Nieuws

Zoeken op categorie

Dubbel zoveel studenten met niet-EU migratieroots in het hoger onderwijs

2020/12/10 |

Samenleven

10 december 2020 - Op vijftien jaar tijd is de doorstroom naar het hoger onderwijs van studenten met migratieroots uit niet-EU landen meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit een studie van het Hoger Instituut voor de Arbeid. Minister van Gelijke Kansen Bart Somers: “Er is nog een lange weg af te leggen, maar de cijfers stemmen me toch hoopvol. In 2003 besliste slechts 20,6% van de studenten met migratieroots buiten Europa om verder te studeren. Dat percentage is nu al gestegen naar 41,3%. Dit is sociale mobiliteit in de praktijk.”

Terug

De afgelopen week waren er bijzonder slechte onderwijscijfers rond wiskunde en wetenschappen, maar er was ook een positiever bericht. Onderzoek van HIVA-KU-LEUVEN over de effecten van het Gelijke Onderwijskansendecreet  laat zien dat meer studenten doorstromen naar het hoger onderwijs. Het percentage studenten tussen 18 en 20 jaar dat na het middelbaar verder studeert is gestegen van 37% in 2003 tot 53% in 2018.

Minister van Gelijke Kansen Bart Somers: “De afgelopen jaren zijn er extra middelen ingezet in scholen met veel kansarme leerlingen. Het gaat dan over kinderen met een zwakke sociaaleconomische achtergrond of een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal. Het onderzoek toont duidelijk aan dat investeren in gelijke kansen loont. Er stromen meer studenten door naar het hoger onderwijs en meer leerlingen behalen een diploma. Dat betekent extra kansen in onze samenleving en op de arbeidsmarkt. De cijfers tonen een positieve evolutie, maar er is nog werk aan de winkel.”

Eén van de belangrijke bevindingen van het onderzoek is dat steeds meer mensen met migratieroots van buiten de Europese Unie hun middelbaar succesvol beëindigen én doorstromen naar het hoger onderwijs. Van 20,6 procent in 2003 tot 41,3 procent in 2018.

Bart Somers: “Het percentage van studenten met niet-EU migratieroots dat beslist om verder te studeren is op vijftien jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2003 zetten ongeveer 4.300 studenten met niet-EU migratieroots de stap naar het hoger onderwijs. In 2018 was dit aantal al gestegen tot meer dan 15.000 studenten. Dit is sociale mobiliteit in de praktijk. Het zijn studenten die later aan hun kinderen kunnen vertellen dat het belangrijk is om verder te studeren en dat zij dit ook gedaan hebben. 15.000 studenten die rolmodellen kunnen zijn, wegbereiders. We zijn er nog niet, maar het is goed dat de inhaalbeweging is ingezet. Een diploma hoger onderwijs is de sleutel tot onze arbeidsmarkt en meer gelijke kansen. We moeten dit verder blijven stimuleren, want meer jongeren met een diploma, daar winnen we allemaal bij.”

Bron: HIVA, Statbel - eigen bewerking

Bron: HIVA, Statbel - eigen bewerking

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.