Vlaamse regering ondersteunt lokale besturen in opvang Oekraïners

2022/03/05 |

Binnenlands bestuur

5 maart 2022 - De Vlaamse regering organiseerde zaterdag om 10.00uur een webinar voor de lokale besturen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Vlaams ministers Jambon, Somers en Diependaele gaven er meer toelichting over de organisatie en ondersteuning van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen. “Net zoals tijdens de coronacrisis zullen we beroep moeten doen op de slagkracht van de lokale besturen. Vanuit Vlaanderen ondersteunen we onze steden en gemeenten, ook financieel. We maken werk van collectieve en duurzame opvangplaatsen. Een Europees land is in oorlog. Oekraïners die naar Vlaanderen vluchten, moeten we zo goed mogelijk ondersteunen.”

Terug

Wanneer mensen naar ons land vluchten, komen ze normaal gezien in een asielprocedure terecht. In afwachting van hun asielaanvraag worden ze dan door Fedasil opgevangen in een asielcentrum. Donderdag spraken de Europese lidstaten echter af dat Oekraïnse vluchtelingen deze asielprocedure niet moeten doorlopen. Aan de hand van een tijdelijke beschermingsrichtlijn krijgen Oekraïners gedurende een periode van één jaar automatisch recht op verblijf, werk en onderwijs. Deze periode kan tweemaal verlengd worden met één jaar.

Dit heeft als gevolg dat de Oekraïense burgers die naar ons land vluchten niet in een asielcentrum, maar rechtstreeks bij onze Vlaamse steden en gemeenten terechtkomen. Oekraïners dienen zich aan te melden aan het Jules Bordet ziekenhuis waar ze door Fedasil worden geregistreerd en gescreend. Nadien worden ze doorverwezen naar de lokale besturen waar er plaats is. Vanuit de federale regering werd alvast de campagne #PlekVrij gelanceerd waarbij burgers kunnen aangeven dat zij bereid zijn om een Oekraïense vluchteling op te vangen. Daarnaast is het ook noodzakelijk om samen met de lokale besturen te voorzien in duurzame opvangplaatsen.

Vlaams minister-president Jan Jambon: “Er zijn al meer dan een miljoen mensen uit Oekraïne gevlucht. De verwachting is dat dit aantal de komende dagen en weken nog gevoelig gaat groeien. Vele tienduizenden mensen gaan naar alle verwachtingen de komende weken een beroep doen op onze warme solidariteit. De instroom zal wellicht groter en sneller zijn dan tijdens de vluchtelingencrisis in 2015. Steden en gemeenten kunnen op Vlaanderen rekenen voor ondersteuning om die instroom te kunnen absorberen. Om alles in goede banen te leiden, hebben we beslist om een administratieve taskforce voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen op te richten. Die is vanaf vandaag operationeel en wordt geleid door Jeroen Windey, leidend ambtenaar van ABB. De taskforce zal de spil zijn tussen alle mogelijke Vlaamse beleidsdomeinen die betrokkenzijn, maar ook tussen Vlaanderen en federaal, en tussen Vlaanderen en de lokale besturen.”

Vlaamse ondersteuning

Naast federale en Vlaamse opvanginitiatieven doet de Vlaamse regering beroep op de slagkracht van de lokale besturen om collectieve opvanginitiatieven te voorzien. De Vlaamse regering lichtte deze ochtend tijdens een webinar toe hoe het de Vlaamse steden en gemeenten hierbij wil ondersteunen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De beelden uit Oekraïne grijpen ons allemaal aan. Heldenmoed is het enige juiste woord om het verzet van de Oekraïense burgers tegen de Russische dictator te omschrijven. Samen met de lokale besturen moeten we de Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk ondersteunen. Vanuit Vlaanderen voorzien we voor de lokale besturen alvast 1000 euro per opvangplaats. Zij kunnen hiervoor onder meer beroep doen op bestaande opvangstructuren in hun gemeente of zelf een nieuwe collectieve opvangplaats inrichten. Horeca Vlaanderen organiseert op onze vraag een bevraging bij de hotel- en logiessector om in kaart te brengen hoeveel kamers zij beschikbaar kunnen stellen. De Vlaamse Confederatie Bouw en de eventsector brengen in kaart welke materialen zij kunnen aanleveren aan de lokale besturen om collectieve opvangplaatsen te voorzien. Daarnaast zorgen we in Vlaanderen voor één centrale website en e-mailadres waar lokale besturen terechtkunnen met al hun vragen.”

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele: “Vlaanderen heeft altijd klaar gestaan, in elke crisis, en dat zullen we nu ook doen. Zowel vanuit Wonen, als vanuit Begroting voorzien we Vlaamse ondersteuning. Concreet betekent dit dat we voor de lokale besturen 1000 euro gaan voorzien, eenmalig en per beschikbare plaats. Met de onderliggende voorwaarde dat deze opvangplaats voor minimum 3 maanden wordt voorzien. Om te vermijden dat opvangoplossingen stoten op beperkingen van onze woningkwaliteitsnormen, zal ik zeer spoedig een aantal noodmaatregelen nemen om een aantal geldende normen inzake woningkwaliteit buiten werking te stellen. Voor alle duidelijkheid, de normen inzake veiligheid en gezondheid blijven uiteraard wel onverkort gelden. Daarnaast zorgen we ervoor dat een bijwoonst  van een vluchteling, geen impact zal hebben op de uitkering van de bewoners die de woonplaats aanbieden. En tenslotte gaan we ervoor zorgen dat we het verhuren van sociale woningen die leegstaan in afwachting van renovatie, maximaal zullen faciliteren voor deze doelgroep van vluchtelingen.”

 

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.