Open VLD stelt logistieke medewerkers en hogere jobbonus voor in plan over kinderopvang

2023/09/19 |

Binnenlands bestuur

19 september 2023 - Extra investeringen zijn essentieel maar zonder hervormingen is er geen duurzaam toekomstplan mogelijk. Open VLD pleit onder andere voor de inzet van logistieke medewerkers om kinderbegeleiders te ontzorgen. Zij kunnen flexibel worden ingezet om maaltijden te bereiden, de was te doen, praktische administratieve taken over te nemen, enzovoort. Daarnaast wil Open VLD ook gepensioneerde of uitgestroomde kinderverzorgers de mogelijkheid geven om via flexijobs terug in te stromen. Met een jobbonus willen ze de lonen voor medewerkers in de kinderopvang verder verbeteren. Vlaams viceminister-president Bart Somers: “Een totaalaanpak is nodig. Er is niet alleen extra budget nodig, maar we moeten ook durven hervormen. Er zijn geen duizenden kinderbegeleiders die morgen kunnen instappen, we kunnen wel kinderbegeleiders ontzorgen zodat de kind ratio per medewerker daalt. Daarnaast moeten we investeren om kinderopvang betaalbaarder en flexibel toegankelijk te maken. Zodat ook werkenden met een lager inkomen of ook éénoudergezinnen, waarvan de ouder in shiften werkt gebruik kunnen maken van de kinderopvang. Zo geven we hun de kans om verdere stappen te zetten op de arbeidsmarkt.”

Terug

Kinderopvang heeft niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook economische functie. Voor wie werkt maakt kinderopvang de combinatie van werk en gezin mogelijk. Tegelijkertijd moet kinderopvang betaalbaar en flexibel toegankelijk zijn, zodat ook gezinnen met een laag inkomen of ook éénoudergezinnen, waarvan de ouder in shiften werkt er gebruik van kunnen maken. Vandaag is het job van kinderbegeleider vaak onaantrekkelijk vanwege de werkdruk. Toch is de kindratio op korte termijn verlagen niet voor de hand liggend wegens het ontbreken van voldoende mensen met het juiste diploma. Daarnaast is er een nijpend tekort aan plaatsen.

Logistieke medewerker

Om in te grijpen op de werkdruk van begeleiders stelt Open VLD voor om een nieuw profiel te financieren en te erkennen binnen de kinderopvang: de logistieke medewerker. Deze medewerkers kunnen kinderbegeleiders ontzorgen door praktische taken die veel tijd in beslag nemen over te nemen. Denk aan het bereiden van maaltijden, het ophalen en wassen van wasgoed of eventueel administratief werk. Zaken waar kinderbegeleiders zich niet meer mee moeten bezighouden, zodat hun focus naar de kinderen kan gaan. Deze functie is vergelijkbaar met die van logistiek assistent in de woonzorgcentra. “Voor een kinderopvangplaats met 5 begeleiders en 40 kinderen kan één logistiek medewerker de kind ratio per medewerker van 8 naar minder dan 7 brengen. Het voordeel is dat je deze mensen makkelijker kan vinden én dat een job als logistiek medewerker tegelijk ook een opstap kan zijn om begeleider te worden, bijvoorbeeld door een opleiding op de werkvloer. Zo verzekeren we ons van voldoende instroom in de toekomst.”, aldus Bart Somers.

Somers wil daarnaast dat iedereen die in de kinderopvang werkt met een lager loon netto meer overhoudt. “We moeten de jobbonus voor werkenden verhogen. Vandaag kan iemand met een brutoloon onder de 2900 euro tot 600 per jaar netto meer verdienen. Ik wil de jobbonus verder uitbreiden om de job van kinderbegeleider of logistiek medewerker nog aantrekkelijker te maken.”

Flexijobs

“Ook kinderbegeleiders die vandaag actief zijn in een andere sector of gepensioneerd zijn, tonen vandaag interesse om in te vallen. Dat moeten we ook mogelijk maken. Daarom legt mijn partij op federaal niveau de eis op tafel om ook gekwalificeerde kinderbegeleiders toegang te geven tot het statuut van flexijobs’, aldus Somers nog. Op deze manier wil Open VLD ervoor zorgen dat er op korte termijn een extra nieuwe instroom van helpende handen is, bijvoorbeeld op piekmomenten.

Betaalbaarheid

Vandaag betaal je in de niet-inkomen gebonden kinderopvang vaak tot 35 euro per kind per dag. Ongeveer 21.000 van de 93.000 plaatsen in de kinderopvang vallen hieronder. Voor Open VLD moeten ook deze plaatsen betaalbaar worden voor werkende ouders of ouders die werkbereid zijn. Denk aan éénoudergezinnen waar de ouder wegens de hoge kost het kind niet naar de kinderopvang kan brengen, en zo ook geen stappen kan zetten op de arbeidsmarkt. Open VLD wil deze initiatieven beter financieren zodat opvangplaatsen die willen ook inkomensgebonden tarieven kunnen hanteren. Dit zorgt voor meer betaalbare plaatsen voor ouders én zorgt er tegelijk voor dat de financieeleconomische leefbaarheid van de plaatsen wordt versterkt.

Daarnaast moet het aanbod flexibele opvang bijkomend versterkt worden, voor ouders die werken in vroege of late shiften. Open VLD wil hier extra middelen voor voorzien. Open VLD stelt ook een nieuwe creatieve piste voor. Ze willen werkgevers – en dus privaat kapitaal – mobiliseren om mee in de bres te springen via een fiscale ondersteuning. “Vandaag kan de werkgever kosten voor het voorzien van opvangplaatsen voor werknemers, fiscaal in mindering brengen als beroepskost. Dit systeem wordt echter amper gebruikt. Die mogelijkheid willen we dus voor werkgevers verruimen en versoepelen, zodat bedrijven kinderopvang als een deel van hun cafetariaplan kunnen opnemen”. Dit systeem biedt, naast het fiscaal voordeel voor de werkgever, ook belangrijke voordelen voor de werknemer. Naast zijn gewone verloning kan hij gebruik maken van de door zijn werkgever aangeboden kinderopvang, naar eigen keuze dicht bij de werkplaats of dicht bij de woonplaats en dit aan een betaalbare prijs per dag, zonder dat de werknemer hier extra op belast zou worden.

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.