Ons team

Cel Algemeen beleid – Vicekabinet

Tom Van Laere
Kabinetschef Algemeen Beleid
Erwin Aerts
Raadgever
Fiscaliteit
Kasper Ossenblok
Raadgever
Onderwijs en Vorming
Wies Herpol
Raadgever
Cultuur - Sport - Toerisme - Brussel - Jeugd - Media - Vlaamse Rand - Ondersteuning Vlaamse regering - Digitalisering/HFB -
Ingo Luypaert
Raadgever
Omgeving en Natuur - Landbouw en Visserij – Dierenwelzijn – Rampen - Onroerend erfgoed – Bestuursrechtspraak – MOW
Philippe Nys
Raadgever
Werk en Sociale Economie – Economie Wetenschappen en Innovatie – Internationaal Vlaanderen (excl. Energie en Klimaat) – Statistiek Vlaanderen
Elisabet Okmen
Raadgever
Wonen - Budgettair beleid + Schuld
Jill Surmont
Raadgever
Onderwijs en Vorming
Stijn Vander Elst
Raadgever
Welzijn , Volksgezondheid en Gezin – Armoedebestrijding – Justitiehuizen, ET en Juridische Eerstelijn
Elise Steyaert
Raadgever
Klimaat, Energie en Europees Beleid
Livia Van Severen
Raadgever
Klimaat, Energie en Omgeving
Katrien De Man
Projectmanager

Cel Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken & Cel Samenleven

Gert Eeraerts
Kabinetschef Binnenlands Bestuur en Samenleven
Gunther Van Neste
Adjunct-kabinetschef Samenleven
Bram Opsomer
Adjunct-kabinetschef Binnenlands Bestuur
Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken - Fusies Gemeenten - Regiovorming - Decentralisatie - Provincies - Decreet lokaal bestuur
Victor De Groof
Raadgever
Lokale financiën en burgerparticipatie
Tom Lowet
Raadgever
Stedenbeleid - Verkiezingen
Lieselot Vanhoutte
Raadgever
Bestuurszaken - lokale besturen
Ben Cohen
Raadgever
Bestuurszaken - Vlaamse Overheid - HR
Céline Vermeiren
Raadgever
DLB - Openbaarheid - Overheidsopdrachten - Toezicht en rechtsgedingen - Lokale handhaving/preventie - Lokaal armoedebeleid
Mohamed Lahlali
Raadgever
Erediensten - Minderhedenbeleid - Diversiteitsbeleid Vlaamse Overheid
Hanna El Bachiri
Raadgever
Vlaams mensenrechteninstituut - non-discriminatie
Chloë Van Hoegaerden
Raadgever
Internationale dossiers Samenleven - racismebestrijding - Vlaamse verbinding/integratie
Jana Van Acker
Raadgever
Gelijke Kansen

Cel Communicatie

Vincent Verbeecke
Woordvoerder
tel: 0489 23 47 43
Greet Op de Beeck
Raadgever Communicatie

Cel Externe Relaties

Jan Pieter Biesemans
Coördinator Externe Relaties en Raadgever Communicatie
Ronny Slootmans
Parlementaire & Externe Relaties

Cel Ondersteuning

Nick Bergmans
Kabinetssecretaris
Karin De Maeyer
Assistente minister
02 552 69 03
Katleen Scherlippens
Secretariaat
Carine Storms
Onthaal
tel: 02 552 69 00
Hava Köse
Onthaal
tel: 02 552 69 88
Soufiane Bajadi
Facilitair ondersteuner
Thomas Van Dyck
Facilitair ondersteuner
Stefaan D'Hondt
ICT
Hairapetian Artashes
Facilitair ondersteuner

Velen benoemen de problemen, wij werken aan de oplossingen

Een minister kan zijn bevoegdheden maar naar behoren uitoefenen met achter zich een ijzersterk team.  Iedere dag geven al mijn kabinetsmedewerkers het beste van zichzelf met de nodige expertise. Alleen samen kunnen we stappen vooruit zetten, problemen oplossen en doelstellingen bereiken. En uiteraard mag er ook eens gelachen worden.
Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.