Nieuws

Zoeken op categorie

Correspondentietesten tegen discriminatie

2020/12/19 |

Samenleven

19 december 2020 - Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Samenleven Bart Somers gaan aan de slag met correspondentietesten om discriminatie te counteren. Ze gaan het systeem toepassen op de arbeidsmarkt en Vlaamse overheid, en het systeem aanbieden aan de lokale besturen die het kunnen gebruiken om discriminatie op de huur- en arbeidsmarkt in hun stad of gemeente tegen te gaan. Dat vertelden ministers Crevits en Somers zaterdag op een gezamenlijke persconferentie van de Vlaamse regering na de laatste ministerraad.

Terug

Dit voorjaar ontstond in de nasleep van de wereldwijde antidiscriminatie- en antiracismeprotesten een maatschappelijk debat rond discriminatie binnen verschillende segmenten van onze samenleving. De Vlaamse regering heeft daarop een expertencomité aangesteld om een academisch monitoringsysteem uit te werken dat discriminatie in kaart brengt en sensibiliserend werkt. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers kan dat systeem dan aanbieden aan de lokale besturen en toepassen op de eigen Vlaamse overheid.

Vlaams minister Hilde Crevits heeft op dat moment ook aan drie arbeidsmarktexperten, professoren Stijn Baert (UGent), Miet Lamberts (KUL-HIVA) en Pieter-Paul Verhaeghe (VUB), gevraagd een onafhankelijk, academisch monitoringssysteem uit te werken. Dat systeem kan eventuele discriminatie binnen sectoren op de arbeidsmarkt in kaart brengen, sectoren bewust maken van welke discriminatie aanwezig is en hoe groot die discriminatie is.

 

Hefbomen voor lokale besturen en Vlaamse overheid

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Uit het rapport van het experts blijkt dat correspondentietesten met fictieve sollicitaties of fictieve aanmeldingen voor een woning, de beste manier zijn om discriminatie aan te pakken. Dit systeem gaan we nu toepassen op onze eigen Vlaamse overheid en aanbieden aan de lokale besturen. Op die manier maken we werk van een inclusief Vlaanderen met meer gelijke kansen.”

Minister Somers zal dus op twee manieren aan de slag gaan met deze correspondentietesten. Ten eerste kunnen de correspondentietesten een onderdeel zijn van het lokale gelijke kansenbeleid waarin steden en gemeenten ondersteund worden door Vlaanderen. Sommige lokale besturen, zoals Gent, Antwerpen, Leuven en Mechelen, zijn hierin nu al voorlopers. Maar ook andere steden en gemeenten worden nu dus aangemoedigd en gestimuleerd om dit instrument te gebruiken.

Bart Somers: “We zullen steden en gemeenten die dit wensen in contact brengen met de aanbieders van correspondentietesten en hen ondersteunen bij het voeren van een sensibiliserend beleid. Op die manier krijgen steden en gemeenten de kans een extra hefboom toe te voegen aan hun gelijke kansenbeleid.”

Daarnaast zal de Vlaamse overheid ook zelf met deze correspondentietesten aan de slag gaan om haar eigen werking onder de loep te nemen. Ze zullen ingezet worden om een nulmeting door te voeren waarna de Vlaamse overheid actief kan gaan sensibiliseren om de cijfers te verbeteren. Daarnaast wordt een kwalitatief onderzoek opgestart naar mogelijke drempels voor kansengroepen. De Vlaamse overheid wil zo een modelwerkgever zijn waar geen plaats is voor discriminatie. 

 

Aan de slag met sectoren

De Vlaamse regering sluit voor twee jaar een sectorconvenant af met sectoren op de arbeidsmarkt. In die convenants engageren de sociale partners en de regering zich tot gemeenschappelijke doelstellingen en acties te ondernemen om het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid te ondersteunen. Eén van die gemeenschappelijke doelstellingen is het bevorderen van evenredige arbeidsdeelname en de strijd tegen discriminatie. In de sectorconvenanten die voorbereid worden voor 2021-2022 is de doelstelling om stappen vooruit te zetten op het vlak van de aanpak van discriminatie. Sectoren kunnen een nulmeting doen om de aard en discriminatie binnen hun sector in kaart te brengen, daarnaast kunnen ze ook opleidingen organiseren over het omgaan met discriminatie, specifieke acties opzetten ten aanzien van kansengroepen,…

Nu is het de eerste keer dat de Vlaamse Regering een budget geeft aan de aanpak van antidiscriminatie binnen de sectoren. Hiervoor wordt een totaal van 3.2 miljoen euro voorzien.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: Dankzij een budget van 3.2 miljoen euro kunnen sectoren voor de eerste keer gerichte acties ondernemen om discriminatie tegen te gaan op de arbeidsmarkt. Met het expertenrapport, kunnen sectoren aan de slag om heel concrete, nieuwe acties te formuleren om discriminatie een halt toe te roepen. De bedoeling is om sensibiliserend te werken. We ondersteunen en begeleiden de sectoren ook doorheen dit hele proces, niet enkel met budget maar ook met een intersectorale begeleidingsgroep en intersectorale adviseur antidiscriminatie en diversiteit.”

Beide ministers benadrukken dat het niet de bedoeling is om te gaan sanctioneren. “We vertrekken van vertrouwen in de sectoren, de lokale besturen en de Vlaamse overheid. De maatregelen zijn een ondersteuning om discriminatie op de arbeidsmarkt en in de lokale besturen en bij de Vlaamse overheid in kaart te brengen en waar nodig terug te dringen. We zetten vandaag grote stappen vooruit in de strijd tegen discriminatie en creëren meer gelijke kansen”, klinkt het bij ministers Somers en Crevits. 


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.