Nieuws

Zoeken op categorie

500.000 euro voor versnelde digitalisering cursus Maatschappelijke Oriëntatie

2020/05/01 |

Samenleven

1 mei 2020 - De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Samenleven Somers een projectsubsidie van 250.000 euro toegekend aan het Agentschap Integratie en Inburgering. Het Agentschap legt hetzelfde bedrag er nog eens bovenop. Met het geld worden eenvoudige laptops aangekocht die de inburgeraars kunnen lenen gedurende hun cursus Maatschappelijke Oriëntatie. Bart Somers: “De coronacrisis zet zeker geen rem op de hervorming van de inburgeringscursussen. Integendeel, de coronacrisis versnelt de bestaande plannen op vlak van digitalisering en e-learning. Met de projectsubsidie kan het Agentschap alvast 1000 laptops en bijbehorende software aankopen.”

Terug

Minister Bart Somers liet in het begin van dit jaar het Agentschap Inburgering en Integratie grondig doorlichten. Daaruit bleek dat er al stappen in de goede richting waren gezet, maar dat er nog veel zaken beter konden. “De professor filosofie die is moeten vluchten voor een dictatoriaal regime moet niet op dezelfde manier les krijgen als iemand die nog niet kan lezen of schrijven en meer begeleiding nodig heeft. We mogen niet vergeten dat heel veel nieuwkomers perfect in staat zijn om overdag te werken en de inburgeringscursus zelfstandig thuis te leren op een moment dat ze zelf kiezen. Voor die mensen kunnen we een digitaal lessenpakket voorzien met moderne videotechnieken. Anderen die het meer nodig hebben, zullen intensiever verder geholpen kunnen worden.”, klonk het toen bij de minister van Samenleven.  

De coronacrisis zorgt nu voor een versnelling. Aangezien de normale klassikale lessen momenteel niet kunnen doorgaan, worden de lessen zo veel mogelijk digitaal gegeven. Om iedereen te kunnen bereiken, voorzien minister Somers en het Agentschap Inburgering en Integratie nu 1000 chromebooks. Dat zijn eenvoudige en snelle laptops die wereldwijd in schoolcontext worden gebruikt. Bart Somers: “Deze coronacrisis mag geen excuus zijn om onze inburgeringscursussen on hold te zetten. Integendeel, we schakelen een versnelling hoger op vlak van digitalisering. Deze investering is een noodzakelijke voorafname op de globale upgrade waarbij we het inburgeringsbeleid moderniseren en performanter maken.”

De verdere digitalisering kadert in een grotere hervorming van het Vlaamse inburgeringsbeleid. Zo zal er ook een grootschalig buddysysteem worden uitgerold, verandert de inspanningsverbintenis naar een resultaatsverbintenis met verplichte examens en zal er een kleine vergoeding aan de inburgeraars worden gevraagd.

Uitleensysteem

In totaal gaat het om een investering van bijna 500.000 euro. De chromebooks worden uitgeleend aan de inburgeraars die niet beschikken over digitale middelen. Voor een beperkt aantal chromebooks wordt ook een databundel voorzien. Deze toestellen worden ingezet voor de meest kwetsbare inburgeraars die in hun omgeving ook geen wifi-netwerk beschikbaar hebben. De chromebooks blijven eigendom van het Agentschap Integratie en Inburgering en komen na de cursus Maatschappelijke Oriëntatie terug in het uitleensysteem. Zo’n cursus duurt gemiddeld 2 à 3 maanden.

Bart Somers: “Je kan niet vragen aan de nieuwkomer om zich in te burgeren en dan geen ondersteuning bieden als blijkt dat ze geen laptop, tablet of smartphone hebben om de digitale les te volgen. Om van samenleven in diversiteit een succes te maken, werken we deze bestuursperiode aan inburgeringsbeleid 2.0. Een beleid dat meer vraagt van de nieuwkomer, maar ook meer ondersteuning en kansen geeft. Verdere digitalisering en hervormingen zijn daarbij noodzakelijk. Ook na de coronacrisis gaan we verder op de ingeslagen weg. Ik wil alvast de eerstelijnsmedewerkers van het Agentschap bedanken voor het engagement dat de afgelopen weken getoond werd om digitaal nieuwkomers en anderstaligen te begeleiden, les te geven en te tolken.


Deel dit op

Bart Somers
Burgemeester stad Mechelen

E-mail
info@openvldmechelen.be
 
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.