de Vlaamse regering een extern bedrijf inschakelen om met coronaspeurders na te gaan met wie een besmet persoon allemaal in contact geweest is. Maandag start een testweek met een vijftigtal Vlaamse ambtenaren. Minister bevoegd voor Vlaamse ambtenaren, Bart Somers: “Al meer dan 90 ambtenaren lieten weten dat zij de komende proefperiode graag meewerken als contact tracer. Ook meer dan 1.000 individuele burgers hebben zich al spontaan gemeld als kandidaat. Het toont aan hoe iedereen zijn steentje wil bijdragen om dit virus te verslaan.”

Binnenlands Bestuur

Minister Somers ondersteunt lokale besturen die mondmaskers willen kopen

26 april 2020 - Vrijdagavond heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat het gebruik van mondmaskers sterk aangeraden wordt en in bepaalde gevallen zelfs verplicht. Iedere burger zal minstens één stoffen mondmasker krijgen. Verschillende lokale overheden proberen ondertussen zelf mondmaskers te bemachtigen voor hun inwoners. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil deze lokale initiatieven ondersteunen.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers lanceert oproep voor stadsvernieuwingssubsidies 2020

22 april 2020 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert vandaag de oproep 2020 voor de aanvraag van concept- en projectsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten. Dertien centrumsteden, eenentwintig provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel kunnen een aanvraag indienen. Bart Somers: “De coronacrisis mag de voortdurende vernieuwing van onze steden niet in de weg staan. Daarom kennen wij ook dit jaar stadsvernieuwingssubsidies toe. Het resultaat laat zich zien op het terrein: onze steden worden steeds duurzamer en aantrekkelijker om te wonen en te leven.”

Samenleven

Bart Somers lanceert samen met burgemeesters en vertegenwoordigers een ramadan-filmpje

18 april 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft zaterdagmiddag een filmpje gelanceerd ter gelegenheid van de start van de ramadan. De bedoeling is om de moslimgemeenschap op het hart te drukken de coronamaatregelen ook tijdens de ramadan te blijven volgen. Bart Somers: “De ramadan is één van de belangrijkste pijlers van het islamitische geloof. Moslims komen in die periode graag bij elkaar, maar dat kan dit jaar jammer genoeg niet. Dit filmpje, met gezagsfiguren uit de moslimgemeenschap en burgemeesters over partijgrenzen heen, herinnert daaraan.”

Binnenlands Bestuur

Ministers Beke en Somers voorzien tablets voor zorginstellingen

17 april 2020 - De woonzorgcentra en zorginstellingen blijven in Vlaanderen voorlopig gesloten voor bezoek. Die duidelijke boodschap bracht de Vlaamse Regering gisteren. Dat is geen gemakkelijke beslissing, want bewoners en familie missen dat contact. Minister van Welzijn Wouter Beke en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers voorzien nu 375.000 euro om tablets aan te kopen zodat de bewoners toch nog visueel contact kunnen hebben met familie en vrienden.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen ontvangen compensatie voor kinderopvang tijdens paasvakantie

17 april 2020 - De Vlaamse regering heeft ruim 765.000 euro uitgetrokken voor lokale besturen die tijdens de Paasvakantie zelf kinderopvang hebben bekostigd. De projectsubsidie is een initiatief van de vier bevoegde ministers: Bart Somers (Lokale besturen), Wouter Beke (Welzijn), Ben Weyts (Onderwijs) en Benjamin Dalle (Brussel). Het gaat om een compensatie voor gemeenten die niet of nauwelijks konden terugvallen op erkende organisaties voor buitenschoolse kinderopvang.

Binnenlands Bestuur

Ruim 2 miljoen euro voor digitale veiligheid van lokale besturen

Maandag 13 april 2020 - Lokale besturen krijgen in totaal ruim twee miljoen euro extra steun om de beveiliging van hun ICT-systemen te verhogen. Dat is beslist op de ministerraad van de Vlaamse regering op voorstel van Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Onze steden en gemeenten zijn cruciale actoren in het oplossen van de crisis waarin we ons nu bevinden. We moeten kost wat kost vermijden dat zij nu slachtoffer worden van cybercriminelen. Daarom ondersteunen we hen met bijkomende middelen voor de veiligheid van hun ICT-systemen.”

Binnenlands Bestuur

Witte rook voor sectoraal akkoord lokale besturen

vrijdag 10 april 2020 - Onderhandelingen die lang voor Coronacrisis gestart waren hebben deze week tot een akkoord geleid voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Dit akkoord bevat twee luiken: de verankering van een koopkrachtverhoging voor het personeel vanaf 1 januari 2020 en een engagement van de sociale partners om verder werk te maken van een hedendaags personeelsbeleid. Dit is een kleine maar wezenlijke ondersteuning voor alle lokale personeelsleden, die zeker in deze dagen meer dan welkom is.

Samenleven

Speciale infobrochure rond religieuze of levensbeschouwelijke feesten in tijden van corona

9 april 2020 - Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft de lokale besturen een praktische brochure bezorgd om de verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen in hun gemeente te informeren bij het vieren van belangrijke feesten in coronatijd. Bart Somers: “De komende maanden vieren zeer veel mensen in Vlaanderen belangrijke religieuze of levensbeschouwelijke feesten, vaak in familieverband. Die zullen er dit jaar noodgedwongen anders uit zien. Met de brochure wil ik lokale besturen helpen in hun communicatie én opvolging van de coronamaatregelen bij alle erkende gemeenschappen, in het belang van iedereen.”

Binnenlands Bestuur

Vlaamse ambtenaren kunnen tijdens de coronacrisis tijdelijk ook elders ingezet worden

3 april 2020 - Vlaamse ambtenaren die tijdelijk minder werk hebben, kunnen tijdens de coronacrisis op een andere dienst bijspringen of in overleg met hun leidend ambtenaar bij een externe werkgever aan de slag. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag meegedeeld op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Het verzoek om dit te kunnen doen komt van de ambtenaren zelf en biedt een oplossing voor die plaatsen in Vlaanderen waar er nu een tekort aan werkkrachten dreigt, of waar kwetsbare mensen een helpend handje kunnen gebruiken. Het toont aan dat onze ambtenaren uit het goede hout gesneden zijn.”

Samenleven

Bart Somers wil nieuwkomers nog meer inzetten in essentiële vacatures

2 april 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers gaat nieuwkomers en mensen met migratieroots nog sneller toeleiden naar essentiële vacatures. Dat zei hij vanmiddag op Radio 1, in het programma Nieuwe Feiten. Bart Somers: “Mensen met migratieroots vullen nu al veel essentiële jobs in om onze economie draaiende te houden. Zo heeft 33,5% van de mensen in de voedingsnijverheid migratieroots. Tijdens deze coronacrisis gaan we in samenwerking met de VDAB nieuwkomers nog sneller toeleiden naar kritische vacatures.”

Vlaamse regering

Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

1 april 2020 - De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

Samenleven

Agentschap Inburgering & Integratie bereikt 90 procent van haar inburgeraars digitaal

29 maart 2020 - Nieuwkomers die een opleiding Maatschappelijke Oriëntatie volgen – een cursus over het leven en werken in ons land – blijven dat ook doen tijdens de coronacrisis. Maar liefst negentig procent van hen wordt bereikt via digitale weg. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Het is knap om te zien hoe de leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie hun cursisten niet loslaten. Het Agentschap Inburgering en Integratie staat of valt met gemotiveerde en geëngageerde leerkrachten. Om van samenleven in diversiteit een succes te maken zal het Agentschap Inburgering en Integratie in de toekomst nog moderner worden en volop inzetten op digitalisering.”

Binnenlands Bestuur

Gouverneurs, lokale besturen en eerstelijnszones krijgen handleiding om schakelzorgcentra voor te bereiden

27 maart 2020 - Momenteel hebben de ziekenhuizen nog voldoende opvangcapaciteit om alle patiënten op te nemen die zich aandienen. Wanneer de toestroom van patiënten zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in schakelzorgcentra. Die centra zorgen zo voor extra noodcapaciteit. Zorg en Gezondheid heeft nu een draaiboek opgesteld waarmee de gouverneurs, lokale besturen en zorgverleners op het terrein snel de uitvoer kunnen starten van dergelijke schakelzorgcentra. Afhankelijk van de nood kunnen er tot 30 centra in heel Vlaanderen opgericht worden.

Vlaamse regering

#IKREDLEVENS-campagne van de Vlaamse overheid moedigt verantwoord gedrag rond coronavirus aan

26 maart 2020 – De Vlaamse overheid kondigde zonet haar nieuwe #IKREDLEVENS-campagne aan. De huidige situatie vraagt om burgerzin en iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De campagne wil met drie belangrijke ‘checks’ mensen aanzetten om goede gewoontes aan te nemen en vol te houden. Voor de campagne werkt de overheid nauw samen met de Vlaamse mediasector.

Binnenlands Bestuur

Buddy's, laptops en internettoegang moeten leerachterstand bij kwetsbare gezinnen voorkomen

25 maart 2020 - Voor leerlingen die thuis geen toegang hebben tot het internet, dreigt de coronacrisis ook een leerachterstand te veroorzaken. Volgens Bart Somers kunnen lokale besturen de komende weken helpen om het leerrecht van élke leerling te garanderen. “Lokale besturen kunnen leerlingen uit kwetsbare gezinnen naar gratis internettoegang leiden, of laptops uitlenen via hun bibliotheken of uitleendiensten. Ook een buddysysteem met vrijwilligers die online aan huiswerkbegeleiding doen, kan kwetsbare leerlingen ondersteunen.”

Samenleven

Agentschap Integratie & Inburgering neemt extra maatregelen voor anderstalige burgers

22 maart 2020 - Een aanzienlijk aantal van de coronapatiënten in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk is van Turkse origine. Het Agentschap Inburgering en Integratie, het minderhedenforum, verschillende influencers en beleidsmakers gaan daarom zoveel mogelijk mensen actief contacteren om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Minister van Samenleven Bart Somers: “Al meer dan een week stellen we de meertalige informatie rond het coronavirus ter beschikking op de website van het Agentschap I&I en gebruiken we meertalige posters om de burger te informeren. Nu gaan we nog een stap verder en zetten we actief personeel en zelforganisaties in om mensen op te bellen zodat ze zeker de juiste voorzorgsmaatregelen nemen.”

Persoonlijk

Plots zijn we allemaal mensen

22 maart 2020 - Het coronavirus: het zorgt voor menselijke- en economische drama’s. Het zorgt voor paniek, onrust en hamstergedrag. De politici moeten leiding nemen, burgers moeten burgerzin tonen. Samen kunnen we deze crisis overwinnen. Hoe sneller dit alles voorbij is, hoe beter.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen spelen een cruciale rol om triagecentra mogelijk te maken

20 maart 2020 - Op uitdrukkelijk verzoek van de huisartsenkringen en ziekenhuizen doen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Volksgezondheid Wouter Beke een oproep aan alle lokale besturen om de zorgverstrekkers zoveel mogelijk te ondersteunen. “Huisartsen en ziekenhuizen staan onder een enorme druk door de toevloed aan patiënten die mogelijk besmet werden door het coronavirus. Onze lokale besturen kunnen helpen door zoveel mogelijk triagecentra buiten het ziekenhuis te helpen organiseren”, aldus de bevoegde ministers.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen stellen gerust: genoeg oplaadpunten voor budgetmeters

19 maart 2020 - Er is geen reden om ongerust te zijn over de mogelijkheden om uw budgetmeter op te laden. Dat bevestigen minister van Energie Zuhal Demir en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. De budgetmeter is een bescherming voor de kwetsbare energieconsument tegen afsluiting. “Het OCMW en het Sociaal Huis garanderen essentiële dienstverlening en blijven sowieso open op afspraak. Op die manier garanderen de lokale besturen voldoende oplaadpunten voor budgetmeters en worden kwetsbare mensen beschermd tegen energieafsluiting”, aldus de bevoegde ministers.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen krijgen meer financiële vrijheid in kader van coronabestrijding

18 maart 2020 - De Vlaamse regering heeft deze ochtend tijdens een extra ministerraad op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers besloten om de lokale besturen meer begrotingsvrijheid te geven. De beslissing komt er na de verstrenging van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers lanceert website www.vlaanderenhelpt.be

17 maart 2020 - De website www.vlaanderenhelpt.be wil een overzicht bieden van de verschillende acties die vrijwilligers in alle Vlaamse gemeenten op poten zetten om buren en kwetsbare mensen te helpen. Tegelijk geeft de website in meerdere talen tips om het veilig houden en wordt er een link voorzien naar de lokale besturen. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Wat we vandaag meemaken, hebben we nog nooit meegemaakt. Vlamingen tonen hun warmste hart tijdens deze coronacrisis. Het is fantastisch om te zien hoe weerbaar Vlamingen hiermee omgaan en hoe spontane solidariteit net zo goed viraal gaat.”

Binnenlands Bestuur

Gemeenteraden kunnen onder strikte voorwaarden doorgaan, maar best uitgesteld of virtueel

16 maart 2020 - Het kabinet en de administratie van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers krijgen veel vragen over de geplande vergaderingen van de gemeenteraad, het schepencollege, de politieraad en het Bijzonder Comité. Bart Somers is duidelijk: “Gemeenteraden kunnen doorgaan, maar de federale richtlijnen rond hygiëne en voldoende afstand moeten absoluut gerespecteerd worden. Er kan besloten worden om de gemeenteraad uit te stellen, publiek niet toe te laten of een andere locatie te kiezen. Sowieso roep ik op om enkel te vergaderen wanneer dit echt nodig is en zoveel mogelijk virtueel te organiseren.”

Samenleven

Agentschap Integratie & Inburgering vertalen informatie coronavirus

16 maart 2020 - De verschillende overheden in ons land zetten alles op alles om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar dat zal niet lukken als niet alle burgers de regels begrijpen. Enkele concrete vragen rond corona en een informatieposter om besmetting te voorkomen werden daarom vertaald in meer dan tien talen. Het is het resultaat van een goede samenwerking tussen de agentschappen Inburgering & Integratie en het agentschap Zorg en Gezondheid. Minister van Inburgering en Integratie Bart Somers: “Als we dit virus willen verslaan, is het belangrijk dat elke burger zich houdt aan de opgelegde voorzorgsmaatregelen. Ook mensen die nog geen Nederlands spreken moeten weten wat van hen verwacht wordt en hoe ze zich kunnen beschermen.”

Samenleven

Gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens coronacrisis

15 maart 2020 - De Vlaamse regering breidt op voorstel van minister Somers de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. “Het is hartverwarmend om te zien dat overal in Vlaanderen massaal solidariteitsacties ontstaan, maar het is belangrijk dat dit veilig gebeurt”, zeggen minister-president Jan Jambon, minister Van Samenleven Bart Somers, en minister van Welzijn en volksgezondheid Wouter Beke.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers neemt maatregelen voor lokale besturen en coördineert crisiscommunicatie via Coördinatie- en Crisiscentrum Vlaamse Overheid

13 maart 2020 - Lokale en Vlaamse ambtenaren zullen maximaal thuiswerken zolang de normale dienstverlening gegarandeerd blijft. Gebedshuizen sluiten hun deuren, begrafenissen en huwelijken dienen zoveel mogelijk in intieme kring te gebeuren zonder aansluitende koffietafel of groot feest. Voor alle informatie kunnen lokale besturen terecht op één centraal punt: het CCVO, het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse overheid.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen kunnen in de toekomst lichte snelheidsovertredingen aanpakken met GAS-boetes

9 maart 2020 - Steden en gemeenten zullen in de toekomst zelf lichte snelheidsovertredingen kunnen beboeten op plaatsen waar de snelheid is beperkt tot 30 of 50 km/u. Ze kunnen daarvoor een GAS-boete of Gemeentelijke Administratieve Sanctie uitschrijven.

Binnenlands Bestuur

Minister Somers ondersteunt lokale klimaatambities

4 maart 2020 - Samen met de voltallige Vlaamse regering is er de ambitie om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen. De strijd tegen klimaatopwarming kunnen we alleen winnen als iedereen een inspanning doet. Onze steden en gemeenten hebben een belangrijke rol te spelen.

Samenleven

Minister Somers zet 500ste vrijwilliger van Inter in de bloemetjes

28 februari 2020 - Naar aanleiding van de start van de week van de vrijwilliger zet minister van Gelijke Kansen Bart Somers de vijfhonderdste vrijwilliger van Inter in de bloemetjes. Hij ging ook in gesprek met de directeur van Inter, het agentschap Toegankelijk Vlaanderen over de toekomstige uitdagingen.

Persoonlijk

#LEESTIP: Bas Heijne - Mens/Onmens

“Emotionele verharding zorgt ervoor dat cultuur als statisch, identiteit als enkelvoudig, trots als louter strijd worden gezien.” Een boeiend essay van Bas Heijne over liberalisme, fakenews, diversiteit en zij die de Verlichting aanvallen. Must read.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers zet in op modern personeelsbeleid

21 februari 2020 - Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers legde vandaag een mededeling aan de Vlaamse Regering voor die een moderner personeelsbeleid bij de Vlaamse overheid mogelijk maakt. In de toekomst worden de verschillen tussen statutaire en contractuele ambtenaren weggewerkt. Bart Somers: “Onze burgers en bedrijven verwachten dat onze Vlaamse overheid evolueert naar een aantrekkelijke, moderne en efficiënte werkgever met een creatief loonbeleid. We willen medewerkers een boeiende en flexibele job aanbieden met persoonlijke doorgroeimogelijkheden.”

Binnenlands Bestuur

Vlaamse Regering en sociale partners sluiten akkoord om 120.000 extra Vlamingen aan de slag te helpen

21 februari 2020 - De Vlaamse Regering en de sociale partners willen deze legislatuur 120.000 mensen extra aan de slag krijgen. Jaarlijks zijn dit 11.000 extra mensen bovenop de verwachte tewerkstellingsgroei. Hiertoe ondertekenden ze een gezamenlijke engagementsverklaring. Die doelstelling willen ze bereiken door mensen die aan de slag zijn aan de slag te houden, de rol van VDAB te versterken en vooral mensen aan te trekken die nu niet aan de arbeidsmarkt participeren. Binnen die laatste groep wordt prioriteit gegeven aan jongeren die niet in opleiding zitten en geen werk hebben, mensen met een leefloon, mensen met een gezondheidsprobleem en mensen die tijdelijk de arbeidsmarkt hebben verlaten om zorgtaken op te nemen.

Persoonlijk

#LEESTIP: Harry De Paepe - De twee kanten van het Kanaal

Tot in de 16 eeuw sprak men in sommige delen van Wales Vlaamse dialecten. Uit het Doomesday Book dat in 1086 (sic) een inventaris maakte van alle bezittingen en eigenaars in Engeland blijkt dat vier procent van het grondgebied in “Vlaamse” handen was. De Schotse held Robert de Bruce (Wallander !) had Vlaamse voorouders. Het scheldwoord “Scum” komt van schuim (op het bier). Er vonden geregeld progroms plaats tegen de Vlaamse handelaars en wevers in London en andere steden. De godsdienstoorlogen in de 16e eeuw zorgde voor de grootste groep politieke vluchtelingen op korte tijd in de geschiedenis van Engeland. En ze kwamen van bij ons... Ik geeft toe, ik ben tuk op zulke historische weetjes. En het aangename boek van Harry De Paepe “De twee kanten van het kanaal” staat er vol van. Eeuwenland migreerden Vlamingen naar Engeland. Ze waren er al bij in 1066, met de slag van Hastings. In tijden van Brexit een leuk historisch achtergrondverhaal.

Samenleven

Bart Somers tevreden met de start van gecoördineerd antiracismebeleid

19 februari 2020 - Op het Overlegcomité werd vanochtend beslist om een interministeriële conferentie voor racismebestrijding op te richten. Deze conferentie moet zorgen voor een betere coördinatie tussen de verschillende beleidsniveaus. Bart Somers: “Deze Vlaamse regering verwerpt en bestrijdt racisme in al haar vormen. Om een sterker en daadkrachtiger beleid tegen racisme te realiseren is het belangrijk dat de verschillende overheden goed samenwerken en initiatieven beter op elkaar worden afgestemd.”

Binnenlands bestuur

#INTERVIEW: “Bart Tommelein zou een goede voorzitter zijn”

16 februari 2020 - Een archaïsch agentschap, een oppositie die bloed ruikt, een samenleving die worstelt met wantrouwen en racisme: Bart Somers, de nummer één van Open VLD in de Vlaamse regering, staat voor een zware én delicate opdracht, namelijk de verschillende culturen in dit land doen samenleven. De liberaal wil dat op zijn manier aanpakken.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers wil vlotte en veilige verkiezingen in 2024

4 februari 2020 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers hecht het grootste belang aan een vlekkeloze en veilige stembusgang in 2024. Die verkiezingen worden nu al voorbereid door zijn kabinet en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Daarnaast wil minister Somers nog voor de zomer een akkoord over de hervorming van de kiesregelgeving. Dat heeft hij vanmiddag geantwoord op een parlementaire vraag.

Mechelen

Bart Somers onderzoekt ondersteuningsmaatregelen voor CG Power Systems

3 februari 2020 - Het Mechelse bedrijf CG Power Systems is vandaag failliet verklaard. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en titelvoerend burgemeester Bart Somers gaat samen met minister van Werk en Economie Crevits na hoe de werkgelegenheid maximaal behouden kan blijven en welke maatregelen genomen kunnen worden om een mogelijke doorstart van CG Power Systems in Mechelen te begeleiden. Bart Somers: “Op dit moment is het aan de curatoren om na te gaan hoe CG Power Systems mogelijk een doorstart kan maken. Als Vlaamse regering bekijken we hoe we het bedrijf daarin kunnen begeleiden.”

Persoonlijk

#LEESTIP: Frank Westerman - De wereld volgens Darp

De val van het IJzeren Gordijn is een van de meest ingrijpende politieke gebeurtenissen in mijn leven. In 1989 was ik 25. Toen de muur viel vertrok ik vanuit mijn studentenkamer onmiddelijk naar Berlijn. “Ich war dabei”. De wereld kantelde. De mensen in Midden- en Oost-Europa werd bevrijdt van de communistische dictatuur. Maar in de Balkan staken eeuwenoude nationistische vetes de kop op. In De wereld volgens Darp brengt Frank Westerman het einde van de koude oorlog terug tot leven. Met een bundeling van vlot leesbare kortverhalen. Een aanrader voor wie er toen bij was. En voor de generaties erna.

Binnenlands bestuur

Diploma's niet langer het belangrijkste voor de Vlaamse overheid

31 januari 2020 - Wie aan de slag wil bij de Vlaamse overheid zal in de toekomst niet per se over een diploma moeten beschikken. Ook met een beroepskwalificatie kan je in de toekomst solliciteren bij de Vlaamse overheid.

Bestuurszaken

Werkende ouders en mantelzorgers beter ondersteund door Vlaamse overheid

31 januari 2020 - Een job combineren met de zorg voor een geliefde of een pasgeboren kindje is niet eenvoudig. Mensen zijn nu vaak verplicht om hun job op te geven als ze voldoende tijd willen om voor hun naaste te kunnen zorgen.

Samenleven

Vlaams minister Somers wil meer sociale mix in het onderwijs

28 januari 2020 - Vlaams minister van Samenleven Bart Somers wil segregatie in het onderwijs tegengaan. Vandaag bezocht hij een opendeurdag van VZW School in Zicht in de Lokerse kleuterschool Duizendvoet. Ouders van kansrijke kinderen sturen hun kindje vaak naar een school ver weg als er veel kansarme kinderen in de buurtschool zitten.

Samenleven

#LEESTIP: Minister van Samenleven Bart Somers: "Werken aan oplossingen"

Minister van Samenleven Bart Somers blikt vooruit op 2020. Hij richt zich tot lokale besturen, verenigingen en vrijwilligers die 'de eerste bondgenoten in onze snel veranderende samenleving' zijn.

Binnenlands Bestuur

Somers wil lokale besturen beter beschermen tegen hackers

26 januari 2020 - De gemeentediensten van Willebroek zijn vrijdagnacht het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil dat lokale besturen zich beter kunnen wapenen tegen criminele hackers. Voor de minister moet dit één van de prioriteiten worden. Bart Somers: “Digitalisering zal enkel toenemen. Het is daarom belangrijk dat we meer inzetten op informatie- en cyberveiligheid. De dienstverlening moet steeds gegarandeerd worden en de gegevens van onze burgers moeten altijd beschermd kunnen worden.”

Persoonlijk

#LEESTIP: Véronique Otmi - Bakhita: Van slavernij naar vrijheid

Beklijvend, onhutsend, rauw. Bijna onleesbaar omdat het zo confronterend is. Het echt gebeurde verhaal van een meisje dat in Afrika ontvoerd wordt om slavin te worden en via allerlei omzwermingen in een klooster in Italië beland. Zelden zo ondergedompeld geworden in die bittere realiteit waarbij men niet meer als mens maar als een ding wordt beschouwd.

Binnenlands Bestuur

Somers: "Lokale besturen besteden komende legislatuur 900 miljoen meer aan cultuur"

23 januari 2020 - De lokale besturen spenderen de komende jaren maar liefst 900 miljoen euro extra op vlak van cultuur.

Samenleven

Somers start procedure om erkenning Antwerpse moskee in te trekken

21 januari 2020 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers start de procedure waarbij de erkenning van de lokale geloofsgemeenschap Antwerp Islamic Association mogelijk wordt ingetrokken. Interne conflicten binnen de moskee slepen al meer dan drie jaar aan en de minister grijpt in.

Samenleven

#INTERVIEW: Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: "Ons wereldbeeld is achterhaald"

Vijfenvijftig is Bart Somers nu. Hij jaagde de titel van minister niet echt na, was in een vorig leven al partijvoorzitter van Open VLD en eventjes minister-president: been there, done that. Hij was zijn burgemeesterssjerp in zijn geliefde Mechelen nog lang niet beu. Was nog niet klaar met zijn stad.

Binnenlands Bestuur

Somers: “Meer dan 2 miljard euro extra investeringen door de lokale besturen!”

14 januari 2020 - De lokale besturen investeren de volgende jaren 2.094.447.193 euro meer dan in de vorige bestuursperiode. Dat blijkt uit een eerste analyse van de nieuwe meerjarenplannen die werden ingediend. “De inspanningen die de Vlaamse regering doet voor de gemeentebesturen renderen,” aldus minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Elke extra euro die we de komende jaren investeren in de lokale besturen vertaalt zich in evenveel investeringen die het leven van de Vlamingen beter maken.” Nooit voordien investeerden lokale besturen zoveel als tijdens deze bestuursperiode.

Binnenlands Bestuur

Bart Somers ondersteunt de beste lokale klimaatinitiatieven

3 januari 2020 - Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil lokale besturen beter ondersteunen in hun strijd tegen de opwarming van het klimaat. Het lokale niveau is volgens hem het eerste niveau om draagvlak te creëren bij de burger en ideeën om te zetten in de praktijk. Hiervoor wil de minister klimaattafels organiseren. Daar kunnen nieuwe klimaatmaatregelen ontstaan of bestaande ideeën concretere vorm krijgen. De tien beste ideeën krijgen een subsidie om ze ook effectief te realiseren. Bart Somers trekt hiervoor 1 miljoen euro uit: “Lokale besturen zijn een zeer belangrijke partner in de realisatie van onze klimaatambities. Ze staan het dichtst bij de burger en de beleidsautonomie is groot. Goede ideeën moeten effectief worden uitgevoerd en uitgerold in andere steden en gemeenten.”

Persoonlijk

#LEESTIP: Jonathan Littell - De Welwillenden

In 'De welwillenden' vertelt een SS-officier zijn verhaal van tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij hij een rol in de Holocaust heeft gespeeld. Het is echt confrontrerend. Je leest hoe iemand in een systeem het meest verwerpelijke begint te zien als een job die moet gebeuren. Dat wordt in het boek beschreven op een koude, journalistieke manier.

Samenleven

Somers trekt 400.000 euro voor buddyprojecten

26 december 2019 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Somers een ontwerpbesluit goedgekeurd om 400.000 euro in te zetten voor proeftuinen rond buddyprojecten. Bart Somers: “Dankzij buddyprojecten kunnen mensen van vreemde origine en nieuwkomers samen met autochtone Vlamingen een netwerk uitbouwen. Sociale contacten buiten de directe gekende omgeving zijn essentieel voor wederzijds begrip en een geslaagde integratie.”

Persoonlijk

#LEESTIP: Ish Ait Hamou - Het moois dat we delen

Wat een boek! Een prachtig, aangrijpend verhaal over kwetsbaarheid, verdriet en menselijkheid. Over de wonden van vandaag. Het mooiste kerstverhaal zonder happy end. Of toch wel.

Binnenlands Bestuur

Roeselare krijgt 290.000 euro voor ‘slim in de stad project’ Smartwaterland

21 december 2019 - De Vlaamse regering kent op voorstel van Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 290.000 euro toe aan de stad Roeselare voor haar project Smartwaterland. Smartwaterland zal dankzij artificiële intelligentie gekoppeld aan een fijnmazig netwerk van pluviometers het waterbeheer van de stad op een slimme manier sturen. Bart Somers: “Smartwaterland is een mooi voorbeeld van hoe een stad door gebruik van data een domein dat van belang is voor alle inwoners veel systematischer kan aanpakken.”

Binnenlands Bestuur

Leuven krijgt 145.000 euro voor ‘slim in de stad project’ Mezuri

20 december 2019 - De Vlaamse regering kent op voorstel van Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 145.000 euro aan de stad Leuven voor haar project Mezuri. Bijzonder is dat het gaat om een programma dat de impact van contacturen van welzijnswerkers in sociaal kwetsbare gezinnen wil meten. Bart Somers: “De inzet van slimme toepassingen op het domein van welzijn is verrassend. Het maakt Mezuri in Leuven tot een project dat de jury kon overtuigen.”

Mechelen

168 290 euro Vlaamse subsidies voor restauratie Sint-Martinuskerk in Hombeek

19 december 2019 - Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers kent € 168.290 toe voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk, de parochiekerk in Hombeek. Het totaal van de werken wordt geraamd op ruim € 537.240 euro.

Persoonlijk

#LEESTIP: Louis Paul Boon - Het Geuzenboek

In 'Het Geuzenboek' schetst Boon de opstand van de Nederlanden, de enige opstand die naam waardig die er ooit in Vlaanderen was: tegen het gezag, tegen de godsdienst en tegen een vreemde heerser. Dat heeft geleid tot de grootste exodus uit onze geschiedenis. Zonder twijfel een must-read.

Samenleven

Minister Bart Somers ontvangt het vredeslicht

17 december 2019 - In het kader van de activiteiten van het vredeslicht, werden de kinderen van de school Mijlpaal 6de leerjaar in Drongen en het 5de leerjaar van basisschool De Vaart in Nevele dit jaar uitgenodigd om het vredeslicht te overhandigen aan de minister van Samenleven.

Samenleven

Minister Somers duidelijk over de werking van Agentschap Integratie & inburgering

17 december 2019 - Minister van Samenleven Bart Somers neemt het initiatief om een visitatiecommissie te organiseren die moet bijdragen tot een betere werking van het Agentschap Integratie en Inburgering (AII). De minister is ook duidelijk over de financiële middelen van het Agentschap.

Samenleven

Vlaams minister van Samenleven Somers trekt 235.000 euro uit voor Kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap

16 december 2019 - Het gloednieuwe Kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap dat vandaag in Mechelen boven de doopvont is gehouden, ontvangt een projectsubsidie van bijna 235.000 euro uit handen van Minister Somers bevoegd voor Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering. Bart Somers: “VUB en UA kozen Mechelen uit om een gezamenlijk onderzoekcentrum op te richten. Zij bundelen de krachten om thema’s die in de samenleving vandaag brandend actueel zijn diepgaand te onderzoeken.”

Binnenlands Bestuur

1,2 Miljoen euro steun voor stadsvernieuwingsprojecten rond klimaat en leefbaarheid

13 december 2019 - Vier steden ontvangen samen 1,2 miljoen euro projectsubsidies voor de uitvoering van stadsvernieuwingsprojecten rond klimaat en leefbaarheid. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Samenleven

Al Ihsaan-moskee behoudt erkenning, maar wordt onder verhoogd toezicht geplaatst

12 december 2019 - De Al Ihsaan-moskee in Leuven behoudt haar erkenning, maar wordt onder verhoogd toezicht geplaatst. Dat laat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) weten. Voormalig Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) startte in juli de procedure om de erkenning van de moskee in te trekken. Dat gebeurde op basis van informatie van de Staatsveiligheid.

Persoonlijk

#LEESTIP: Mario Vargas Llosa - De vis in het water

In dit autobiografisch werk beschijft de Peruaanse schrijver zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen in 1990. De liberaal verloor die toen verrassend van Alberto Fujimori. Vargas Llosa vertelt over de kiesstrijd die hij toen heeft verloren. Ik heb dat gelezen als jong politicus. Vargas Llosa zet zijn eigen liberale boodschap af tegen het rauwe kapitalisme op het Zuid-Amerikaanse continent, dat toen nog kreunde onder militaire dictatuur en extreemlinks geweld. Hij getuigt over zijn onmogelijke strijd, hoe moeilijk die is en hoe tijdens de verkiezingscampagnes keuzes worden gemaakt. Vanuit politiek oogpunt was dat voor mij een revelatie.

Samenleven

De Plezantste Gemeente van Vlaanderen 2019

11 december 2019 - Het Nieuwsblad heeft gisterenavond de West-Vlaamse stad Waregem verkozen tot "Plezantste" gemeente van Vlaanderen. Een volledig jaar hebben verschillende journalisten het doen en laten van alle gemeenten in Vlaanderen gevolgd, en de conclusie blijkt: de plezantste gemeente is Waregem. Minister Bart Somers had de eer om de prijs uit te reiken.

Samenleven

Werkbezoek Ninove voor aanpak rond samenlevingsproblemen

7 december 2019 - De Oost-Vlaamse stad Ninove wil 5 tot 8 bijkomende wijkagenten aanwerven om uitdagingen rond migratie en de grootstedelijke problemen uit Brussel aan te pakken. Maar er komen ook 2 stadsmariniers en 2 buurtwerkers bij, en maatschappelijk werkers worden de straat opgestuurd.

Binnenlands Bestuur

Staten-lokaal VVSG

5 december 2019 - De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten blaast 25 kaarsjes uit, en dat werd op een gepaste wijze gevierd op de unieke site van Thor Central. Als minister van Binnenlands Bestuur had ik de eer om een toespraak te mogen geven.

Samenleven

Bezoek regionaal parlement Salzburg

4 december 2019 - Vandaag gaf minister van Samenleven Bart Somers een toespraak in het regionaal parlement van Salzburg over de aanpak van integratie en inburgering. Somers focuste in zijn toespraak op het belang van veiligheid, openbare ruimte en succesvol samenleven in diversiteit. Ook het buddy project dat hij in Vlaanderen gaat uitrollen, waar een nieuwkomer gekoppeld wordt aan een buddy, werd besproken. Als minister wil Somers ideeën met andere landen uitwisselen, zodat men van elkaar kan leren en samen aan oplossingen werken.

Persoonlijk

#LEESTIP: Joseph Roth - Radetzkymarsch

De geschiedenis van het verval van de Habsburgse monarchie, gezien door de ogen van het hoofdpersonage. Dit is één van de boeken die het Habsburgse Rijk briljant beschrijven. Dat was eigenlijk een soort Europese Unie avant la lettre, waarin heel wat culturen en volkeren samenleefden.

Persoonlijk

#LEESTIP: Alicja Gescinska - Intussen komen mensen om

Dit boek is een absolute aanrader voor al wie van politiek houdt, wie er kritisch tegenover staat, erin teleurgesteld is of zelfs elk poltiek engagement verwerpt. In één ruk uitgelezen.

Samenleven

Ministers Somers tevreden over start uitzendarbeid binnen de Vlaamse overheid

26 november 2019 - In de eerste drie kwartalen van 2019 zijn er 245 uitzendkrachten aan het werk geweest bij de Vlaamse overheid. “Het is een goede zaak dat de Vlaamse overheid en de lokale besturen gebruik kunnen maken van deze flexibele manier om mensen tewerk te stellen”, zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Dat antwoordde de minister op vraag van Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) bij de bespreking van zijn beleidsnota in het parlement.

Binnenlands Bestuur

Ruim 8 miljoen euro projectsteun voor stadsvernieuwingsprojecten

22 november 2019 - Vier steden krijgen alles samen 8.130.000 euro ondersteuning voor de uitvoering van stadsvernieuwingsprojecten. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Het gaat om Tielt, Kortrijk, Mechelen en Antwerpen. Bart Somers: “Deze vier steden kunnen binnenkort een substantieel deel van een vernieuwend project financieren. Ze hanteren een integrale en duurzame visie op stadsvernieuwing met oog voor zachte mobiliteit, economische activiteit en wonen in het groen of langs het water.”

Persoonlijk

#LEESTIP: Violet Moller - Een reis door duizend jaar geschiedenis: hoe ideeën uit de oudheid ons bereikten

Dit boek van Violet Moller beschrijft op een briljante manier hoe de intellectuele wortels van onze westerse beschaving via onder andere Bagdad en Cordoba tot bij ons geraakten. Hoe Moslims, Joden en Byzantijnen dat erfgoed gered en verrijkt hebben. Boeiend!

Binnenlands Bestuur

360.000 euro voor studies rond stadsvernieuwingsprojecten

15 november 2019 - Zes steden krijgen elk 60.000 euro ondersteuning om een conceptstudie uit te voeren naar stadsvernieuwingsprojecten. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Het gaat om Brugge, Hasselt, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Truiden en Turnhout. Bart Somers: “Dankzij deze ondersteuning kunnen de zes steden een grondige voorstudie (laten) uitvoeren naar de realisatiemogelijkheden om bijvoorbeeld een leegstaand gebouw een nieuwe bestemming te geven of een stationsbuurt op te knappen. Dat is een eerste stap naar de opwaardering en vernieuwing van hun stad.”

Samenleven

Minister Bart Somers: "Brandstichting in Bilzen is meer dan één brug te ver"

13 november 2019 - Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) komt woensdag naar Bilzen, voor een overleg over de brandstichting in een toekomstig asielcentrum in Grote Spouwen. Hij wil samen met de stad bekijken wat er moet gebeuren om zo'n incident in de toekomst te vermijden.

Persoonlijk

#LEESTIP: George Orwell - 1984

1984 gaat over hoe het individu vernietigd wordt in functie van een maatschappelijke droom. Het toont ook hoe taal wordt misbruikt om net het omgekeerde te bereiken van wat je zegt. Ook vandaag hoor je vaak dat de vrijheid van meningsuiting moet worden beschermd door die vrijheid net in te perken.

Binnenlands Bestuur

Lokale besturen krijgen vrij spel met Vlaams geld

18 oktober 2019 - Alle steden en ­gemeenten passeren straks langs de kassa bij de nieuwe Vlaamse ­regering. De regering-Jambon deed een aantal ­financiële gestes die de lokale ­besturen wat meer ademruimte moeten geven. Die zijn in totaal goed voor 418 miljoen euro op kruissnelheid in 2025, blijkt uit recente cijfers van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Samenleven

Vlaams gelijkekansenminister Bart Somers wil Bicky-campagne (ook) halt toeroepen

9 oktober 2019 - Vlaams viceminister-president en minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) dient klacht in bij reclamewaakhond JEP tegen de 'ongepaste'en'wansmakelijke' campagne van een hamburgerproducent.

Samenleven, Binnenlands Bestuur

Bart Somers en Lydia Peeters liberale ministers in de nieuwe Vlaamse regering

2 oktober 2019 - De leden van Open Vld hebben gisterenavond met overweldigende meerderheid het licht op groen gezet voor Vlaamse regeringsdeelname. De liberalen vaardigen met Bart Somers en Lydia Peeters twee ervaren ministers af in de regering Jambon.

Mechelen

50 plaatsen extra in noodopvangcentrum

16 september 2019 – Er komen vanaf vandaag vijftig tijdelijke opvangplaatsen voor asielzoekers bij in het noodopvangcentrum aan de Zwartzustersvest. Dat brengt het totaal op 230 plaatsen. De noodopvang loopt nog tot maart volgend jaar.

Mechelen

Eerste Belgische transitiehuis opent deuren in Mechelen

9 september 2019 – Het eerste Belgische transitiehuis voor gedetineerden is vandaag officieel ingehuldigd door vice-eersteminister en minister van justitie Koen Geens (CD&V) en Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD). Deze transitiehuizen moeten de re-integratie van gedetineerden in de maatschappij vergemakkelijken. G4S Care, de zorgafdeling van veiligheidsfirmafirma G4S, en Exodus Nederland zetten specialisten in om de gedetineerden te begeleiden en het transitiehuis uit te baten.

Mechelen

Beleef de Bevrijding van Mechelen opnieuw

29 augustus 2019 – Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan WOII. Deze bijzondere herdenking gaat door op donderdag 5 september 2019 in het centrum van Mechelen met de doortocht van een unieke colonne historische en eigentijdse legervoertuigen.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.