Nieuws

Zoeken op categorie

Somers en Demir komen met decreet voor betere informatiedeling in strijd tegen radicalisering

2020/09/04 |

Samenleven

4 september 2020 - Het delen van vertrouwelijke informatie tussen overheidsdiensten is cruciaal in de strijd tegen radicalisering, extremisme en terrorisme. Tot op heden ontbreekt echter een decretaal kader om, binnen de zogenaamde Lokale Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R), informatie te delen zonder het beroepsgeheim te schenden. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir brengen daar nu verandering in. Dat werd bekendgemaakt tijdens een werkbezoek van beide ministers aan politiezone Limburg Regio Hoofdstad.

Terug

Sinds de opkomst van gewelddadige radicalisering werden heel wat initiatieven genomen om deze fenomenen tegen te gaan. Zo zijn lokale besturen sinds 2018 verplicht een lokale integrale veiligheidscel of LIVC op te richten waarbinnen zowel de gemeente, lokale politie als sociopreventieve actoren, zoals bijvoorbeeld de justitiehuizen, scholen, CLB’s, integratiediensten en buurtwerkers hun informatie delen. Zo moet het mogelijk zijn om personen die reeds bepaalde signalen van radicalisering vertonen, te bespreken binnen een LIVC en op de beste manier op te volgen .

 

De Vlaamse overheidsdiensten zijn binnen LIVC’s echter vaak vertegenwoordigd door geheimplichtigen die gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Voor hen ontbrak tot op heden een decretale basis om deel te nemen aan het casusoverleg binnen de LIVC’s zonder hun beroepsgeheim te schenden. Op voorstel van Somers en Demir keurde de Vlaamse regering een decreet principieel goed dat een goede informatiedeling mogelijk maakt.

 

Viceminister-president en Vlaamse minister van Samenleven Bart Somers: “Voorkomen is altijd beter dan genezen en dat geldt zeker voor het beleid rond radicalisering. Als burgemeester heb ik gezien dat het lokale bestuur het meest aangewezen is om gewelddadig radicalisme te voorkomen, want zij kennen personen en de situatie op het terrein het best. Samen met collega Demir versterken we de LIVC’s die de lokale veiligheidsactoren samenbrengen met de socio-preventieve actoren. Het is belangrijk dat de politieagent, welzijnswerker, straathoekwerker, en het onderwijsveld goed samenwerken en zonder wantrouwen alle elementen op tafel kunnen leggen als een bepaalde casus wordt besproken. Een betere informatiedeling en een gezamenlijk beroepsgeheim is daarbij een prioriteit.”

 

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir: “We kiezen voor een krachtdadige aanpak tegen alle vormen van extremisme in onze samenleving. Het spreekt dan ook voor zich dat we de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de alle niveaus en structuren optimaal organiseren. Dat doen we met dit decreet. Dit laat onder meer onze justitieassistenten toe om de berg van informatie waar ze in sommige dossiers over beschikken te delen in de schoot van de LIVC’s zodat ook de lokale besturen en politiediensten weloverwogen beslissingen kunnen nemen.”

 

Het voorontwerp van decreet wordt intussen voorgelegd aan de diverse adviesraden en de Raad van State zodat de Vlaamse regering dit najaar kan overgaan tot de definitieve goedkeuring ervan.

 

Naast het decreet komt er voor alle actoren op het terrein ook een draaiboek dat aandacht besteedt aan het praktisch verloop van de informatiedeling zodat binnen alle LIVC’s duidelijkheid heerst over de manier van werken. Somers en Demir willen dat dit najaar klaar hebben.

 

Hasselt burgemeester Steven Vandeput, ook voorzitter van politiezone Limburg Regio Hoofdstad, wijst op het grote belang van een goed functionerende LIVC voor de veiligheid van de inwoners: “LIVC’s zijn voor lokale besturen belangrijke instrumenten. Een open en geïntegreerde samenwerking met justitie en politie zorgt ervoor dat eerstelijnswerkers kort op de bal kunnen spelen en effectief te werk kunnen gaan. Op die manier zetten we echte stappen vooruit in de strijd tegen radicalisering, extremisme en terrorisme”

 

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.