Nieuws

Zoeken op categorie

Somers juicht initiatief van nieuwe Vlaamse leerboeken Islam onderwijs toe

2023/02/10 |

Samenleven

Somers kreeg vandaag een parlementaire vraag van Tom Ongena (Open VLD) naar aanleiding van nieuwe leerboeken Islamitisch godsdienst onderwijs die werden opgesteld door Vlaamse Moslims. Bart Somers “Net zoals ik buitenlandse invloed wil weren in geloofsgemeenschappen, wil ik dit doorzetten op andere domeinen. Het initiatief om een nieuw leerboek te publiceren dat kadert binnen onze Vlaamse samenleving is moedig en broodnodig. Het creëert een emancipatorisch proces, een proces van ontvoogding van buitenlandse invloeden.”

Terug

Begin deze week kwam het nieuws naar buiten dat uitgeverij Van In met nieuwe leerboeken voor het officiële Islam onderwijs in Vlaanderen komt. Tot hiertoe was er een monopolie van Diyanet op de verdeling van schoolboeken voor het officiële onderwijs omdat er geen andere verstrekker was. Deze boeken worden dus gedrukt door het Turkse ministerie van godsdienstzaken. Het initiatief van Van In is dan ook belangrijk nieuws omdat het een mijlpaal betekent voor de wijze waarop moslims hun religie in Vlaanderen beleven.

“Het loskomen van buitenlandse invloed en vertrekken vanuit de Vlaamse context is van fundamenteel belang voor een constructief en duurzaam samenleven. Ook ten aanzien van de erkenning van moskeeën zien we dezelfde evolutie, waarbij een nieuwe generatie zich wil bevrijden van buitenlandse bevoogding of aansturing. Dit emancipatieproces verdient waardering en garandeert een duurzame en constructieve positie van de Islam in Vlaanderen. Decretaal ondersteunen we deze fundamentele evolutie door buitenlandse financiering of buitenlandse invloed te verbieden. Geloofsgemeenschappen die erkend zijn kunnen ook geen buitenlandse staatsbedienaars meer in dienst nemen.” aldus Bart Somers

Somers wil dit proces verder ondersteunen. Het gebruik van de nieuwe schoolboeken die stoelen op de Vlaamse context wil hij ook promoten in het informele Islam onderwijs. Veel van het lesmateriaal dat daar wordt gebruikt is immers afkomstig uit Saudi-Arabië en is geïnspireerd op het Wahabisme, een ideologische invulling van de religie die op gespannen voet staat met onze samenlevingsmodel. .

Bart Somers: “Ik steun het initiatief van de nieuwe schoolboeken volmondig. Ik bekijk wat ik binnen mijn bevoegdheden kan doen om de ontwikkeling van deze schoolboeken te ondersteunen. Dankzij de inspanningen en het werk van een nieuwe, vaak hoogopgeleide generatie Vlaamse moslims zal godsdienstvrijheid beter samensporen met de gedeelde waarden die ons één gemeenschap kunnen maken in alle vrijheid en diversiteit.

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.