Nieuws

Zoeken op categorie

Buddy's, laptops en internettoegang moeten leerachterstand bij kwetsbare gezinnen voorkomen

2020/03/25 |

Binnenlands Bestuur

25 maart 2020 - Voor leerlingen die thuis geen toegang hebben tot het internet, dreigt de coronacrisis ook een leerachterstand te veroorzaken. Volgens Bart Somers kunnen lokale besturen de komende weken helpen om het leerrecht van élke leerling te garanderen. “Lokale besturen kunnen leerlingen uit kwetsbare gezinnen naar gratis internettoegang leiden, of laptops uitlenen via hun bibliotheken of uitleendiensten. Ook een buddysysteem met vrijwilligers die online aan huiswerkbegeleiding doen, kan kwetsbare leerlingen ondersteunen.”

Terug

Door de coronacrisis is de normale schoolgang zwaar verstoord. Leerlingen volgen thuis les via de computer en moeten zelfstandig werken aan taken of huiswerk.  Leerlingen die niet over een laptop of internet beschikken, ondervinden deze dagen een groot nadeel. Bart Somers: “Elk kind heeft het recht om te leren, maar we zien dat kansarme gezinnen nu extra moeten ondersteund worden. Zij worden het hardst getroffen door deze coronacrisis. Er zijn een aantal zaken dat een lokaal bestuur kan doen om gelijke kansen zoveel mogelijk te garanderen.”

Laptops en gratis internet

Zo ziet de minister van Binnenlands Bestuur een rol weggelegd voor de lokale besturen als het aankomt op de bedeling van laptops en Ipads. Bart Somers: “Collega Ben Weyts lanceerde reeds een oproep om 10.000 laptops te verzamelen, maar ook lokale besturen kunnen op een eenvoudige manier een handje toesteken. Steden en gemeenten die over een uitleendienst beschikken, of op andere manieren aan laptops kunnen geraken, kunnen die in bruikleen aanbieden aan kwetsbare gezinnen of andere partners die deze gezinnen begeleiden.”

Bart Somers: “Met een laptop zonder wifi ben je natuurlijk niet veel. Daarom voorzien de internetproviders zoals Telenet en Proximus sinds vorige week inlogcodes voor gemeenten, OCMW’s, scholen of erkende jeugdorganisaties voor leerlingen zonder internettoegang om te vermijden dat ze een leerachterstand zouden oplopen. Ze mogen het Wi-Fi-signaal in de buurt gratis gebruiken tot het einde van het schooljaar waardoor ze toegang hebben tot het internet en lesmateriaal.” Lokale besturen kunnen bijvoorbeeld per school, jeugdhuis of via het OCMW de aanvragen bundelen en reclame maken bij hun lokale partners.

Huiswerkbuddy’s 

Tot slot denkt Somers aan het opzetten van een buddydienst waarbij vrijwilligers online  huiswerkbegeleiding geven. Bijvoorbeeld in Leuven en Mechelen bestaan er al zo’n diensten waarbij buddy’s gedurende  minimaal een half uur per week contact opnemen met een leerling die begeleiding kan gebruiken.

Bart Somers: “Huistaken verduidelijken of controleren, structuur aanbrengen in een dag, informeren hoe het gaat … Het zijn kleine dingen die een wereld van verschil kunnen maken voor leerlingen die het moeilijk hebben om schooltaken te begrijpen of in rust af te werken. Met alle digitale middelen en nieuwe vormen van ondersteuning die we vandaag ter beschikking hebben, kunnen we voorkomen dat sommige kansarme leerlingen een nog grotere leerachterstand krijgen.” 


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.