Nieuws

Zoeken op categorie

Decreet Somers definitief gestemd: minder particratie, meer macht voor de burger

2021/07/14 |

Binnenlands Bestuur

14 juli 2021 - Het decreet ter versterking en modernisering van de lokale democratie werd vandaag definitief goedgekeurd in het Vlaams parlement. Bart Somers: “We gaan voor meer macht voor de burger en minder voor de partijen. De kiezers zullen voortaan bepalen wie in de gemeenteraad zetelt en meer kunnen wegen op de coalitievorming en op wie burgemeester wordt van hun gemeente.”

Terug

Het decreet dat vandaag werd goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement bepaalt hoe de lokale en provinciale verkiezingen vanaf 2024 zullen verlopen. Onder impuls van minister Somers wil de Vlaamse regering met een aantal fundamentele hervormingen de lokale democratie versterken en moderniseren. Eén van de opvallendste vernieuwingen en moderniseringen in het decreet Somers is de afschaffing van de opkomstplicht.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “België is nog één van de weinige landen met opkomstplicht. In een democratie is vrijheid de regel, dwang altijd de uitzondering. Het opleggen van verplichtingen kan enkel legitiem zijn als het leidt tot beter beleid en een betere samenleving. En dat is niet het geval voor de opkomstplicht. We kennen in België geen beter of socialer beleid dan in de landen zonder opkomstplicht. Integendeel, de Scandinavische landen zonder opkomstplicht staan bovenaan de lijstjes op vlak van democratie, welvaart en welzijn.”

Volgens de minister zal de afschaffing van de opkomstplicht ook leiden tot een versterking van het democratisch debat: “We gaan van opkomstplicht naar stemrecht. Politici zullen in de toekomst meer inspanningen moeten doen om mensen te overtuigen van het nut om deel te nemen aan het democratische proces. Nu kan men zich gemakkelijk beperken tot de vraag het bolletje achter de eigen naam te kleuren, zonder het democratische proces zelf te verdedigen. Het aantal afwezigen kan trouwens een belangrijke graadmeter zijn, een koortsbarometer die aangeeft dat politiek mensen niet meer interesseert. Een signaal om daar daadwerkelijk iets aan te doen in plaats van te dreigen met boetes om de mensen alsnog naar de stembus te krijgen.”

Burger bepaalt

Het Decreet Somers schaft ook de lijststem af, waardoor kandidaten niet meer kunnen profiteren van de stemmen uit “de pot”. De plaats van een kandidaat op de lijst wordt irrelevant, enkel het aantal voorkeurstemmen bepaalt of een kandidaat verkozen geraakt. Er komt ook een meer rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Bart Somers: “Vroeger waren het de politieke partijen die voor een groot stuk bepaalden of een kandidaat verkozen zou geraken door hem een plaats bovenaan de lijst te geven. In de toekomst zal het de burger zijn die bepaalt wie in de gemeenteraad zetelt. De kiezer krijgt ook meer zeggenschap over de burgemeesterssjerp. De stemmenkampioen van de grootste meerderheidsfractie wordt automatisch burgemeester, zonder dat afspraken tussen politieke partijen dit kunnen verhinderen.”

De kiezer bepaalt ook welke lijst het initiatiefrecht krijgt om een coalitie te vormen. Het zal de grootste lijst zijn die veertien dagen te tijd krijgt om een meerderheid op de been te brengen. “Veertien dagen om voorakkoorden te doorbreken. Opnieuw een manier om de burger meer greep te geven op de lokale democratie, ten nadele van partijpolitieke afspraken. Bovendien zullen partijen op voorhand moeten aangeven of ze na de verkiezingen als één of meerdere fracties zullen zetelen. Eerlijker en transparanter voor de kiezer.” klinkt het bij minister Somers.

Bart Somers besluit: “Al deze hervormingen samen zullen een enorme impact hebben op de lokale democratie. Hervormingen waar mijn partij al bijna 30 jaar voor pleit en vandaag gerealiseerd worden. We verschuiven de macht van de partijen naar de burger.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.