Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaamse regering en vakbonden ondertekenen historisch sectoraal akkoord

2023/03/27 |

Binnenlands bestuur

“Werken moet lonen. Vandaag sluit de Vlaamse regering een sectoraal akkoord met de vakbonden dat de koopkracht van alle Vlaamse ambtenaren versterkt. Vooral de laagste lonen gaan erop vooruit.” Aldus Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers. Minister-president Jan Jambon: “Het is 15 jaar geleden dat we nog zo’n omvangrijk loonakkoord sloten bij de Vlaamse overheid. En dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat ons personeel dit verdient, omdat ze elke dag het beste van zichzelf geven ten dienste van onze samenleving, omdat ze vaak hard moeten werken in soms moeilijke omstandigheden.” Op voorstel van Minister Bart Somers werd parallel aan dit sectoraal akkoord een grondige modernisering van het Vlaamse personeelsbeleid principieel door de regering goedgekeurd: “De Vlaamse regering kiest niet langer voor de vaste benoeming als standaard, maar wel voor contractuele tewerkstelling. Tegelijk maken we hierbij ook werk van een meer prestatiegerichte verloning.”

Terug

De Vlaamse Regering voorziet 30 miljoen euro, ofwel 1,8% op de totale loonmassa voor het nieuwe sectoraal akkoord 2020-2022 dat werd bereikt na intensieve onderhandelingen met de vakorganisaties. Centraal in het akkoord staat de verhoging van de koopkracht en dit vooral bij de laagste lonen. Het is het eerste sectoraal akkoord in deze bestuursperiode en qua financiële grootorde gelijkaardig aan het eerder gesloten sectoraal akkoord voor de onderwijssector. Met dit akkoord zullen ambtenaren met een lager loon netto ongeveer 2,9% meer overhouden. Voor de gemiddelde loonschalen zal dit ongeveer 1,8% zijn. Voor de hoogste lonen zou het om 0,7% gaan. Bart Somers: “Met deze beslissingen kiezen we voor een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor alle Vlaamse ambtenaren. Naast een forfaitaire verhoging van de lonen  kiezen we voor een verhoging van de maaltijdcheques en een verbeterde fietsvergoeding van 21 naar 25 cent per kilometer. We maakten het leasen van een fiets recent mogelijk als overheid, met deze verhoging zetten we verder in op een versterkt fietsbeleid in Vlaanderen.”

Naast de forfaitaire loonsverhoging en de verhoogde fietsvergoeding komt er een thuiswerkvergoeding van 20 euro per maand voor wie minstens 1 dag per week thuiswerkt. Daarnaast maakt Somers het mogelijk dat personeelsleden tot hun gerechtigde pensioenleeftijd kunnen doorwerken, zonder hun vakantiedagen te verliezen. Dit door de mogelijkheid te creëren om de resterende vakantiedagen uit te betalen voorafgaand aan het pensioen. Somers: “Wie langer wil werken moet dat kunnen met zo min mogelijk hindernissen. Met deze ingreep geven we de oudere werknemers ook die kans.”

MP Jan Jambon: “Waar ik alvast heel blij mee ben, is dat we samen met onze vakbonden niet gekozen hebben voor een eenvoudige procentuele bruto-loonsverhoging, wat in feite zou neerkomen op één extra indexering voor iedereen. We hebben in de plaats daarvan een akkoord bereikt over een combinatie van een reeks forfaitaire verhoging en premies die in relatieve termen groter zijn voor de lagere lonen. “

Contractuele tewerkstelling als standaard in de plaats van de vaste benoeming

Parallel aan de onderhandelingen over het sectorale akkoord keurde de Vlaamse regering een grondige modernisering van het Vlaamse personeelsbeleid, ofwel het 5-sporenbeleid, voor een 1ste keer principieel goed.  Op voorstel van minister Somers kiest de Vlaamse regering voor de contractuele tewerkstelling als standaard in plaats van de vaste benoeming. Huidige statutaire ambtenaren behouden hun verworven rechten tot ze uitstromen. Het statuut van de huidige en toekomstige contractuele ambtenaren gaat er op zijn beurt ook structureel op vooruit:  de loonschalen worden gelijkgeschakeld aan de statutaire ambtenaren, er komt een extra ziekteverzekering t.o.v. het wettelijke systeem, de 2de pensioenpijler wordt versterkt én het principe van de 2de kans bij eventuele functioneringsproblemen wordt algemeen voorzien. 

Verdere hervormingen

De hervorming van Minister Somers gaat verder dan het statuut alleen: Naast het principe van de contractuele tewerkstelling als standaard, legt hij ook een grondige hervorming van de loonvorming op tafel. Hierbij zullen alle personeelsleden de mogelijkheid krijgen om in te stappen in een systeem van prestatiegericht verlonen. “Wie goed werk levert, moeten we kunnen belonen. Momenteel krijgen ambtenaren ongeveer om de drie jaar een loonsverhoging ongeacht of ze nu zeer goed of minder goed presteerden. Dit willen we veranderen. In het nieuwe systeem kunnen personeelsleden die boven verwachtingen presteren sneller een loonsverhoging krijgen dan degenen die onder verwachtingen presteren. We trekken het ambtenarenstatuut de 21ste eeuw binnen.” Nieuwe personeelsleden komen automatisch in dit nieuwe systeem, de huidige personeelsleden kunnen vrijwillig overstappen of kunnen kiezen om in het huidige systeem te blijven.

Minister Somers: “Wij maken zowel met het sectoraal akkoord als met de modernisering van het personeelsbeleid duidelijk dat we een aantrekkelijke werkgever willen zijn voor onze huidige en toekomstige personeelsleden. Dit doen we door hun inzet én prestaties nu en in de toekomst blijvend te waarderen”.

Over zowel het sectoraal akkoord als het 5-sporenbeleid zullen nu de formele onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de vakorganisaties opgestart worden.

MP Jan Jambon: “Ik steek mijn hand uit naar de vakorganisaties om het overleg verder aan te gaan over de structurele hervorming van ons personeelsstatuut. Het doel dat we voor ogen hebben is namelijk identiek: dat de Vlaamse overheid een aantrekkelijke en slagkrachtige werkgever kan zijn en blijven.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.