Nieuws

Zoeken op categorie

Agentschap Integratie & Inburgering werkt wachtlijsten weg

2022/01/18 |

Samenleven

18 januari 2022 - Vandaag gaf Jo De Ro, de directeur van het Agentschap Integratie en Inburgering, een toelichting in de commissie Binnenlands Bestuur over het aantal beschikbare cursusplaatsen Maatschappelijke Oriëntatie (MO) en de verdere digitalisering van het agentschap. “Het is goed dat de cijfers nu in beeld zijn en dat er meteen acties tegenover staan. Ik merk dat de mensen op het terrein ongelofelijke inspanningen leveren om zoveel mogelijk cursusplaatsen te creëren. 90% van de inburgeraars heeft hun cursus MO al afgerond, gestart of begint binnenkort. Het aantal cursusplaatsen is met ongeveer 20% gestegen. Het aantal inburgeraars dat binnen drie maanden kan starten is verdubbeld. ”, aldus Jo De Ro.

Terug

Nieuwkomers in Vlaanderen moeten een inburgeringstraject volgen. Tot op heden bestond dit inburgeringstraject uit een cursus maatschappelijke oriëntatie (bevoegdheid minister Somers) en een cursus Nederlands (bevoegdheid minister Weyts). Vanaf dit jaar komen daar nog twee pijlers bij, namelijk verplichte inschrijving bij de VDAB binnen de twee maanden en minstens 40u optrekken met een Vlaamse buddy of stage lopen om een sociaal netwerk op te bouwen.

In het verleden was het niet duidelijk hoeveel mensen op de wachtlijst van het agentschap Integratie & Inburgering stonden (lees: hoeveel mensen aan het wachten waren om een cursus maatschappelijke oriëntatie te beginnen). Samen met de in 2020 gestarte directeur Jo De Ro, bracht Vlaams minister van Samenleven Bart Somers dit tekort aan cursusplaatsen in beeld. Het tekort aan cursusplaatsen liep de voorbije jaren op tot  9.500 plaatsen. Op vraag van minister Bart Somers kwam het Agentschap Integratie & Inburgering met een actieplan om het historische tekort weg te werken. Jo De Ro: “De uitdaging is groot, maar niet onoverkomelijk. Het is goed dat de cijfers nu in beeld zijn en dat er meteen ook acties tegenover staan. Ik merk dat de mensen op het terrein ongelofelijke inspanningen leveren om zoveel mogelijk cursusplaatsen te creëren. Tot slot moeten we er ons goed van bewust zijn dat er altijd een groep op het einde van het jaar zal zijn die pas het jaar nadien kan instappen. Alleen moeten wij ervoor zorgen dat die groep zo klein als mogelijk is.”

Cijfers

Sinds vorig jaar wordt gewerkt met duidelijke definities en cijfers. Het Agentschap streeft ernaar om een cursus aan te bieden binnen de drie maanden nadat de nieuwkomer zijn inburgeringscontract ondertekend heeft. Wanneer men een cursus kan aanbieden binnen de 6 maanden, dan spreekt men over een aanvaardbare termijn. Langer dan 6 maanden wachten op een cursus noemt men niet-aanvaardbaar. Deze duidelijke definities zorgen ervoor dat men het aanbod cursusplaatsen goed kan monitoren en schakelen waar nodig.

Van de 25.953 lopende inburgeringstrajecten eind 2021, blijkt dat 90% van de inburgeraars hun cursus Maatschappelijke Oriëntatie inmiddels heeft afgerond (68%), opgestart (10%) of ingeschreven in een cursus (12%) begin 2022.

Jo De Ro: “We hebben extra leerkrachten MO aangeworven om het aantal cursussen te verhogen. Daarnaast hebben we stevig ingezet op een verdere digitalisering van onze cursussen. Dat maakt het volgen van een cursus in combinatie met een job eenvoudiger. Corona heeft de zaken niet bepaald gemakkelijker gemaakt, maar het zorgde op dit vlak wel voor een versnelling. Door het snel schakelen van het AgII vond al op 14 maart 2020 de eerste digitale les plaats. Het verdere digitaliseringstraject zorgde er ook voor dat cursisten makkelijker konden inschrijven in de voor hen geschikte cursus.”

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een kentering kunnen brengen in de duurtijden tussen de ondertekening van het inburgeringscontract en de  instap in MO. Het aandeel inburgeraars dat binnen de drie maanden na ondertekening van hun inburgeringscontract kan starten met MO nagenoeg verdubbeld in vergelijking met 2019, van 30% naar 59%. Het aantal mensen dat met een digitaal toestel werd geholpen om de les te volgen (4700) steeg met 135% tov 2020 en geeft duidelijk aan dat digitalisering op kruissnelheid komt. 98% van de inburgeraars was tevreden over het digitale aanbod. Het inburgeringsbeleid werd hervormd en de wachtlijsten aangepakt. We gaan er met z’n allen op vooruit als nieuwkomers sneller aan onze samenleving kunnen participeren.”

Ook de oppositie reageerde in de commissie tevreden over de vorderingen en het werk van Agentschap Integratie en Inburgering. 

 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.