Collectieve renovatieprojecten helpen energiefacturen voor tientallen gezinnen te drukken

2022/10/13 |

Binnenlands Bestuur

13 oktober 2022 - Vandaag vond de VVSG klimaatdag plaats. De klimaatdag stond dit jaar in teken van het Lokale Energie en Klimaatpact dat minister van Binnenlands bestuur Bart Somers in juni vorig jaar lanceerde, de dag focuste onder meer op wijkrenovaties. Bart Somers: “Wijkrenovatieprojecten zijn meer dan druppels op een hete plaat in de strijd tegen de klimaatopwarming. Hele wijken tegelijk energetisch renoveren creëert een schaalvoordeel en geeft Vlaanderen een nodige boost in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het scheelt ook flink in de portemonnee van de mensen. Dit is exact wat wij met het Lokale Energie- en Klimaatpact ondersteunen en beogen.”

Terug

De Vereniging voor Vlaamse steden en Gemeenten organiseert al enkele jaren een Klimaatdag voor mandatarissen en medewerkers van lokale besturen. Ze kunnen er aan de hand van voorbeelden op het vlak van energie, mobiliteit, vergroening en ontharding inspiratie op doen om aan de slag te gaan in de eigen gemeente. Dit jaar stond de Klimaatdag in het teken van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) en focuste het zich onder meer toe op wijkrenovatie. Dit pact, dat Vlaams minister Somers samen met 293 steden en gemeenten afsloot, zorgt voor een forse verlaging van de CO2-uitstoot tegen 2030.

Wijkrenovaties

Naast vergroening, energiezuinige mobiliteit en ontharding, vormen collectieve woningrenovaties een belangrijke maatregel in het LEKP.

Bart Somers:Het woningpatrimonium in Vlaanderen is fors verouderd. Tegen 2050 moeten alle woningen een EPC-label A hebben. Aan het huidige tempo geraken we slechts aan 30%. De renovatiegolf moet massaal in gang gezet worden. Het is voor individuele burgers vaak moeilijk hun weg te vinden in de verschillende renovatie mogelijkheden. Een collectieve ontzorgende aanpak, georganiseerd door de lokale besturen zoals in Brugge kan dit proces vergemakkelijken, versnellen én de impact van de renovaties op het klimaat fors vergroten.”

Stad Brugge zet de Vlaamse middelen voor wijkrenovatie in om collectieve renovaties in een wijk in Assebroek mogelijk te maken. Hierdoor zullen minsten 25 woningen versneld worden gerenoveerd.

Bart Somers:“Door hele wijken tegelijk te ontzorgen én te renoveren, zoals in Assebroek, versnellen we het proces. Door samen te werken met het buurtcomité wordt dit project bovendien mee gedragen door de bewoners zelf. Met het LEKP willen we tot 2030 per 1000 wooneenheden telkens 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties realiseren. Daarbij moeten 25 woningen volledig fossielvrij zijn. En krijgen alle  50 woningen wordt nadien ook een individuele renovatietraject voorgerekend.  Op die manier mikken we op 150.000 uitgevoerde renovaties en  besparen we 893.222 ton CO2.”

Dankzij de nieuwe tool wijkcontracten kunnen de collectieve renovaties nog verder versneld worden. Bijvoorbeeld door ESCO’s (energiedienstverleners) of raamcontracten maar ook methodes om sociaal energiedelen mogelijk te maken.

Renovatiecentra en energiecellen

Het LEKP en de rol van de lokale besturen is bij de jongste begrotingsopmaak nogmaals versterkt. Zo wil minister Somers ook de energiecellen binnen de OCMW’s versterken met bijkomend 19 miljoen. De Energiecellen geven mensen besparingstips, of kunnen nagaan of iemand recht heeft op een tussenkomst bij de hoge energiekosten.

Somers: “De energiecrisis zet al onze uitdagingen nog eens op scherp. Maar we moeten de crisis ook zien als een opportuniteit. Om eindelijk, versneld werk te maken van hernieuwbare energie en  renovatie.  Voor individuele burgers is het vaak moeilijk om dat allemaal alleen te realiseren en om de klimaatuitdaging te counteren gaat dat  te traag. Lokale besturen zijn daarom de ideale partner om dit procent te begeleiden en coördineren. En samen met andere energieorganisaties die helpen ontzorgen.“

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.