Ons team

Er zijn er velen die praten over de problemen, wij werken aan de oplossingen.

Een minister kan zijn bevoegdheden maar naar behoren uitoefenen met achter zich een ijzersterk team.  Iedere dag geven al mijn kabinetsmedewerkers het beste van zichzelf met de nodige expertise. Alleen samen kunnen we stappen vooruit zetten, problemen oplossen en doelstellingen bereiken. En uiteraard mag er ook eens gelachen worden.

Cel Ondersteuning

Nick Bergmans
Kabinetssecretaris
0472 62 46 46
Karin De Maeyer
Assistente minister
02 552 69 03
Katleen Scherlippens
Secretariaat
tel: 0473 94 27 24
Carine Storms
Onthaal
tel: 02 552 69 37
Kenny Van Hole
Onthaal
tel: 02 552 69 88
Hava Köse
Onthaal
tel: 02 552 69 88
Ann Vandenbulcke
Projectmanager
Rachid Al Mamoun
Facilitair ondersteuner
Danny Wils
Facilitair ondersteuner
Issam Laamiri
Facilitair ondersteuner
Thomas Van Dyck
Facilitair ondersteuner
Stefaan D'Hondt
ICT

Cel Algemeen beleid – Vicekabinet

Tom Van Laere
Kabinetschef Algemeen Beleid
Erwin Aerts
Raadgever
Fiscaliteit
Julie Beysens
Raadgever
Onderwijs en Vorming
Vanessa Bombeeck
Raadgever
Budgettair Beleid en Schuldbeheer
Wies Herpol
Raadgever
Cultuur - Sport - Toerisme - Brussel - Jeugd - Media - Vlaamse Rand - Ondersteuning Vlaamse regering - Digitalisering/HFB -
Ingo Luypaert
Raadgever
Omgeving en Natuur - Landbouw en Visserij – Dierenwelzijn – Rampen - Onroerend erfgoed
Philippe Nys
Raadgever
Werk en Sociale Economie
Elisabet Okmen
Raadgever
Economie Wetenschappen en Innovatie - Wonen - MOW
Jill Surmont
Raadgever
Onderwijs en Vorming
Stijn Vander Elst
Raadgever
Welzijn , Volksgezondheid en Gezin – Armoedebestrijding
Elise Steyaert
Raadgever
Klimaat, Energie en Europees Beleid

Cel Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Mieck Vos
Kabinetschef Samenleven en Binnenlands Bestuur
Kristel Croonen
Raadgever
Personeel en Werking lokale besturen
Marijke Dejonghe
Raadgever
Werking en organisatie Vlaamse Overheid
Ilse Mariën
Raadgever
E-inclusie en toegankelijkheid - Digitale geletterdheid
Bram Opsomer
Raadgever
Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken - Fusies Gemeenten - Regiovorming - Decentralisatie - Provincies - Decreet lokaal bestuur
Simon Vander Elst
Raadgever
Binnenlands Bestuur – Smart cities en digitalisering - Wijkverbetering - Monitoren - Brussel - Internationaal
Yeliz Güner
Raadgever
Binnenland en Bestuurszaken, Lokale Democratie en Rechtsgedingen

Cel Samenleven: Integratie, Inburgering en Gelijke Kansen

Gert Eeraerts
Adjunct-kabinetschef Samenleven
Siska Castelain
Raadgever
Non-discriminatie - Radicalisering - Internationaal - Interfederaal - Unia
Mohamed Lahlali
Raadgever
Erediensten - Minderhedenbeleid - Diversiteitsbeleid Vlaamse Overheid
Gunther Van Neste
Raadgever
Inburgering en participatie - Taal
Lieselotte Thys
Raadgever
Gelijke Kansen

Cel Communicatie

Arthur Orlians
Woordvoerder
tel: 0476 26 67 42
Simon Lefèvre
Raadgever Communicatie
Greet Op de Beeck
Raadgever Communicatie
Lander De Pourcq
Raadgever Communicatie

Cel Externe Relaties

Kato Mannaerts
Externe Relaties
Coördinator Parlementaire relaties - Lokale besturen
Jan Pieter Biesemans
Externe Relaties en Communicatie
Hans Schoofs
Externe Relaties
Lokale Besturen
Ronny Slootmans
Externe Relaties
Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.