Resultaten wijkdrugteam (WDT) van Politiezone Rivierenland

2024/04/04 |

Mechelen

4 april 2024

Terug

Resultaten wijkdrugteam (WDT) van Politiezone Rivierenland

 

 1. Inleiding: waarom een WDT?

 

Drugscriminaliteit in al zijn verschijningsvormen heeft een grote impact op de woonwijken in onze politiezone. De plaatselijke, kleine drugdealers hebben meestal veel klanten die kleine hoeveelheden drugs kopen. De omwonenden van die pleisterplaatsen zien dat vaak gebeuren en melden dat aan de politie. Het dealen gaat vaak ook gepaard met uiteenlopende vormen van overlast die zorgen voor een onveiligheidsgevoel.

Voor politie en beleid is het van belang dat ook deze meldingen van bewoners rond plaatselijke fenomenen kordaat opgevolgd worden. Daarom werd in 2021 binnen onze politiezone – toen nog PZ MeWi – het WDT opgericht. Gestart met 6 agenten is het team binnen politiezone Rivierenland gestaag uitgegroeid tot een team van 10 agenten, van wie 2 hoofdinspecteurs en 8 inspecteurs.

Het WDT opereert daarmee complementair aan de opdracht van de lokale recherche sectie drugs. Waar de recherche in hoofdzaak werkt op grote dossiers, die vaak een lange doorlooptijd vergen en die onze rechercheurs tot ver buiten de landsgrenzen brengen omwille van de internationaal vertakte en hiërarchisch georganiseerde drugbendes, werkt het WDT per definitie plaatselijk en kort op de bal. Toch kunnen er ook vanuit de arrestaties door het WDT wel vaker verbanden gelegd worden met witwaspraktijken en grotere drugsdossiers.

complementariteit

Beide pistes blijven belangrijk en complementair. De arrestaties van het WDT op wijkniveau zullen de bendes niet ontwrichten, maar zorgen wel voor herstel van de leefbaarheid in onze wijken en zijn daarmee ook een belangrijk signaal naar de kleine dealers, hun cliënteel en de wijkbewoners. De sectie drugs van de lokale recherche werkt in de diepte en mikt hogerop in de drugsbendes, meestal met grotere drugsvangsten en meer ontwrichtend in het drugmilieu.

 “Het WDT is opgericht om niet enkel de grote vis, maar ook de kleine garnaal te strikken.”

Natuurlijk werkt het WDT niet geïsoleerd. Het WDT werkt nauw samen met de directie hondensteun (DACH) van de Federale Politie. De Directie hondensteun beheert meer dan 100 gespecialiseerde hondenteams in een 24/7 permanentie. Daardoor kan ons WDT  meerdere malen per week rekenen op bijstand van een drughondengeleider.

Op regelmatige basis voert het WDT ook controleacties uit op de gebruikers van het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn).  Dit gebeurt in samenwerking met externe en interne partners (Securail, De Lijn, Federale Spoorwegpolitie, …). Deze acties, bijvoorbeeld in het groot station, zijn telkens bijzonder in het oog springend! Dat is ook de bedoeling. Zij moeten ook het dealen op het openbaar vervoer zichtbaar aanpakken en ontmoedigen.

De methodiek van het WDT is uiteraard doorgesproken met de procureur des Konings van het afdelingsparket van Mechelen. Het WDT vergroot de pakkans voor de kleine dealer en het parket speelt op zijn beurt kort op de bal met een zerotolerancebeleid voor dealers die hier actief zijn. Zo werken beleid, politie en parket samen aan straffeloosheid van kleine dealers.

Het WDT is een van de twee fenomeenteams van PZ Rivierenland. Het andere is het wijk-omgevingsteam dat werkt aan de leefbaarheid voor alle bewoners. Dat team houdt toezicht op de lokale horeca, zij controleren vergunningen, reageren op meldingen van overlast en zijn ook aanwezig op grote en kleine evenementen. Daarnaast werken zij ook proactief en reactief op milieu-aangelegenheden. Zij bezoeken vervuilde woningen, doen opsporingen bij sluikstort en hebben oog voor dierenwelzijn en algemene hygiëne in de lokale wijken.

 

 1. De resultaten

 

2.1. 2023

 • 107 arrestaties inzake handel verdovende middelen, waarvan 69 personen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.
 • 82 arrestaties vonden plaats te Mechelen en 25 arrestaties vonden plaats te Willebroek
 • 95 huiszoekingen (heterdaad / art. 6bis drugswet / mandaat)
 • Inbeslagnames:
(*)  MAD - Marokkaanse Dirhams: 1 MAD =  0,09 Euro

2.2. 2022

 

 • 111 arrestaties inzake handel verdovende middelen, waarvan 79 personen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.
 • 95 huiszoekingen (heterdaad / art. 6bis drugswet / mandaat)
 • Inbeslagnames:

2.3. 2021

 

Het WDT werd opgericht op 01/05/2021. Deze resultaten omvatten dan ook de periode van 01/05/2021 tot 31/12/2021. Vandaar ongeveer de helft van het aantal arrestaties van 2022 en 2023.

 

 • 52 arrestaties inzake handel verdovende middelen, waarvan 33 personen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter
 • 26 huiszoekingen (heterdaad / art.6bis drugswet / mandaat)
 • Inbeslagnames:

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.