Nieuws

Zoeken op categorie

Definitief akkoord afbakening van 15 Vlaamse regio’s

2022/02/04 |

Binnenlands Bestuur

4 februari 2022 - De Vlaamse Regering bereikte vandaag een historisch akkoord. Met 15 regio’s die decretaal verankerd worden, wordt er definitief komaf gemaakt met het Vlaamse lappendeken aan samenwerkingsverbanden. In vier van de vijf provincies was er reeds een akkoord, vandaag werd ook de Limburgse knoop doorgehakt. Limburg blijft één regio, maar net als in de andere regio’s blijft kleinschaligere samenwerking evident mogelijk. Vlaams minister Bart Somers: “Hier spreekt men al over sinds de onderhandelingen van het Egmontpact in de jaren 70. Deze Vlaamse regering hakt de Gordiaanse knoopt door. Een interne staatshervorming. Minder structuren en mandaten. Meer transparantie, efficiëntie en lokale slagkracht.”

Terug

In de loop der jaren zijn er steeds meer lokale samenwerkingsverbanden tussen gemeenten ontstaan. Enerzijds ontstonden die samenwerkingsverbanden van onderuit, anderzijds legde de Vlaamse en federale regering samenwerkingsverbanden op van bovenaf. “Elk samenwerkingsverband heeft een bestaansreden en is ontstaan vanuit een bepaalde logica. Maar het resultaat is een lappendeken waar een kat haar jongen niet in terugvindt”, aldus Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, “uit de laatste screening in 2012 in opdracht van toenmalig minister Geert Bourgeois bleek dat er maar liefst 2.229 samenwerkingsverbanden waren. Sindsdien zijn er daar ongetwijfeld nog honderden bijgekomen. Gemiddeld zat een gemeente in 68 samenwerkingsverbanden. Telkens met een eigen structuur, eigen mandaten, een administratie, een website, etc. Ongelofelijk duur, niet efficiënt en niet transparant. Vaak ontbrak elke vorm van democratische legitimiteit.”

Vandaag klopt de Vlaamse regering definitief 15 referentieregio’s af. De regering engageert zich om al haar nieuwe samenwerkingsverbanden meteen en haar huidige samenwerkingsverbanden tegen 2025 op deze regiokaart te enten. De Vlaamse regering gaat in dialoog met de federale regering om hetzelfde te doen. De lokale besturen krijgen tot 2031 om hun intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op de nieuwe regiokaart te oriënteren. Zo wordt er vaker met dezelfde gemeenten samengewerkt en kunnen er veel structuren worden samengevoegd en afgeschaft.

Vlaams minister Bart Somers: “De regio’s zijn geen extra bestuurslaag. Het gaat hier niet om het organiseren van nieuwe verkiezingen of extra structuren. Integendeel, de regio’s laten bestaande structuren samenvallen en snoeien in de meer dan 2.200 bestaande samenwerkingsverbanden. We pakken de bestuurlijke versnippering aan. Aangezien lokale besturen vaker gaan samenwerken met dezelfde gemeenten, kan men drastisch vereenvoudigen in het aantal structuren. Zo heeft men in de regio Midwest reeds een plan om het aantal structuren te verminderen van 183 naar 39.”

Limburg

In 4 van de 5 provincies was de kaart al afgeklopt. Vandaag werd ook een akkoord bereikt in de provincie Limburg. Alle 42 Limburgse gemeenten zullen samen één regio vormen, dat wordt samen met de andere 14 regio’s decretaal verankerd. Wanneer Vlaanderen ervoor kiest om een aantal van haar Vlaamse samenwerkingsverbanden in Limburg op een kleinere schaal te organiseren, gebeurt dat op basis van de drie subregio’s die de gouverneur in zijn advies voorstelde.

Vlaams minister Bart Somers: “Het eerste voorstel voor een regiokaart dateert al van tijdens de onderhandelingen over het Egmontpact in de jaren ‘70. Men spreekt hier al 50 jaar over. Iets afschaffen blijkt in dit land steeds weer vele malen moeilijker dan iets bijcreëren. Maar deze Vlaamse regering is erin gelukt. We hebben de Gordiaanse knoop doorgehakt. Een interne staatshervorming die zorgt voor meer transparantie en onze lokale besturen slagkrachtiger maakt, waar de burger de vruchten van zal plukken.”

 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.