Nieuws

Zoeken op categorie

Noodopvang voor basisschoolkinderen die nergens anders terecht kunnen

2021/12/08 |

Binnenlands Bestuur

8 december 2021 - De week voor de kerstvakantie wordt een extra afkoelingsweek. Dat werd recent beslist door het Overlegcomité. Niet alle ouders zullen echter kunnen instaan voor de opvang van hun kinderen, bijvoorbeeld omdat beide ouders werken in de zorgsector. Er zal in die gevallen naar noodopvang gekeken worden. Scholen krijgen nu de vraag om op korte termijn de noden van hun ouders in kaart te brengen. Op basis van deze bevragingen zullen scholen, lokale besturen en het brede welzijnsveld samen zitten om de noodopvang te organiseren. Er was ook al noodopvang in eerdere periodes waarin de scholen collectief gesloten werden.

Terug

Om de vierde golf te bedingen, besliste het Overlegcomité om een extra afkoelingsweek te organiseren in de week voor de kerstvakantie. Het is de bedoeling dat de ouders in deze week zoveel mogelijk zelf zorgen voor opvang. Voor sommige ouders lukt dit echter niet. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen waar beide ouders werken in de zorgsector, waar het momenteel alle hens aan dek is.

Scholen zullen nu via bevragingen de noden van de ouders van hun leerlingen in kaart brengen. Op basis van deze bevragingen zullen scholen, lokale besturen en het brede welzijnsveld dan samenzitten om noodopvang te organiseren.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Voor sommige ouders is het onmogelijk om tijdens de week voor de kerstvakantie in opvang te voorzien. Dat betekent dat er extra druk zal komen op de reguliere opvangmogelijkheden in scholen en binnen de kinderopvang, ook omdat veel leraars en kinderbegeleiders zelf ziek zijn of in isolatie zitten. Voor ouders die echt geen oplossing vinden via het reguliere aanbod, kunnen steden en gemeenten daarom noodopvang voorzien. We ondersteunen lokale besturen met richtlijnen en extra middelen voor de bijkomende plaatsen. Het gaat om 30 euro per dag per extra plaats”, aldus minister Somers.

Vlaams minister van Onderwijs Minister Weyts: “Het is in deze coronacrisis al eerder gebeurd dat schoolvakanties werden verlengd en ook toen is het gelukt om noodopvang te organiseren voor kinderen die nergens anders terecht kunnen. Het is mooi dat alle partners hiervoor samenwerken”.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘We vragen ongelooflijk veel inspanningen van de zorgsector. Het minste wat we kunnen doen, is ervoor zorgen dat ze na hun lange shiften niet moeten puzzelen om opvang voor hun kinderen te regelen. Met deze regeling komen we daaraan tegemoet. We zorgen er ook voor dat kinderen met bijzondere noden die dagopvang in een voorziening nodig hebben, in die week ter plaatse kunnen geraken. Het is niet evident, maar het is goed dat onderwijspersoneel, lokale besturen en welzijnsactoren hier absoluut het beste van maken.’

De ministers benadrukken wel de scholen en lokale besturen niet zomaar alles kunnen oplossen: “We vragen aan ouders om enkel van de noodopvang gebruik te maken wanneer men zelf geen andere en veilige oplossing ziet. Indien er een overbevraging is, kan ervoor gekozen worden om voorrang te geven aan de meest kwetsbaren of aan kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepen en essentiële diensten werken. Maatwerk en ruimte voor individuele vragen zal sowieso nodig zijn, want we beseffen dat het voor niemand eenvoudig is om werk en kinderopvang te combineren.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.