Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaams minister Somers bezoekt Lubbeeks vrijwilligerskorps en werkt aan ‘best practice’-lijst

2023/01/27 |

Binnenlands bestuur

“Het stimuleren van jongeren om maatschappelijk engagement op te nemen kan ik alleen maar toejuichen”. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bezocht vandaag het Lubbeeks vrijwilligerskorps waar jongeren tussen de 18 en 25 jaar in opleiding zijn om ondersteuning te bieden in tal van noodsituaties die zich kunnen voordoen in de gemeente. Somers is het idee genegen en kijkt verder: “Jongeren kennis laten maken met uitdagingen zoals armoede of wateroverlast in de gemeente is een goed initiatief. Dit idee kan vertaald worden naar andere Vlaamse gemeenten. Ik wil deze aanpak promoten en als best practice gemeenten hiermee stimuleren”.

Terug

In 2022 richtte de gemeente Lubbeek onder impuls van Burgemeester Theo Francken een vrijwilligerskorps voor jongvolwassenen op. Ondertussen is een eerste lichting van een 30-tal vrijwilligers in opleiding om in verschillende noodsituaties ondersteuning te bieden. Daarvoor werkt het gemeentebestuur van Lubbeek onder andere samen met het Nationaal Crisiscentrum, Be-Alert en het Rode Kruis Vlaanderen. Dat er nood is aan vrijwilligers om in tijden van crisis burgers bij te staan, bleek recent. Het korps werd eind vorig jaar voor een eerste keer ingeschakeld toen de watergroep in Vlaams-Brabant te kampen had met drinkwatertekorten. De vrijwilligers stonden toen mee in voor de drinkwaterbedeling aan burgers.

Bart Somers is het idee om jongeren te stimuleren om maatschappelijk engagement op te nemen genegen. De Vlaamse minister wil steden en gemeenten die soortgelijke initiatieven willen nemen met elkaar in contact brengen en hen ideeën laten uitwisselen. ‘Veel jongeren wensen maatschappelijk engagement op te nemen maar weten vaak niet hoe. Omgekeerd kunnen veel lokale besturen die geëngageerde jongeren goed gebruiken onder bepaalde omstandigheden. Dat kan zijn voor noodsituaties zoals in Lubbeek, maar evengoed om evenementen veilig te laten verlopen of mee het sociale weefsel van de dorp of stad te versterken. ‘We beleven uitdagende tijden. Noodplanning en crisisbeheersing waren vroeger misschien eerder perifere bevoegdheden, maar zullen in de toekomst enkel belangrijker worden. Vlaanderen moet meer inzetten op haar menselijk kapitaal om weerbaarder te worden. Onze jongeren spelen hier een sleutelrol. Ik ben tevreden dat de Vlaamse regering hier ook oor voor heeft.’ Aldus de burgemeester van Lubbeek Theo Francken (N-VA)

Ook Mechelen toont interesse

Ook stad Mechelen kent een lange traditie in het stimuleren van burgerzin. “Lubbeek en Mechelen zijn twee verschillende contexten met elk hun specifieke uitdagingen. Binnen een centrumstad als Mechelen initieerden we projecten zoals ‘Grote broer- en zus’ en de Partycheckers waarbij jongeren toezicht houden op speelpleinen en safe spaces creëren op events,” vertelt Abdrahman Labsir, Mechels schepen van preventie en jeugd.” Daarnaast is er het Jongerenbuurtzorgproject waarbij jongeren tijdens de zomermaanden in hun buurt de speelpleinen onderhouden en ‘s avonds afsluiten ter ondersteuning van de Gemeenschapswachten.

De Mechelse schepen heeft ook oren naar het idee van Lubbeek: “Een project als het vrijwilligerskorps inspireert ons. We staan steeds open voor nieuwe initiatieven en leren graag van andere besturen, die ook van ons leren. De vertaalslag van dit project naar onze Mechelse context kan zeker een vervolgpiste zijn.” 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.