Nieuws

Zoeken op categorie

Eén digitaal platform voor communicatie tussen Vlaamse overheid en alle 1644 erkende lokale geloofsgemeenschappen

2023/02/01 |

Binnenlands bestuur

Alle communicatie tussen de Vlaamse overheid en lokale besturen enerzijds en de erkende lokale geloofsgemeenschappen anderzijds verloopt vanaf vandaag via 1 digitaal platform. De vernieuwing komt er in het kader van het nieuwe Erkenningsdecreet en het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft het platform ontwikkeld. Bart Somers: “Het wordt voor al onze lokale geloofsgemeenschappen een pak eenvoudiger om gevraagde documenten te bezorgen, te downloaden of vragen te stellen. Het Agentschap Binnenlands bestuur heeft de representatieve organen en hun lokale geloofsgemeenschappen geïnformeerd en begeleid naar deze datum. Tot tevredenheid van alle betrokkenen.”

Terug

In oktober 2021 werd het nieuwe Erkenningsdecreet van kracht. Dat maakt het mogelijk nieuwe lokale geloofsgemeenschappen te erkennen, op basis van transparante en welomlijnde voorwaarden. Voorgangers dienen de normen en waarden van onze maatschappij te onderschrijven. Financiële en politieke buitenlandse inmenging is verboden, en er moeten duidelijke jaarverslagen en jaarrekeningen komen. In het kader van dit nieuwe Erkenningsdecreet is ook een platform ontworpen waarlangs vanaf 1 februari 2023 àlle communicatie kan verlopen. Ook de aanvragen tot erkenning verlopen voortaan via dit platform.

Bart Somers : ‘Dit is een hele vooruitgang. In het kader van de transparantie en controle van onze bestaande en te erkennen geloofsgemeenschappen, is het nodig alles te staven met de juiste documenten. Maar onze hele maatschappij is gedigitaliseerd en het is dus logisch dat onze geloofsgemeenschappen volgen en dat alle communicatie rond erediensten voortaan ook digitaal kan verlopen.’

E-inclusie

De overstap naar digitalisering is nochtans niet evident voor lokale geloofsgemeenschappen. Bij de eredienstbesturen zitten immers heel wat oudere mensen die niet zo vertrouwd zijn met de digitale wereld.   Daarom heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur hen de afgelopen maanden intensief begeleid met fysieke en online infosessies, mailings, brieven en een animatievideoreeks. Ook de gemeenten en de provincies worden geïnformeerd.

Tot slot wordt het platform ook een centrale databank met alle actuele gegevens en cijfers rond eredienstbedienaren, gegevens van bestuurders, lopende dossiers, …

ABB heeft hierover een interessante informatieve webpaginagemaakt: Naar een digitale dialoog met de Vlaamse overheid.

Bart Somers: “Het nieuwe platform is een enorme vooruitgang voor de gebruikers en de Vlaamse overheid. Voor de lokale geloofsgemeenschappen wordt het veel eenvoudiger om in contact te treden met de Vlaamse overheid en de lokale besturen. En voor de Vlaamse overheid wordt het makkelijker om na te gaan of alle geloofsgemeenschappen hun wettelijke verplichtingen nakomen.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.