Nieuws

Zoeken op categorie

Lokale besturen krijgen regierol in Vlaams corona-armoedeplan

2020/06/08 |

Binnenlands Bestuur

8 juni 2020 - Door de impact van het coronavirus op onze economie, zijn veel Vlaamse huishoudens in armoede terechtgekomen. Na de energiepremie komt de Vlaamse regering daarom met een corona-armoedeplan dat bestaat uit drie maatregelen: een Covid-19 toeslag in het groeipakket, een consumptiebudget en extra middelen voor het lokale armoedebeleid. Opvallend hierbij is de centrale rol die weggelegd is voor de lokale besturen in het in kaart brengen en bestrijden van armoede. Zij krijgen hiervoor 2/3de van de uitgetrokken middelen of dertig miljoen.

Terug

Door de lockdown en de blijvende veiligheidsmaatregelen, zijn vele mensen hun job kwijtgeraakt. In april waren in het Vlaamse gewest maar liefst 730.746 inwoners die minstens één dag tijdelijk werkloos waren. Voor mensen met een laag inkomen en dus zonder buffer, betekent dit inkomensverlies dat zij in de financiële problemen kunnen komen. Bovendien zijn er heel wat mensen die moeten terugvallen op een leefloon omdat zij geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid. 

De afgelopen weken zagen de OCMW’s het aantal leefloonaanvragen dan ook exponentieel stijgen. Het onderzoekscentrum COVIVAT stelt daarbij vast dat alleenstaande ouders in de tijdelijke werkloosheid geen financiële marge hebben en in de problemen komen om essentiële uitgaven te doen, zoals voor wonen, verzorgingsproducten en voeding. Om te vermijden dat huishoudens in armoede terechtkomen, heeft de Vlaamse regering daarom in navolging van de energiepremie beslist bijkomende maatregelen te nemen met bijzondere aandacht voor kinderen.

De lokale besturen krijgen daarbij een centrale rol om armoede in kaart te brengen en te bestrijden. Twee van de drie maatregelen en bijhorende middelen komen rechtstreeks bij hen terecht. Ten eerste komt er een versterking van het lokale armoedebeleid. Vlaanderen maakt daar 15 miljoen euro voor vrij waarvan 1,5 miljoen voor Brussel bestemd is. Lokale besturen beslissen daarbij zelf hoe zij deze middelen inzetten binnen hun lokale sociale beleid ter ondersteuning van kwetsbare huishoudens. Initiatieven kunnen betrekking hebben op (bijkomende) financiële ondersteuning voor kwetsbare huishoudens en op een versterking van de trajectbegeleiding op maat.

Ten tweede is er het consumptiebudget. Ook hiervoor trekt de Vlaamse regering 15 miljoen euro uit. Hiermee kunnen lokale besturen opnieuw kwetsbare huishoudens bereiken door middel van een vouchersysteem. Die vouchers kunnen burgers dan besteden bij de deelnemende handelaars of horecazaken. Op die manier kunnen lokale besturen heel gericht de koopkracht van kwetsbare huishoudens versterken én wordt de lokale economie de nodige zuurstof gegeven. Bijzondere aandacht wordt daarbij gevraagd voor alleenstaanden, koppels of gezinnen die omwille van de coronacrisis serieus inkomensverlies geleden hebben.

De derde maatregel is de toekenning van een tijdelijke covid-19 toeslag via het groeipakket. De Vlaamse overheid ondersteunt op die manier heel gericht gezinnen met kinderen in armoede. Elk gezin dat een inkomensdaling kent en een gezinsinkomen heeft dat lager ligt dan 2.213 euro per maand, maakt aanspraak op de eenmalige toeslag van 120 euro per kind.   

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.