Nieuws

Zoeken op categorie

Primeur: bidirectionele laadpaal in Bonheiden

2020/09/16 |

Binnenlands Bestuur

16 september 2020 - Bonheiden onthult als eerste een bidirectionele laadpaal die niet enkel stroom aan elektrisch voertuig kan geven, maar die ook kan terughalen. Deze laadpaal is de kers op de taart van een groter klimaatverhaal.

Terug

Burgemeestersconvenant en klimaatactieplan

In het voorjaar van 2016 stemde de voltallige gemeenteraad van Bonheiden in met de ondertekening van het Europese burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Het doel: de lokale CO2-uitstoot op ons grondgebied verminderen met 40% tegen 2030 en ons wapenen tegen de gevolgen van een veranderd klimaat. De volgende stap was de uitwerking van een krachtig klimaatactieplan om dit ambitieuze doel te bereiken. Hiervoor zat de gemeente samen met verschillende lokale actoren en burgers.

Ondertussen kwamen enkele cruciale onderdelen van het plan als puzzelstukjes bij elkaar op en onder het gemeentehuis van Bonheiden: burgerparticipatie, hernieuwbare energie en elektrische deelmobiliteit.

Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Samenleven: “Lokale besturen zijn cruciale partners om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen te behalen. Ze hebben enorm veel potentieel om het verschil te maken en kunnen via meerdere kleinschalige projecten een draagvlak bij de burger creëren. Bonheiden is een prima voorbeeld van een lokaal bestuur met een doortastend en ambitieus energie- en klimaatbeleid. Elektrische deelmobiliteit is de toekomst: gezondere lucht, minder files en goedkoper voor de gebruiker.”

Zonne-installatie via burgercoöperatieven

De zonne-installatie op het dak van het gemeentehuis is niet de eigendom van de gemeente maar wel van enkele honderden burgers. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij de inspanningen van ZuidtrAnt en Klimaan, 2 burgercoöperatieven die samen aan de slag gingen om lokaal burgers te overtuigen van het belang van hernieuwbare energie. Ze overtuigden burgers van de voordelen om deze zonnestroom in eigendom van de lokale gemeenschap te houden. Dat deze initiatieven ook dienen als inspiratie voor de burgers blijkt uit het feit dat Klimaan ondertussen ook burgers ondersteunt bij investeringen in zonne-installaties op eigen woonst.

Wanneer de huidige opdrachten afgerond zijn zullen er 677 coöperatieve zonnepanelen stroom leveren aan gemeentelijke gebouwen. Dat is goed voor een jaarlijkse besparing van circa 65 ton CO2.

Elektrische deelmobiliteit

Eind 2018 nam de gemeenteraad de beslissing om enkele oude dienstvoertuigen niet zelf te vervangen. In ruil kwamen er 2 elektrische deelwagens via de coöperatie Partago. Deze wagens worden gebruikt als dienstvoertuigen door de medewerkers van de gemeente, maar staan ook 24/7 ter beschikking van de inwoners. Deze aanpak, die deelmobiliteit integreert binnen de gemeentelijke vloot, maakte het mogelijk voor een kleine, landelijke gemeente om van start te gaan met deelmobiliteit.

Door deel te nemen aan het project ‘Deel de Zon’ kreeg de gemeente de kans om een derde voertuig in de Partago-vloot op te nemen. De gemeente besliste om één voertuig naar de deelgemeente Rijmenam te verplaatsen. Zo kunnen onze bewoners ook daar proeven van het genot van elektrische deelvoertuigen.

Laadinfrastructuur

Vandaag bevinden zich onder het gemeentehuis 5 slimme laadpunten. Deze zijn er gekomen dankzij de financiële steun van ‘Clean Power for Transport’ van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Deze laadpunten dienen voor de deelvoertuigen van Partago, maar evenzeer voor burgers en bezoekers die zelf investeerden in een eigen elektrisch voertuig. Al deze laadpunten zijn voorzien van een slimme sturing die ervoor zorgt dat de eigen opgewekte zonnestroom zo optimaal mogelijk wordt ingezet om de voertuigen te voorzien van lokale groene stroom.

De V2G laadpaal is de kers op de taart. Via deze paal kan er niet enkel stroom aan het voertuig gegeven worden maar kan er ook stroom terug uit het voertuig gehaald worden om te verbruiken in het gemeentehuis. Deze laadpaal kwam er dankzij de verschillende partners van ‘Deel de Zon’ met de steun van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.