Nieuws

Zoeken op categorie

Draaiboek voor lokale besturen moet detectie radicalisering binnen Lokale Integrale Veiligheidscellen verbeteren

2021/07/11 |

Samenleven

11 juli 2021 - Vlaams ministers Bart Somers en Zuhal Demir verspreiden samen met de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een draaiboek aan alle lokale besturen om al hun vragen te beantwoorden over de Lokale Integrale Veiligheidscel in de strijd tegen radicalisering. “Veel actoren zien wel degelijk een meerwaarde in hun deelname aan de LIVC’s, maar worstelen nog met veel praktische vragen. Met dit draaiboek geven we burgemeesters een praktische handleiding met handvaten over hoe ze de zaken op het terrein kunnen aanpakken”, aldus Somers en Demir.

Terug

Een Lokale Integrale Veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) brengt de socio-preventieve partners, de lokale politie en het lokale bestuur samen rond tafel om één bepaalde casus te bespreken als er signalen zijn van radicalisering. Een efficiënte manier om snel te handelen als jongeren op het verkeerde pad dreigen terecht te komen, maar er waren nog verbeterpunten.

Het is belangrijk dat de Vlaamse deelnemers hun rol kunnen opnemen in de preventie van terrorisme en gewelddadige radicalisering. Dankzij een nieuw decreet van beide ministers werd de werking van de LIVC’s geoptimaliseerd met het oog op een betere en vertrouwelijke informatiedeling. In het verleden ontbrak het aan een juridisch kader om gevoelige informatie met elkaar te delen. Bovendien wisten sommige socio-preventieve diensten niet goed wat een LIVC-R is, hoe het in zijn werk gaat, enzovoort.

Daarom komen Somers en Demir met een draaiboek en een Q&A  voor alle lokale besturen, bedoeld als praktische handleiding bij het decreet met een toelichting over het juridische kader, hoe een LIVC R in de praktijk verloopt, informatie rond beroepsgeheim, dataverwerking, enzovoort.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Als burgemeester heb ik met mijn eigen ogen gezien hoe belangrijk Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC’s) kunnen zijn. Lokale overlegplatformen waar de lokale politie aan tafel gaat met socio-preventieve partners. Aanspreekpersonen uit onder andere het onderwijs, welzijn, gezondheid, werk of vrije tijd die radicalisering vroegtijdig detecteren en vervolgens deze informatie kunnen delen en medeburgers mee opvolgen. Met dit draaiboek zorgen we ervoor dat steden en gemeenten beter gewapend zijn om snel te handelen wanneer iemand op het verkeerde pad dreigt te komen. Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker voor gewelddadige radicalisering.” ”.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir: “Hoe meer diensten samenwerken, hoe beter we gevaren kunnen detecteren en opvolgen en zo de maatschappij kunnen beschermen tegen alle mogelijke vormen van extremisme. Ik geef het voorbeeld van onze Vlaamse justitieassistenten. Zij hebben sinds 2016 een kleine honderd personen die verdacht of veroordeeld werden voor een terroristisch misdrijf opgevolgd. Zij zitten dus op een berg informatie die ze voortaan in de schoot van Lokale Integrale Veiligheidscellen, de LIVC’s, kunnen delen zonder dat ze het beroepsgeheim schenden. Via deze praktische handleiding geven we aan alle lokale besturen duiding bij ons nieuw decreet, kaderen we eventuele bezorgdheden en helpen we onbeantwoorde vragen uit de wereld.”

 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.