Nieuws

Zoeken op categorie

Eén op de drie LGBTI-personen ondervindt vorm van fysiek geweld. Somers reageert bezorgd.

2023/03/10 |

Samenleven

Eén op de drie ondervraagden heeft de voorbije twee jaar te maken gehad met een vorm van fysiek geweld vanwege hun geaardheid of gender. Dat blijkt uit een studie op vraag van Vlaams minister van Gelijke Kansen Somers. Ook zegt ruim negen op tien van de ondervraagden dat ze te maken hadden met een vorm van verbaal of psychisch geweld “Dat is een ontstellend hoog aantal”, reageert minister Somers. “Deze legislatuur hebben wij het aantal Veilige en Vertrouwde Omgevingen (safe spaces) verhoogd in nauwe samenwerking met de LGBTI-belangenverenigingen. Ook moeten we blijven inzetten op bewustwording en sensibilisering in de bredere samenleving.”

Terug

De laatste cijfers rond geweld tegen LGBTI-personen dateert van 2014. In opdracht van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers werd een nieuwe studie uitgevoerd over de periode 2020-2022. Het UZ Gent/ Transgender Infopunt deed een online survey bij LGBTI+ personen in Vlaanderen en Brussel. 936 mensen vulden de vragenlijst in. De studie is een nulmeting, dezelfde bevraging kan om de zoveel tijd worden herhaald om een evolutie in de tijd te volgen.

Vele vormen van geweld

Eén op de drie van de mensen die vragenlijst invulden, geeft aan  de voorbije twee jaar te maken te hebben gehad met een vorm van fysiek geweld. Het gaat dan om het trekken of duwen, met voorwerpen bekogeld worden, tot in enkele gevallen bijna gewurgd worden. Ook bij materieel geweld (bv. het ingooien van een autoruit of het vernielen van persoonlijk materiaal) zegt bijna 1 op de 3 dat ze dit meemaakten.  Meer dan 6 op de 10 heeft het over minstens één vorm van seksueel geweld. En meer dan 9 op de 10 ondervraagden(93 procent) geeft aan minstens 1 vorm van verbaal of psychisch geweld meegemaakt te hebben. Onder verbaal of psychisch geweld wordt onder meer ‘ongepaste nieuwsgierigheid’ verstaan, belachelijk gemaakt worden of uitgescholden worden met als gevolg dat ze zich beschaamd, schuldig of verkeerd voelden over zichzelf.

Bart Somers:Dat zijn geen goede cijfers. In Vlaanderen en België zijn we op wettelijk vlak koploper als het om LGBTI-rechten gaat. Er is meer gelijkheid en meer zichtbaarheid. Als maatschappij hebben wij immense stappen gezet. Toch blijkt dat een zeer groot deel van de LGBTI-gemeenschap met geweld te maken krijgt.”

Klaarlichte dag

Bij het doorvragen naar ‘het ergste voorval’ zijn er nog meer opmerkelijke bevindingen: de meeste verbale en psychische geweldervaringen vinden plaats overdag, op de openbare weg of op een publiek toegankelijke plaats. Eén op de 5 geeft aan dat seksueel geweld plaatsvond in uitgaansgelegenheden. Daders handelen vaak alleen en in meer dan vier op de tien gevallen kende de respondent de pleger van verbaal of psychisch geweld: het gaat om eigen ouder, kennissen, vrienden, medeleerlingen, leerkrachten, directie op school.

Impact geweld

Slachtoffers van geweld ondergaan dit meestal, zijn te geshockt om te reageren en brengen zichzelf in veiligheid  Slechts in 15 procent van de gevallen deden ze aangifte bij de politie. De meldingsintentie is hoger in het geval van fysiek of materieel geweld omdat dat aanzien wordt als een strafbaar feit.  Het merendeel van de respondenten zegt zijn verhaal te doen bij vrienden (69%), of specifiek LGBTI-vrienden (65%). Eén op de tien spreekt er met niemand over.

Geweldfeiten hebben een grote impact op het mentaal en emotioneel welbevinden van de slachtoffers. Zeven op de tien respondenten geeft aan ooit ernstig gedacht te hebben een einde aan zijn leven te maken. Eén op de twee zelfs meerdere malen. De zelfmoordgedachten komen het vaakst voor bij trans- en genderdiverse respondenten, mensen met een beperking, economische kwetsbaarheid of na een ervaring met verbaal en/of seksueel geweld. Vooral in dat laatste geval is het risico op een zelfmoordpoging significant hoger.

Veilige en vertrouwde omgevingen

Beleidsmatig zijn reeds meerdere stappen ondernomen rond deze problematiek. Naar aanleiding van een gewelddadig incident in maart 2021 startte Vlaams minister Bart Somers een klankbordgroep op met het middenveld en de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse regering. Somers voorziet ook middelen (500.000 euro) om organisaties te ondersteunen bij de uitbouw van Veilige en Vertrouwde Omgevingen binnen zijn gelijke kansenbeleid. 

Bart Somers : “Samen met de belangenorganisaties hebben wij deze legislatuur geïnvesteerd in Veilige en Vertrouwde omgevingen omdat ze cruciaal zijn in de ondersteuning van personen die geweld ondervinden of met vragen zitten. Deze studie bevestigt het belang daarvan spijtig genoeg nogmaals.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.