Nieuwkomers gaan sneller naar VDAB én controle wordt strikter

2022/12/19 |

Samenleven

19 december 2022 - Een belangrijk onderdeel van het hervormde inburgeringstraject voor nieuwkomers is de toeleiding naar werk. De Agentschappen Inburgering & Integratie werken daarom nauwer samen met VDAB. De intake gebeurt vanaf nu gezamenlijk. “Onbegrijpelijk, maar vroeger stroomde slechts 17% van de inburgeraars door naar VDAB. Dat percentage is nu al 74%, maar eigenlijk moet dat 100% zijn. Toeleiding naar de arbeidsmarkt is de sleutel tot zelfredzaamheid”, klinkt het bij bevoegd ministers Bart Somers en Jo Brouns.

Terug

Vandaag wordt in aanwezigheid van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Werk Jo Brouns tijdens een persmoment in Aalst een belangrijk samenwerkingsakkoord tussen de Agentschappen Inburgering & Integratie en VDAB ondertekend. Hierdoor zullen alle nieuwkomers onmiddellijk worden toegeleid naar de VDAB. In het verleden gebeurde dat te weinig en te traag.

 

Vlaams minister Bart Somers: “Het is logisch dat een asielprocedure een tijdje duurt. Maar vroeger was het zo dat men na de asielprocedure nog een hele periode op de wachtlijst stond om aan een inburgeringscursus te mogen beginnen. Die inburgeringscursus verliep dan ook nog eens in fases: eerst een cursus Maatschappelijke Oriëntatie in eigen taal, nadien een cursus Nederlands en pas daarna ging men eens kijken of men u ging toeleiden naar de VDAB. Zo duurde het gemiddeld 2 tot 3 jaar alvorens een nieuwkomer op zoek kon gaan naar een job. Bovendien stuurde men slechts 17% van alle inburgeraars door naar VDAB. Onbegrijpelijk. Deze regering heeft de wachtlijsten voor inburgeringscursussen weggewerkt en het inburgeringstraject werd hervormd. Dankzij het nieuwe decreet worden alle nieuwkomers binnen 2 maanden toegeleid naar de VDAB. Het samenwerkingsakkoord dat we vandaag ondertekenen is belangrijk. Het afsluiten van een inburgeringscontract gebeurt gelijktijdig met het eerste kennismakingsgesprek met de VDAB. Gedaan met de lange periodes van passiviteit, maar juist zo snel mogelijk op eigen benen staan, dát is het doel van een inburgeringstraject.”

 

Sinds het nieuwe inburgeringsdecreet dat sinds 1 maart van kracht is sloten 8.955 nieuwkomers een inburgeringscontract af. Van de 7.203 op beroepsactieve leeftijd schreven 5.272 zich in bij de VDAB, dat is 74%. Een verbetering ten opzichte van de situatie vroeger, toen slechts 17% van de inburgeraars op beroepsactieve leeftijd de weg naar de VDAB vonden, maar het doel blijft natuurlijk 100%.

 

Vlaams minister Jo Brouns: “De arbeidsmarkt is de beste plek om te integreren. Werk zorgt niet alleen voor een inkomen, maar ook voor identiteit, sociale contacten, structuur en betrokkenheid bij de maatschappij. Kortom: het zorgt voor maatschappelijke integratie. Een loutere inschrijving bij VDAB volstaat natuurlijk niet.”

 

Ministers Somers en Brouns wijzen er op dat 100% doorverwijzing naar de VDAB niet voldoende is: “Hoeveel mensen zich inschrijven bij de VDAB is natuurlijk niet het belangrijkste. Hoeveel mensen er  daadwerkelijk werk vinden, dáár draait het om.” Daarom staat VDAB klaar om élke inburgeraar te begeleiden naar werk. Zo biedt de arbeidsbemiddelaar individuele beroepsopleidingen met taalondersteuning aan. Zo leren inburgeraars op de werkvloer een stiel aan terwijl ze Nederlands kunnen leren.

 

“Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt, er zijn voldoende vacatures,” besluiten beide ministers, “de Vlaamse Regering doet er alles aan om iedereen alle ondersteuning te geven op de weg naar werk. Een inburgeraar die zich weigert in te schrijven of weigert mee te werken met VDAB zal hiervoor gesanctioneerd worden.”


Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.