Nieuws

Zoeken op categorie

Bart Somers vernietigt systeem trajectcontrole Bonheiden

2022/01/14 |

Binnenlands Bestuur

14 januari 2022 - De afgelopen maanden was er veel te doen over het contract dat de gemeente Bonheiden had afgesloten met een private speler om de verkeersveiligheid te handhaven. In Bonheiden gingen ze in zee gaan met het bedrijf TaaS (Trajectcontrole as a Service), dat trajectcontrole als een dienst aanbiedt in een publiek-private samenwerking. Op zich geen probleem, was het niet dat het contract bepalingen bevatte die minstens de indruk wekten dat de lokale autonomie dreigde ondergraven te worden. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers besliste vandaag om het gemeenteraadsbesluit te vernietigen.

Terug

In het Vlaamse regeerakkoord werd onder impuls van Vlaams minister Bart Somers afgesproken om lokale besturen een rol te geven in het handhavingsbeleid van de verkeersveiligheid. Lokale besturen kunnen welbepaalde snelheidsovertredingen op wegen waar 30 km/u of 50 km/u de maximumsnelheid is, voortaan sanctioneren met GAS-boetes.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Zeker in zones tot 50km/u wordt er nog regelmatig te snel gereden. Dat zijn vaak schoolomgevingen met veel voetgangers, fietsers en kinderen. Er is een mentaliteitswijzing nodig bij de autobestuurders, er zijn nog teveel verkeersslachtoffers. Sensibilisering is belangrijk, maar een verkeersveiligheidsbeleid staat en valt met een handhavingsbeleid. Door lokale besturen een rol te geven in het handhavingsbeleid zal de verkeersveiligheid in Vlaanderen erop vooruitgaan.”

Lokale besturen kunnen dit volledig zelf in handen nemen, zoals onder meer Mechelen en Genk doen. Het lokaal bestuur kan er ook voor kiezen om in zee te gaan met een private partner. Op zich is daar volgens Vlaams minister Somers niets mis mee. “Niet elke stad of gemeente is in staat om een opdracht volledig zelfstandig uit te voeren, bovendien moet een overheid ook niet alles zelf doen. Samenwerken met private partners moet kunnen, maar het contract en de voorwaarden moeten wel voldoen aan de geldende rechtsregels. Zo zijn er veel lokale besturen die samenwerken met privépartners in de handhaving van hun parkeerbeleid. Er zijn randvoorwaarden die gerespecteerd moeten worden, maar niet alles moet per definitie door ambtenaren worden uitgevoerd”, klinkt het bij de minister.

Beslissing Bonheiden vernietigd

Precies bij die randvoorwaarden knelt het schoentje in het geval van Bonheiden. In Bonheiden gingen ze in zee gaan met het bedrijf TaaS (Trajectcontrole as a service), dat trajectcontrole als een dienst aanbiedt in een publiek-private samenwerking. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, was het niet dat het contract de lokale autonomie aan banden dreigde te leggen. Volgens de afspraken in het contract moest de gemeente gedurende de uitvoeringstermijn van het contract werken aan de wegenis en andere infrastructuurwerken zoveel mogelijk vermijden. Aanpassingen mochten niet worden doorgevoerd zonder overleg met de concessiehouder. Dat wekt de indruk dat de autonome bevoegdheid van de gemeente om autonoom haar mobiliteitsbeleid te voeren, wordt ingeperkt.  Het leidde tot verschillende klachten bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vlaams minister Bart Somers beslist nu om de gemeenteraadsbesluiten te vernietigen.

Bart Somers: “De beslissing was onwettig genomen en de voorwaarden in het contract gaan in tegen het algemeen belang. Samenwerken met privépartners moet kunnen, maar een lokaal bestuur moet te allen tijden kunnen beslissen om wegenwerken uit te voeren. Lokale besturen moeten autonoom kunnen beslissen om verkeersdrempels en snelheidsremmers te installeren. Zoniet dreigt winstbejag de verkeersveiligheid in gevaar te brengen. De lokale autonomie en de verkeersveiligheid moeten voorop staan. We zullen deze aandachtspunten duidelijk communiceren naar alle lokale besturen in Vlaanderen.”


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.