Nieuws

Zoeken op categorie

In Regio Zuid-West-Vlaanderen werken de lokale besturen al ruim 60 jaar samen

2021/05/12 |

Binnenlands Bestuur

12 mei 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers had vandaag een digitale vergadering met de burgemeesters van de regio Zuid-West-Vlaanderen. De minister maakte er kennis met de unieke werking en ging in dialoog met de burgemeesters over hoe ze de bestaande regionale samenwerking nog kunnen versterken. “Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen werken de 13 lokale besturen al ruim 60 jaar samen. Een bewijs dat samenwerken loont en tot goede ervaringen op het terrein leidt,” besluit Somers.

Terug

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers had vandaag een digitale vergadering met de burgemeesters van de regio Zuid-West-Vlaanderen. De minister maakte er kennis met de unieke werking en ging in dialoog met de burgemeesters over hoe ze de bestaande regionale samenwerking nog kunnen versterken. “Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen werken de 13 lokale besturen al ruim 60 jaar samen. Een bewijs dat samenwerken loont en tot goede ervaringen op het terrein leidt,” besluit Somers.

Met de regiovorming wil Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een einde maken aan de wirwar van samenwerkingsverbanden waarin onze lokale besturen vandaag verweven zitten. Volgens de laatste screening uit 2012 zijn er maar liefst 2.229 samenwerkingsverbanden. Eén lokaal bestuur zit in meerdere samenwerkingsverbanden en werkt samen met andere partners naargelang de bevoegdheid. Gemiddeld gaat het om 68 samenwerkingsverbanden per gemeente. 33 gemeenten zitten zelfs in meer dan 100 wisselende samenwerkingsverbanden.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De kaart met de verschillende referentieregio’s werd al enkele weken gelden door de Vlaamse regering afgeklopt. Het doel is om in de toekomst zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden binnen de grenzen van deze referentieregio’s te laten vallen. Op die manier komt er orde in de bestuurlijke chaos die de voorbije decennia is ontstaan.”

In de regio’s, die voor alle duidelijkheid geen extra bestuurslaag zijn, zullen de burgemeesters de leiding in nemen.

 

Regio Zuid-West-Vlaanderen

Vlaams minister Somers zal de komende dagen en weken zijn oor te luister leggen bij de verschillende regionale burgemeestersfora. Na kennismakingen met de regio Midwest en de regio Westhoek/Westkust was vandaag de regio Zuid-West-Vlaanderen aan de beurt.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “De 13 lokale besturen werken al ruim 60 jaar samen, onder meer op vlak van huisvesting en wonen. De gemeenten in deze regio sloegen de handen in elkaar om zowel op materieel vlak via betaalbaar wonen en renovatiebegeleiding, als op immaterieel vlak door de langdurige thuisloosheid aan te pakken met het actieplan kracht.wonen.Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen gemeenten dat leidt tot een beter beleid voor de inwoners. De komende jaren zal de samenwerking in deze regio alleen maar sterker worden.”

Jan Seynhaeve, voorzitter conferentie van burgemeesters Zuid-West-Vlaanderen: “In de regio Zuid-West-Vlaanderen hebben wij een jarenlange traditie van overleg en samenwerking. De Conferentie van Burgemeesters is de motor van de regiowerking waarbij ook Leiedal, W13, zuidwest en de regioraad dezelfde regio omvatten. Wij zijn blij dat minister Somers onze anticiperende en resultaatgerichte werking erkent. In die zin wensen wij de interbestuurlijke samenwerking verder uit te bouwen en hebben we de blijvende ambitie om als volwaardige partners onze regio van onderuit vorm te geven en te versterken, samen met alle streekactoren.

 

 


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.