Bart Somers geeft klokkenluiders betere bescherming

2022/08/25 |

Binnenlands Bestuur

25 augustus 2022 - Personeelsleden van de Vlaamse Overheid en lokale besturen moeten in de toekomst geen ontslag meer vrezen als ze wantoestanden, corruptie of banden met de drugsmaffia naar buiten brengen. Daarvoor heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de bestaande regels voor de bescherming van klokkenluiders aangescherpt. “Als personeelsleden inbreuken vaststellen, zullen ze die aan het licht kunnen brengen. Zonder angst voor ontslag of andere vergeldingsmaatregelen van hun leidinggevenden. Zo kunnen fraude, corruptie, maar ook banden met de drugsmaffia sneller ontdekt worden.”

Terug

Het brutaal druggeweld in Antwerpen overheerst momenteel de actualiteit. Maar de drugsmaffia is niet alleen actief in de Antwerpse straten. De veiligheidsdiensten waarschuwen al langer dat de maffia ook probeert te infiltreren in het bedrijfsleven en bepaalde overheidsdiensten.

 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil personeelsleden van de Vlaamse Overheid en lokale besturen die wantoestanden naar buiten brengen beter beschermen. De regels voor de bescherming van klokkenluiders werden aangescherpt. Bart Somers: “Wanneer ambtenaren corruptie of omkoping vaststellen, bijvoorbeeld bij het afleveren van vergunningen, moeten ze dit kunnen aankaarten. Als werknemers niets durven aanklagen uit vrees voor ontslag, dan komen we in een straatje zonder einde. Dan komen wantoestanden nooit aan de oppervlakte en worden problemen nooit opgelost.”

 

Wanneer een ambtenaar het vermoeden heeft dat hij ontslagen wordt omwille van zijn melding, dan zorgt het klokkenluidersdecreet ervoor dat de bewijslast bij de ontslaggever ligt. De leidinggevende moet dan aantonen dat het ontslag geen verband houdt met de melding.

 

De regeling is een gevolg van de omzetting van een Europese richtlijn die bescherming moet bieden bij het signaleren van inbreuken op het Unierecht, maar Vlaams Minister Bart Somers heeft beslist nog een stap verder te gaan. “Naast de Europese wetgeving wordt ook alle nationale, Vlaamse of lokale wetgeving in de regelgeving mee opgenomen. Zo hoeven de potentiële melders zich niet eerst af te vragen of ze nu met Europese, federale of Vlaamse regels te maken hebben als ze iets willen aankaarten. De bevoegdheidsverdeling in ons land mag geen barrière vormen om wantoestanden aan het licht te brengen. Daarom zijn er ook interne en externe meldkanalen zodat potentiële klokkenluiders zich niet enkel beschermd voelen, maar ook weten waar ze naartoe moeten. Het neerleggen van een melding zal bovendien ook anoniem kunnen gebeuren.”

 

PFOS 

Het klokkenluidersdecreet van minister Somers biedt niet enkel bescherming voor personeelsleden die banden met de drugsmaffia willen blootleggen. Het moet ambtenaren ook beschermen als ze willen wijzen op een slechte interne werking van een overheidsdienst. Zo waren er recent de problemen rond de kinderdagverblijven bij Kind & Gezin en problemen bij het departement Omgeving. Dat laatste departement kwam in opspraak na een reportage van Pano waarin verschillende ambtenaren getuigden dat het jarenlang niet mogelijk was om bedrijven in de Antwerpse haven goed te controleren op PFAS- en andere milieuvervuiling. Reeds in 2018 was er al een audit dat sprak over vriendjespolitiek met promoties en vacatures op maat bij het departement.

 

Bart Somers: “Zelfs zonder deze recente schandalen is het belangrijk dat dergelijke praktijken zo snel mogelijk gemeld worden zodat ze een halt toegeroepen kunnen worden. Deze beschermingsregels gaan niet enkel over de goede werking van de Vlaamse en lokale overheden. Het gaat in de grond over niet meer of minder dan de bescherming van onze rechtsstaat.”

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.