Nieuws

Zoeken op categorie

Bart Somers gaat voor laadpaal-plan in elke gemeente met 5 concrete acties

2021/05/25 |

Binnenlands Bestuur

25 mei 2021 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers gaat voor een laadpaal-plan in elke gemeente. Hij gaat de lokale besturen daarbij ondersteunen. “Het vergroenen en elektrificeren van ons wagenpark kan enkel lukken als er voldoende laadpalen zijn. Er bestaan al veel goede initiatieven, maar een concreet plan per gemeente zal nodig zijn als we onze doelstellingen willen behalen.”

Terug

Eén laadpunt per 100 inwoners tegen 2030. 66.000 laadpunten in totaal. Dat is de doelstelling van het Lokaal Energie- en Klimaatpact van Vlaams minister Bart Somers. Het zal nodig zijn als we ons wagenpark willen vergroenen en tegen 2026 enkel nog elektrische bedrijfswagens financieel stimuleren. Bart Somers: “Uit het nationaal laadonderzoek in Nederland blijkt dat het tekort aan laadpalen in de openbare ruimte het meest ervaren knelpunt is voor elektrische rijders. En Nederland staat al veel verder dan wij. Alleen al in Amsterdam staan er 4.600 laadpalen, slechts 100 minder dan in heel Vlaanderen.”  

De minister van Binnenlands Bestuur wil daarom een laadpaal-plan in elke Vlaamse gemeente. Een actieplan waarin lokale besturen aangeven hoeveel laadpalen ze in hun gemeente willen en hoe ze dit concreet gaan realiseren.  

 

5 acties  
De goede initiatieven die nu her en der in Vlaanderen en Nederland bestaan, wil de minister graag in elke Vlaamse gemeente zien. Naast het zelf installeren van publieke laadpalen, denkt hij daarbij aan vijf specifieke acties. Ten eerste kunnen lokale besturen laadkabels op de stoep toelaten. Wie thuis geen garage of oprit heeft, vindt op deze manier een oplossing voor zijn elektrische wagen. Roeselare laat dit al toe in het politiereglement van de stad.    

Ten tweede zou het principe van "Paal volgt wagen” in heel Vlaanderen verder moeten worden uitgerold en bekender gemaakt bij onze burgers. Een burger moet zich niet bezighouden met administratie en vergunningen als hij een openbare laadpaal wil aanvragen, want de organisatie die de paal installeert neemt alle formaliteiten op zich met de gemeente en de netwerkbeheerder. 

Ten derde kunnen steden en gemeenten de gebruikers van elektrische wagens belonen als ze een laadpaal niet langer dan nodig bezet houden. In Utrecht loopt een proefproject waarbij je geen extra parkeerkosten moet betalen indien je de laadpaal niet langer dan nodig bezet houdt. 

Ten vierde kunnen lokale besturen samenwerkingsakkoorden afsluiten met bedrijven en winkels. De stad kan dan laadpalen installeren op de privé-parking als de parking na de winkeluren wordt opgesteld voor buurtbewoners met elektrische wagensVlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Ik lanceerde vandaag bijvoorbeeld een projectoproep voor de plaatsing van (semi)-publieke laadpunten op privaat domein. De oproep richt zich op laadinfrastructuur die minstens 10 uur per dag publiek toegankelijk is. Het kan dus gaan over parkings aan horeca, supermarkten maar evengoed ook om tankstations. Bedoeling is dat iedereen kan laden aan de laadpalen en dat het gaat om laadpunten met groene stroom.” Lydia Peeters wil is druk bezig met de uitrol van laadpalen en wil tegen 2025 30.000 extra CPE in Vlaanderen en om elke 25 km langs de grote verkeersassen oplaadpunten. Het gaat hier zowel om snelle als ultrasnelle laders op carpoolparkings, langs snelwegen, op drukke gewestwegen... Hiervoor worden tal van projectoproepen gelanceerd en we voorzien 30 miljoen euro”, aldus minister Peeters.

Tot slot kunnen steden en gemeenten hun bouwreglement ook aanpassen zodat een privé-ontwikkelaar onverkochte parkingplaatsen gemakkelijker kan omzetten in publieke laadplaatsen.  

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Een laadpaal-plan hoeft geen rocket science te zijn. We bezorgen de lokale besturen een handleiding met modelbesluiten en ondersteunen hen in het uitrollen van goede initiatieven die vandaag al elders bestaan. Aan de hand van enkele eenvoudige gemeenteraadsbeslissingen kunnen we het gebruik van elektrische wagens enorm stimuleren. De stad en de auto’s van de toekomst zullen groen zijn, we moeten zien dat we er klaar voor zijn.”  


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.