Nieuws

Zoeken op categorie

Bekommernissen van de Katholieke Kerk zijn niet strijdig met ambities van de Vlaamse regering

2021/08/18 |

Binnenlands Bestuur

18 augustus 2021 - Gisteren stond in De Standaard te lezen dat Vlaams ministers Bart Somers en Matthias Diependaele een actieplan klaar hebben met betrekking tot de toekomst van parochiekerken. Vandaag komt Monseigneur Johan Bonny met een kritisch opiniestuk, waaruit een reeks bezorgdheden blijken. De ministers hebben begrip voor de aandachtspunten van de bisschop: “De bekommernissen van de Katholieke Kerk zijn niet strijdig met de plannen van de Vlaamse regering. We willen uitdrukkelijk partners zijn in dit verhaal.”

Terug

In het actieplan van de Vlaamse regering staat te lezen dat kerkenbeleidsplannen voortaan elke lokale bestuursperiode worden geactualiseerd. De Vlaamse regering wil dat de plannen goed onderbouwd worden en dat er grondig wordt nagedacht over de toekomst van de kerkgebouwen. Voor Monseigneur Johan Bonny is het brug te ver om elke kerk een herbestemmingsprofiel te geven.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Er is de voorbije jaren al heel wat goed werk verzet, maar het werk is nog niet af. De modaliteiten van kerkenbeleidsplannen worden nog uitgewerkt in overleg met de Bisschoppenconferentie, maar het is belangrijk om te benadrukken dat een kerkenbeleidsplan niet altijd een herbestemmingsplan is. Het beschrijft de waarde van het gebouw, de verwachte kosten, het actuele gebruik en het toekomstige gebruik. Als er geen noodzaak is om na te denken over een herbestemming of nevenbestemming omdat de kerk goed gebruikt wordt, dan zal het kerkenbeleidsplan dit bevestigen zonder al teveel administratieve lasten. We willen er ook over waken dat kerkenbeleidsplannen geen onnodige bureaucratische rompslomp met zich meebrengen. Trouwens, wanneer men bij het begin van een nieuwe lokale bestuursperiode vaststelt dat het kerkenbeleidsplan nog voldoet en actueel is, dan volstaat evident een loutere herbevestiging van het geleverde werk.”

Ten tweede benadrukt Monseigneur Bonny dat het logisch is dat een kerkenbeleidsplan een pastorale invalshoek bevat. Opnieuw een opmerking die niet strijdig is met de ambities van de Vlaamse regering. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: “Als we nadenken over de toekomst van onze Vlaamse parochiekerken zijn er volgens ons drie belangrijke invalshoeken: de pastorale invalshoek, de cultureel-historische en de maatschappelijke invalshoek. Het is logisch en zelfs wenselijk dat de kerkgemeenschap de focus legt op de parochiale invalshoek. Met deze visienota willen we de twee andere invalshoeken hiermee in overeenstemming brengen.”

Een ander gevoelig punt betreft de mogelijke commercialisering van het kerkgebouw bij een herbestemming. Hier benadrukken de twee ministers het belang van dialoog. “Een commerciële invulling mag geen taboe zijn, maar het moet steeds gebeuren met respect voor elkaars gevoeligheden en de historische waarde van het gebouw. De visienota schenkt daar extra aandacht aan, omdat het inderdaad gaat over gebouwen met een bijzondere betekenis en dat verdient erkenning. Het lokaal bestuur kan in overleg met het kerkbestuur – maar ook met de inwoners van de gemeente –  nagaan voor welke herbestemmingen en nevenbestemmingen het meeste draagvlak bestaat.” 

Tenslotte wijzen de ministers erop dat de visienota in het najaar nog naar het parlement gaat. De Bisschoppenconferentie – die bij de opmaak van dit actieplan al nauw betrokken was – zal zeker nog verdere inbreng kunnen doen. De Bisschoppenconferentie maakt deel uit van de stuurgroep en zal in sterke mate betrokken worden in de uitwerking en opvolging van het programma. “De bekommernissen van Monseigneur Bonny zijn niet strijdig met de ambities van de Vlaamse regering. We staan open voor het verderzetten van de constructieve dialoog om een gedragen beleid te kunnen voeren. We zijn partners in dit verhaal en streven naar een mooie toekomst voor onze parochiekerken” besluiten de ministers. 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.