Ons team

Velen benoemen de problemen, wij werken aan de oplossingen

Een minister kan zijn bevoegdheden maar naar behoren uitoefenen met achter zich een ijzersterk team.  Iedere dag geven al mijn kabinetsmedewerkers het beste van zichzelf met de nodige expertise. Alleen samen kunnen we stappen vooruit zetten, problemen oplossen en doelstellingen bereiken. En uiteraard mag er ook eens gelachen worden.

Cel Algemeen beleid – Vicekabinet

Tom Van Laere
Kabinetschef Algemeen Beleid
Erwin Aerts
Raadgever
Fiscaliteit
Julie Beysens
Raadgever
Onderwijs en Vorming
Wies Herpol
Raadgever
Cultuur - Sport - Toerisme - Brussel - Jeugd - Media - Vlaamse Rand - Ondersteuning Vlaamse regering - Digitalisering/HFB -
Ingo Luypaert
Raadgever
Omgeving en Natuur - Landbouw en Visserij – Dierenwelzijn – Rampen - Onroerend erfgoed – Bestuursrechtspraak – MOW
Philippe Nys
Raadgever
Werk en Sociale Economie – Economie Wetenschappen en Innovatie – Internationaal Vlaanderen (excl. Energie en Klimaat) – Statistiek Vlaanderen
Elisabet Okmen
Raadgever
Wonen - Budgettair beleid + Schuld
Jill Surmont
Raadgever
Onderwijs en Vorming
Stijn Vander Elst
Raadgever
Welzijn , Volksgezondheid en Gezin – Armoedebestrijding – Justitiehuizen, ET en Juridische Eerstelijn
Elise Steyaert
Raadgever
Klimaat, Energie en Europees Beleid
Katrien De Man
Projectmanager

Cel Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken & Cel Samenleven

Gert Eeraerts
Kabinetschef Binnenlands Bestuur en Samenleven
Marijke Dejonghe
Adjunct-kabinetschef HR en Vlaamse Overheid
Gunther Van Neste
Adjunct-kabinetschef Samenleven
Bram Opsomer
Adjunct-kabinetschef Binnenlands Bestuur
Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken - Fusies Gemeenten - Regiovorming - Decentralisatie - Provincies - Decreet lokaal bestuur
Simon Vander Elst
Raadgever
Binnenlands Bestuur – Smart cities en digitalisering - Wijkverbetering - Monitoren - Brussel - Internationaal
Victor De Groof
Raadgever
Lokale financiën en burgerparticipatie
Lieselot Vanhoutte
Raadgever
Bestuurszaken - lokale besturen
Ben Cohen
Raadgever
Bestuurszaken - Vlaamse Overheid - HR
Ilse Mariën
Raadgever
E-inclusie en toegankelijkheid - Digitale geletterdheid
Céline Vermeiren
Raadgever
DLB - Openbaarheid - Overheidsopdrachten - Toezicht en rechtsgedingen - Lokale handhaving/preventie - Lokaal armoedebeleid
Lieselotte Thys
Raadgever
Gelijke Kansen
Mohamed Lahlali
Raadgver
Erediensten - Minderhedenbeleid - Diversiteitsbeleid Vlaamse Overheid
Zoë Kalala
Raadgever
Samenleven
Hanna El Bachiri
Raadgever
Vlaams mensenrechteninstituut - non-discriminatie
Chloë Van Hoegaerden
Raadgever
Internationale dossiers Samenleven - racismebestrijding - Vlaamse verbinding/integratie

Cel Communicatie

Arthur Orlians
Woordvoerder
tel: 0476 26 67 42
Simon Lefèvre
Raadgever Communicatie
Greet Op de Beeck
Raadgever Communicatie
Lander De Pourcq
Raadgever Communicatie

Cel Externe Relaties

Jan Pieter Biesemans
Coördinator Externe Relaties en Raadgever Communicatie
Ronny Slootmans
Parlementaire & Externe Relaties
Hans Schoofs
Externe Relaties
Lokale Besturen

Cel Ondersteuning

Nick Bergmans
Kabinetssecretaris
0472 62 46 46
Karin De Maeyer
Assistente minister
02 552 69 03
Katleen Scherlippens
Secretariaat
tel: 0473 94 27 24
Carine Storms
Onthaal
tel: 02 552 69 37
Kenny Van Hole
Onthaal
tel: 02 552 69 88
Hava Köse
Onthaal
tel: 02 552 69 88
Rachid Al Mamoun
Facilitair ondersteuner
Danny Wils
Facilitair ondersteuner
Issam Laamiri
Facilitair ondersteuner
Thomas Van Dyck
Facilitair ondersteuner
Stefaan D'Hondt
ICT
Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.