Nieuws

Zoeken op categorie

Bart Somers wil digitale kansenkloof dichten

2022/08/04 |

Samenleven

4 augustus 2022 - 68% van de mensen met een laag inkomen beschikt niet over de nodige digitale basisvaardigheden. In een samenleving die aan een rotvaart digitaliseert, betekent dit dat de meest kwetsbaren het grootste risico lopen om nog verder achterop te hinken. Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers maakt daarom 25 miljoen vrij voor lokale besturen die e-inclusie projecten op poten willen zetten. “Je inkomen, opleiding of leeftijd bepaalt vandaag of je meekan in onze digitale samenleving. Lokaal is de beste plek om die digitale kansenkloof te dichten.”

Terug

De digitalisering van onze samenleving gaat steeds sneller. Dat werd tijdens de coronacrisis meer dan ooit duidelijk. We raakten onherroepelijk afgesloten van elkaar, maar digitale oplossingen zorgden ervoor dat we toch met elkaar in contact konden blijven staan. Denk maar aan de grootouders die vanuit het woonzorgcentrum konden videochatten met hun (klein)kinderen. Of aan de afstandslessen die werden ingevoerd zodat leerkrachten hun leerlingen toch niet volledig uit het oog verloren. Alleen werd tegelijk ook duidelijk dat de meest kwetsbaren het minste toegang hebben tot deze digitale oplossingen.

Vlaams Minister Bart Somers: “De mogelijkheden die de digitalisering met zich meebrengt, zijn ongelooflijk. Alleen zien we dat het weer dezelfde kwetsbare groepen zijn die het meeste risico lopen om uitgesloten te raken van deze vooruitgang. 77% van de hooggeschoolden tegenover 27% van de kortgeschoolden heeft digitale basisvaardigheden. Dezelfde statistiek zien we terugkomen bij de hoogste en laagste inkomens, daar spreken we van 78% tegenover 32%. Sterker nog: maar liefst 18% van de laagste inkomens heeft simpelweg geen toegang tot internet. Een modern gelijke kansenbeleid moet dan ook altijd de strijd aangaan met deze digitale kansarmoede.” 

Daarom kunnen lokale besturen rekenen op extra middelen voor projecten die inzetten op digitale inclusie. Begin dit jaar werden de eerste pilootprojecten bij maar liefst 108 lokale besturen al opgestart. Nu wordt er dus bijkomende 25 miljoen euro extra vrijgemaakt. Op hoeveel middelen elk lokaal bestuur kan rekenen, hangt onder meer af van het aantal kwetsbare inwoners dat een gemeente telt. Het einddoel is dat elk lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokaal digitaal inclusiebeleid heeft.

Vlaams Minister Bart Somers: “Werk maken van gelijke kansen, dat doe je zo laagdrempelig mogelijk, zo dicht mogelijk bij de burger. Kijk maar naar de bestaande proefprojecten. In Roeselare is er het “digicafé”, dat mensen met digitale vragen 1-op-1 samenbrengt met een vrijwilliger. In Gent heb je “digikriebels”, waar (groot)ouders en hun kleuters spelenderwijs leren omgaan met een smartphone of tablet. In Sint-Niklaas heb je de “Digibib” waar je gratis lessen kan volgen over privacy voor absolute beginners. Wel, daar zetten we nu nog een boost op. Extra middelen waarmee lokale besturen aan de slag kunnen om elke inwoner toegang te geven tot internet. Of om elke inwoner de kans te bieden om digitale vaardigheden te op te doen.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.