Nieuws

Zoeken op categorie

Bart Somers: “Decretale basis nodig voor coronapas in nieuwe sectoren”

2021/10/26 |

Binnenlands Bestuur

26 oktober 2021 - Burgemeesters kunnen op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet géén Covid Safe Ticket (CST) opleggen in nieuwe sectoren. Daarvoor is een decretale basis nodig. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bart Somers vandaag na overleg met de Vlaamse regering en juristen van zijn administratie. “Vandaag komt het overlegcomité samen en morgen ligt het decreet ter stemming voor in het Vlaams parlement. Als minister zal ik het decreet toepassen. Daarna volgt een duidelijke communicatie naar de lokale besturen.”

Terug

De stijgende besmettingscijfers zijn ernstig. De Vlaamse regering vindt het daarom belangrijk om de situatie op een juridisch onderbouwde manier aan te pakken met gepaste maatregelen.

Mogen burgemeesters een lokale coronapas invoeren om het stijgende besmettingsaantal tegen te gaan? Dat was de vraag waar de laatste dagen onduidelijkheid rond bestond. Daarbij werden soms verschillende zaken op één hoop gegooid. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur zet nu de puntjes op de I.

Wat het Covid Safe Ticket betreft, kan een burgemeester enkel handelen op basis van een regelgevende basis. Zo kan een burgemeester de CST-regels verstrengen wat betreft de massa-evenementen. Een burgemeester kan echter géén Covid Safe Ticket opleggen in sectoren die niet expliciet zijn opgenomen in de regelgeving, en kan zich ook niet beroepen op de Nieuwe Gemeentewet om dit te doen. Dat stelt Vlaams minister Bart Somers vandaag klaar en duidelijk:

“Vandaag komt het overlegcomité samen en morgen ligt er een Vlaams decreet ter stemming voor in het Vlaams parlement dat de CST-regels vastlegt. Als minister zal ik het decreet toepassen. Artikel 135 biedt volgens de juristen van onze administratie geen voldoende juridische basis. Ik vraag dan ook aan de gouverneurs en burgemeesters om het overlegcomité en de stemming van het Vlaams decreet af te wachten. Nadien volgt een duidelijke communicatie naar de lokale besturen zodat burgemeesters weten waar ze aan toe zijn.”


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.