Nieuws

Zoeken op categorie

Decreet Somers met afschaffing opkomstplicht goedgekeurd in de commissie

2021/06/15 |

Binnenlands Bestuur

15 juni 2021 - De Commissie Binnenlands Bestuur heeft zopas het Decreet Somers goedgekeurd. Het decreet dat de lokale democratie moet versterken gaat nu voor finale stemming naar de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Bart Somers: “Bij de komende lokale verkiezingen krijgen burgers meer invloed ten nadele van de particratie. Burgers gaan meer wegen op wie in de gemeenteraad zetelt, welke meerderheid er wordt gevormd en wie burgemeester wordt. Daarnaast moderniseren we onze lokale democratie, met het afschaffen van het systeem van volmachten op eer. Ook de opkomstplicht verdwijnt, een hervorming die het democratische debat zal versterken en waar we al lang voor pleiten.”

Terug

Vandaag lag het Decreet Somers ter stemming voor in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams parlement. Het werd goedgekeurd en gaat nu naar de plenaire vergadering voor de finale stemming. Eerder werd het ook al goedgekeurd binnen de Vlaamse regering.

De lokale democratie wordt grondig hervormd. De politieke partijen moeten een stuk macht inboeten ten voordele van de kiezers. “We praten al jaren over de te grote greep van politieke partijen. Nu worden er voor het eerst maatregelen genomen die de burgers een stuk macht en invloed teruggeven.” Het Decreet Somers schaft de invloed van de lijststem af en vergroot de invloed van de kiezer op de keuze van de meerderheid en van de burgemeester. Bart Somers: “In de toekomst wordt de stemmenkampioen van de grootste meerderheidsfractie automatisch burgemeester. De invloed van de lijststem verdwijnt en enkel het aantal voorkeurstemmen zal bepalen wie in de gemeenteraad zetelt.

Daarnaast is de meest opvallende hervorming de afschaffing van de opkomstplicht bij de gemeenteraads- en provinciale verkiezingen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Deelnemen aan de democratie, onder meer door het uitbrengen van uw stem, is een verantwoordelijkheid van elke burger. Maar net als in het overgrote deel van de moderne democratieën kan het geen wettelijke verplichting zijn. De opkomstplicht werd trouwens al jaren niet gehandhaafd. Ongeveer 10% ging al niet stemmen bij de vorige verkiezingen, we gaan al deze mensen toch niet beboeten? Een democratie kan niet gebaseerd zijn op dwang.”

Volgens de minister zal het afschaffen van de opkomstplicht leiden tot een versterking van het democratische debat. “In de toekomst zullen kandidaten potentiële kiezers niet enkel moeten vragen om ook hun bolletje aan te duiden, ze zullen mensen moeten overtuigen van het belang van de verkiezingen. Het wordt een totaal andere manier van campagnevoeren. Het zal de relatie tussen burger en politieke partijen veranderen”, klinkt het.

Met dit decreet lokale democratie zal je dus niet langer verplicht worden om te gaan stemmen, maar als je gaat stemmen zal je stem meer gewicht hebben dan vroeger.

Nu de hervormingen werden goedgekeurd door de Commissie Binnenlands Bestuur, gaat het decreet nog voor de zomer voor finale stemming naar het Vlaams parlement.

 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.