Nieuws

Zoeken op categorie

17 regio’s: minder structuren, meer transparantie en efficiëntie

2021/03/12 |

Binnenlands Bestuur

12 maart 2021 - Vlaanderen telt vandaag niet minder dan 2229 lokale samenwerkingsverbanden. Het is een lappendeken waar burgers, bedrijven, verenigingen en bestuurders hun weg niet meer in terug vinden. De Vlaamse regering wil komaf maken met die bestuurlijke versnippering en klopte vandaag een kaart af met zeventien regio’s. “We versterken de lokale bestuurskracht en kiezen voor een drastische vereenvoudiging. Minder structuren en mandaten. Meer transparantie en efficiëntie”, klinkt het bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Terug

De bestuurlijke versnippering in Vlaanderen is zowel van onderuit als van bovenaf gegroeid. Enerzijds zijn er de steden en gemeenten die de handen in elkaar slaan om bovenlokale uitdagingen het hoofd te bieden. Denk aan de samenwerkingsverbanden voor bovenlokaal sportbeleid, de streekintercommunales en de lokale erfgoedcellen. Anderzijds zijn er de federale en Vlaamse regeringen die Vlaanderen in het verleden hebben opgedeeld in regio’s, gebieden en streken om hun beleid vorm te geven. Denk aan de vervoersregio’s, de politiezones of de eerstelijnszones.

 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Elk van die samenwerkingsverbanden is ontstaan vanuit een bepaalde logica, maar de optelsom is een bestuurlijke chaos en een inefficiënte overheid. Een Vlaamse gemeente zit gemiddeld in 68 samenwerkingsverbanden. 33 gemeenten zitten in meer dan honderd samenwerkingsverbanden. Steeds met verschillende partners in verschillende structuren. Dat leidt tot een zeer inefficiënte en dure overheid. Elk van die structuren heeft een eigen secretariaat, een eigen communicatiekanaal, en een eigen werking betaalde en niet-betaalde mandaten. Elke democratische vertegenwoordiging ontbreekt en elk van die organisaties zoekt een eigen bestaansreden met het gekende gevolg van een steeds groeiende overheid.”

In die wildgroei van samenwerkingsverbanden wil Vlaams minister Bart Somers snoeien: “Minister Bourgeois heeft in 2012 alle bestaande structuren opgelijst. Hij kwam tot het ongelofelijke aantal van 2.229 samenwerkingsverbanden. Dit gaan we drastisch vereenvoudigen. We kloppen vandaag een kaart af met zeventien regio’s. De Vlaamse overheid zal tegen 2025 haar structuren op deze kaart herorganiseren en aan de lokale besturen wordt gevraagd hetzelfde te doen tegen 2031. Het burgemeestersoverleg zal ervoor zorgen dat honderden structuren zullen worden samengevoegd en afgeschaft. Deze vereenvoudiging vroeg moed, maar het zal leiden tot een beter beleid voor onze burgers en ondernemers.”

 

Interne Vlaamse staatshervorming

De regio’s zijn geen nieuwe bestuurslaag zoals de provincies. Er zullen geen aparte verkiezingen voor worden georganiseerd met aparte mandaten. Wel worden zoveel mogelijk bestaande samenwerkingsverbanden op deze kaart geënt. Bart Somers: “Niet alle bestaande samenwerkingsverbanden passen op deze kaart. Denk aan het bekkenbeheer van onze rivieren. We gaan de rivieren niet verleggen om ze in de regiokaart te passen. Kleinschalige samenwerking tussen gemeenten en supraregionale samenwerking blijft in sommige gevallen mogelijk, want we gaan geen keizer Koster spelen vanuit Vlaanderen. Maar honderden structuren zullen weldegelijk worden samengevoegd en afgeschaft. Dit is de grootste interne Vlaamse staatshervorming ooit.”

Vlaams minister-president Jan Jambon: "Een efficiëntere, slagkrachtigere overheid. Dat is één van de grote werven waarop u deze Vlaamse Regering mag afrekenen. Zo willen we de paperasserij verminderen en de dienstverlening digitaler en moderner maken. Maar ook het plan regiovorming dat we vandaag afgeklopt hebben, past in deze operatie. Het komt erop neer dat we de  spaghetti aan bovengemeentelijke structuren die de voorbije decennia is gegroeid, drastisch vereenvoudigen. Hiermee pakken we de bestuurlijke versnippering écht aan." 

Via volgende link vindt u een iets uitgebreider filmpje van tien minuten waar de regiovorming helder wordt uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=kGqQ6r3g6ok


Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.