Scenario’s voor bijsturingen aan de vesten

2023/12/14 |

Mechelen

Om de vesten in balans te brengen organiseerde het stadsbestuur de voorbije weken verschillende participatiemomenten met de stakeholders en toelichtingen op wijkniveau. Op basis van die input doet het stadsbestuur enkele concrete voorstellingen tot breed gedragen aanpassingen in de tijdelijke inrichting. De voorstellen om de vesten in balans te brengen worden voor goedkeuring voorgelegd aan een extra gemeenteraad op 21 december 2023.

Terug

De voorgestelde aanpassingen gaan over de organisatie van de mobiliteit zelf, de omrijfactor, maar ook over de zogenaamde leesbaarheid van de vesten, sfeer en beleving en enkele heel concrete bijsturingen voor o.a. zorgverleners. Daarbij werden geen taboes gemeden.

Als eerste werd het terug openzetten van het tweerichtingsverkeer op de noordrand onder de loep genomen. Deze bijsturing werd door meerdere belangengroepen gevraagd, maar blijkt niet mogelijk omdat de kruispunten dan niet meer conflictvrij kunnen georganiseerd worden, er filevorming ontstaat, fiets- en voetpaden versmallen en het kruispunt Nekkerspoel niet meer kan georganiseerd worden. Op de noordrand wordt voorgesteld om een selectieve toegang te verlenen aan bewoners en de zorgsector. Ongeveer 10.000 bewoners uit Mechelen-Noord en Nekkerspoel zouden dan via selectieve knips in wijzerszin langs de noordelijke vest kunnen rijden. Het zou gaan om 1500 autoritten per spitsuur.

Tweede belangrijke bijsturing betreft de Olivetenvest. Dit vestensegment opnieuw volledig openzetten – dus niet enkel voor de bewoners uit de cluster Battel zoals nu - blijkt evenmin mogelijk omwille van de filevorming die zou ontstaan door het aanzuigeffect, zou opnieuw een sluiproute door de Hoogstraat-Adegemstraat doen ontstaan en het kruispunt aan de Antwerpsespoort overbelasten. Bovendien zou het een vlotte doorstroming van De Lijn hinderen. We breiden de zone met bewoners die toelating krijgen op Olivetenvest richting Antwerpsepoort wel uit met Dijle en Vaart als natuurlijk grens, inclusief bewoners van Hoogstraat en Brusselpoortstraat.

Om de professionele bereikbaarheid van de zorgsector te verbeteren, mogen zij de knips in wijzerzin negeren. Om de selectie van vergunde nummerplaten te maken hanteren we het Riziv-nummer van de Mechelse zorgverleners. Het gaat om 1850 personen. Ook voor de MinderMobielenCentrale bekijken we de aanvragen individueel.

Om de leesbaarheid van de vesten te verbeteren komt er in het voorjaar een grote communicatiecampagne, met zowel de Mechelaars als bewoners van de regio als doelgroep. Na de invoering van de aanpassingen begin 2024 zal de politie de eerste periode werken met waarschuwingen in plaats van boetes. Er komt ook een voorstel om het aanbod van de succesvolle shoppingshuttle nog uit te breiden.

Voor een betere beleef- en beeldkwaliteit doen we ook een aantal concrete verbetervoorstellen voor Brusselpoort, Liersesteenweg, Antwerpsesteenweg, het eenrichtingsverkeer in de Fr. de Merodestraat en de verkeerslichten in de tangent.

 

Meer sfeer, meer kwaliteit

Om meer sfeer te brengen ten slotte worden voet-, fietspad en terraszone langs de Zandpoortvest kwalitatief heraangelegd, komt er een verbetervoorstel voor de fonteinen en een kwalitatieve groene herinrichting van het Kardinaal Mercierplein zónder paviljoenen.

De aanpassingen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd gaan over de tijdelijke inrichting. De komende maanden en jaren werken de ontwerpers verder aan een definitief ontwerp. In de toekomst zullen de bewoners opnieuw hun feedback kunnen geven op de plannen.

“De voorgestelde aanpassingen zijn maatwerk voor de problemen die werden aangehaald door de verschillende belangengroepen en de bewoners. Ik wil iedereen bedanken die de voorbije weken en dagen heeft bijgedragen aan deze verbetervoorstellen. Daarmee willen we komen tot een breed gedragen tijdelijke inrichting die de onbetwistbare winsten die we tot nu toe al hebben geboekt onder meer inzake veiligheid, doorstroming en vergroening alsnog kunnen verzoenen met de vermelde uitdagingen”, besluit burgemeester Bart Somers.

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.