Nieuws

Zoeken op categorie

880.000 euro voor negen lokale klimaatprojecten

2020/12/10 |

Binnenlands Bestuur

10 december 2020 - De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten schreef op vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers in maart een projectoproep uit rond zogenoemde Klimaattafels. Aan steden en gemeenten werd gevraagd om lokale partners rond tafel te brengen en concrete projecten in te dienen met een reële impact op de CO2-uitstoot op hun grondgebied. Minister Somers maakte vandaag de negen winnende klimaattafels bekend: “In totaal gaat er 880.000 euro naar deze lokale projecten die we nadien grootschalig over Vlaanderen willen uitrollen.”

Terug

Afgelopen dinsdag stelden Vlaams ministers Bart Somers en Zuhal Demir het Lokaal Energie- en Klimaatpact voor op een gezamenlijke persconferentie. “In totaal maken we meer dan 300 miljoen euro vrij voor lokale klimaatprojecten. Ze zijn onze eerste partners in het behalen van ambitieuze klimaatdoelstellingen met concrete acties op het terrein”, klonk het toen bij de minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

In maart werd er al een oproep rond klimaattafels gelanceerd. Steden, gemeenten of andere samenwerkingsverbanden konden tot begin november een project indienen bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Belangrijk bij de ingediende projecten was dat de projecten de CO2-uitstoot moesten verminderen, het draagvlak bij de inwoners zouden vergroten, én dat het opschaalbaar was naar andere gemeenten.

Bart Somers: “We moeten niet telkens opnieuw het warm water uitvinden, maar goede praktijken en robuuste projecten grootschalig uitrollen. We vroegen daarom aan de lokale besturen om zeer concrete projecten in te dienen. De beste projecten ondersteunen we en rollen we nadien verder uit in heel Vlaanderen. Op die manier zijn de lokale besturen de motor van een ambitieus klimaatbeleid.”

Een onafhankelijke jury beoordeelde 33 projecten en heeft uiteindelijk negen winnende projecten geselecteerd die financieel ondersteund zullen worden. In totaal gaat het om 880.000 euro.

  1. Dender-Durme -Schelde (€ 115.000): project voor ondernemingen en ondernemers om energie te delen
  2. Gent ( €109.359): inspraakmethode ontwikkelen om flats sneller energetisch te renoveren
  3. Halle (€44.598): wijkambassadeurs inzetten om op wijkniveau klimaatprojecten te ontwikkelen
  4. Hasselt: €150.000: deel- en herstelincubator, als motor voor circulaire en duurzame economie
  5. Leuven (€75.800): samen met buurtbewoners meer inzetten op duurzame (deel)mobiliteit
  6. Mechelen/Leuven (€149.988): onderzoek om via harde regulering klimaatambitie bouwheren te verhogen (via warmte en circulaire materialen)
  7. Pelt (€105.000): begeleiding + aankoop energiezuinige toestellen voor financieel hulpbehoevenden
  8. WVI (24 gemeenten in West-Vlaanderen): €120.055 : isoleren van daken, zonnepanelen + groendaken
  9. Zoersel-Beersel-Hamont-Achel (€10.200): Jong Lokaal Kabaal: jongeren uit de drie gemeenten denken na over klimaatthema’s en trachten goede ideeën te delen

Wim Dries (voorzitter VVSG): ‘Door deze projectoproep kunnen kleine en grote steden en gemeenten en samenwerkingsverbanden initiatieven nemen die lokaal een verschil kunnen maken. Het is die lokale kracht die ook zorgt voor meer draagvlak bij burgers en bedrijven om de klimaatproblematiek samen op lange termijn  aan te pakken. Het is goed dat Vlaanderen zulke initiatieven financiert.’

Bart Somers: “De Klimaattafels zorgen mee voor een actieve uitrol van het Lokale Klimaat- en Energiepact. We schakelen een versnelling hoger. Dankzij deze klimaattafels en de ondersteuning met extra middelen zetten we een turbo op de lokale en Vlaamse ambities.”

 


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.