Nieuws

Zoeken op categorie

Commissie Binnenlands Bestuur zet licht op groen voor hervorming inburgeringsbeleid

2021/06/22 |

Samenleven

22 juni 2021 - De Commissie Binnenlands Bestuur heeft zopas het nieuwe Integratie- en Inburgeringsdecreet goedgekeurd. Het decreet dat het inburgeringsbeleid wil hervormen en vernieuwen gaat nu voor finale stemming naar de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “We vragen meer inspanningen, maar bieden ook meer kansen. Het nieuwe inburgeringstraject geeft nieuwkomers de kans om volwaardig te participeren aan onze samenleving.”

Terug

Het huidige inburgeringstraject voor nieuwkomers bestaat uit twee pijlers: een cursus Nederlands en een cursus maatschappelijke oriëntatie. Vanaf volgend jaar komen daar twee pijlers bij. Nieuwkomers zullen binnen de twee maanden worden toegeleid naar de VDAB en trekken minstens 40 uur op met een Vlaamse buddy.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “We gaan een inburgeringsbeleid uitrollen, op maat van elke nieuwkomer. We maken voor iedereen een persoonlijk inburgeringsplan. De hooggeschoolde kan zo sneller gaan, diegenen die het moeilijker hebben, bieden we extra ondersteuning. In de toekomst zullen nieuwkomers ook moeten slagen voor een examen, anders moeten ze de cursus opnieuw doen. We doen dat niet om hen te straffen, maar juist om hen niet los te laten. Als je niet beschikt over voldoende kennis van onze samenleving en onze taal, dan ben je kansloos in onze maatschappij. Voor mensen met een beperkte leercapaciteit worden uitzonderingen en extra ondersteuning voorzien. Daarnaast zullen nieuwkomers binnen de twee maanden worden toegeleid naar VDAB om zo snel mogelijk zelfredzaam te zijn. Bovendien krijgt elke nieuwkomer een buddy waarmee hij zijn Nederlands kan oefenen en een sociaal netwerk kan opbouwen.”

Vroeger kreeg een nieuwkomer eerst een cursus maatschappelijke oriëntatie in zijn eigen taal. Nadien volgde hij een cursus Nederlands en pas daarna werd hij toegeleid naar de arbeidsmarkt. Gemiddeld duurde dit 17 maanden. In de toekomst zullen de vier pijlers gelijktijdig worden opgestart. “We gaan onze cursussen ook digitaliseren”, klinkt het bij Bart Somers, “76 procent van de inburgeraars verkiest een digitale of hybride lesvorm. Als we cursussen digitaliseren voor de inburgeraars die de les zelfstandig kunnen leren, wordt de combinatie tussen werken en het volgen van een cursus eenvoudiger. Zo hebben de leerkrachten ook meer tijd om de inburgeraars die het nodig hebben extra te begeleiden in het klaslokaal. Nu zit de professor samen in het klaslokaal met de analfabeet, dat willen we veranderen. We gaan voor meer maatwerk.”

In de toekomst zal het inburgeringstraject betalend worden. 90 euro aan het begin van de cursus en 90 euro bij het examen.  Bart Somers: “We hebben soms een verkeerd beeld van de inburgeraars. Voor de meesten zal dit haalbaar zijn, 39% van de inburgeraars behaalde een bachelor of masterdiploma in zijn thuisland en we begeleiden inburgeraars binnen de twee maanden naar de arbeidsmarkt. Voor diegenen die het moeilijker hebben, werken we een oplossing uit. Zo zal het mogelijk zijn om enkele dagen zinvol maatschappelijk werk te doen. Goed voor de samenleving, maar ook goed voor de nieuwkomer, want hij bouwt een netwerk op en verbetert zijn vaardigheden. Zo groeit ook de wederzijdse waardering. Nieuwkomers willen geen uitkering, ze willen een springplank en volwaardige kansen.”

Nu de hervormingen door de commissie werden goedgekeurd, wordt verwacht dat het inburgeringsdecreet nog voor het zomerreces gestemd wordt in het Vlaams parlement.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.