Nieuws

Zoeken op categorie

Bart Somers in gesprek met Wel Jong niet Hetero over meldpunten en safe spaces

2021/04/28 |

Samenleven

28 april 2021 - Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers ging gisterenavond in gesprek met enkele jongeren van de organisatie Wel Jong Niet Hetero. De minister luisterde naar hun persoonlijke getuigenissen. “Veilige luisterplekken waar jongeren terechtkunnen met hun verhaal zijn zeer belangrijk. We gaan hier samen werk van maken”, aldus Bart Somers.

Terug

Vorige maand had Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers een eerste ontmoeting met de LGBT+ middenveldorganisaties Cavaria en Wel Jong Niet Hetero. Daar werd onder meer afgesproken om op geregelde tijdstippen opnieuw samen te komen. Gisterenavond ging de minister opnieuw in gesprek met een groep jongeren van Wel Jong Niet Hetero. Bart Somers: “Het is mijn bedoeling om vaker met deze organisaties te vergaderen en ook met hun leden zelf. Niet enkel wanneer er een dramatisch voorval het nieuws beheerst, maar op regelmatige basis om het beleid te bespreken en vorm te geven. Om te luisteren naar bekommernissen en samen op zoek te gaan naar oplossingen.”

Meldpunten en safe(r) spaces

De belangrijkste conclusie was ook nu dat jongeren op zoek zijn naar toegankelijke meldpunten en veilige plaatsen waar ze hun persoonlijk verhaal kunnen vertellen. Zo vertelde één van de jongeren over de dag toen die samen met een vriendin verbaal werd aangevallen door een vrouw op de hondenweide. De vrouw riep dat “LGBT+ personen best uitsterven en geen kinderen mogen krijgen” . Daarna spuwde de vrouw in het gezicht van de jongere.

Bart Somers: “De getuigenissen maakten een sterke indruk op me.  9 op 10 holebi’s kreeg al eens te maken met verbaal of fysiek geweld. Twee op de drie holebi’s durft niet hand in hand te lopen op straat. Bijna vier op tien mijdt plaatsen uit angst voor aanranding. Dat mogen we niet aanvaarden. Iedereen moet de vrijheid hebben om zichzelf te zijn. Toegankelijke meldpunten kunnen ervoor zorgen dat daders worden gestraft en slachtoffers beter worden ondersteund.”

Toegankelijke meldpunten kunnen een deel van de oplossing zijn, maar minister Somers benadrukt dat het over meer gaat dan plaatsen waar je een klacht kan neerleggen. “Sommige mensen uit de LGBT+-gemeenschap hebben vooral nood aan een luisterend oor en een gesprek. Dat geldt zeker voor de jongeren. Meer dan één op drie verbergt hun geaardheid op school. Samen met de middenveldorganisaties gaan we safe(r) spaces uitrollen. Virtuele en fysieke plekken waar jongeren in alle veiligheid hun verhaal kunnen vertellen en tot rust kunnen komen.” 

Alle ministers mee

Onder impuls van minister Somers vergaderen Cavaria en Wel Jong Niet Hetero donderdag met de kabinetten van de andere Vlaamse ministers. Wel Jong Niet Hetero is tevreden dat de organisatie gehoord wordt bij de Vlaamse regering.

“Gisteren werd geluisterd naar de verhalen van LGBT+ jongeren die elke dag aan den lijve ervaren dat er nog veel werk is aan een gelijkwaardige samenleving. We zijn de minister dankbaar om tijd te nemen voor hen en ons. We hopen dat we deze dialoog kunnen vasthouden én kunnen omzetten in structurele verandering. We moedigen beleidsmakers en collega-ministers aan om de stem van ervaringsdeskundigen en het middenveld te erkennen en een plaats te geven wanneer ze hun beleid vormgeven.” aldus Sander Cornelis, algemeen coördinator Wel Jong Niet Hetero.

 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.