Nieuws

Zoeken op categorie

Eerste bevraging bij hotel- en logiessector: alvast plaats voor 1.400 Oekraïense vluchtelingen

2022/03/08 |

Binnenlands Bestuur

8 maart 2022 - Gisteren meldden zich ongeveer 1.500 Oekraïense vluchtelingen aan het Jules Bordet ziekenhuis ter registratie. Van hieruit worden zij ter opvang toegewezen aan steden en gemeenten. De voorbije dagen gebeurde door Horeca Vlaanderen een bevraging bij de hotels en logies, op vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “33 hotels reageerden al op de bevraging en kunnen alvast 557 kamers beschikbaar maken. Goed voor de tijdelijke opvang van zo’n 1.100 vluchtelingen indien nodig. Via twee leegstaande jeugdlogies van Toerisme Vlaanderen in Laarne en Ronse komen daar nog eens bijna 300 mogelijke plaatsen extra bij. Goed voor een totaal van 1.400 opvangplaatsen die ter beschikking komen van de betrokken lokale besturen”, klinkt het bij ministers Somers en Demir.

Terug

Volgens de Verenigde Naties zijn al 1.7 miljoen Oekraïners hun  land ontvlucht sinds Rusland binnenviel. Gisteren meldden zich 1.500 Oekraïense vluchtelingen aan het Jules Bordet ziekenhuis. Fedasil registreert en screent deze mensen. Vervolgens worden zij die nergens terechtkunnen toegewezen aan een stad of gemeente. Naast particuliere opvanginitiatieven, ondersteunt de Vlaamse regering de lokale besturen in het creëren van duurzame collectieve opvangplaatsen. Per opvangplaats die het lokaal bestuur minimum 3 maanden beschikbaar stelt, maakt de Vlaamse regering 1000 euro vrij.

Maar de Vlaamse regering probeert lokale besturen ook op andere manieren te ondersteunen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers vroeg Horeca Vlaanderen om in kaart te brengen hoeveel hotelkamers beschikbaar konden gesteld worden. Bart Somers: “33 hotels hebben de bevraging al ingevuld. In totaal goed voor alvast 557 kamers en zo’n 1.100 opvangplaatsen. We bezorgen deze informatie aan de lokale besturen, zij kunnen de hotels op hun grondgebied contacteren en op hen beroep doen. Vanuit Vlaanderen voorzien we 1.000 euro per opvangplaats. In mijn thuisstad Mechelen gaan we naast particuliere opvang en opvang via sociale noodwoningen ook beroep doen op de hotelsector om zoveel mogelijk Oekraïners te kunnen helpen. Een hotelkamer kan een tijdelijke oplossing zijn terwijl men op zoek gaat naar een duurzamere oplossing.”

Ook leegstaande jeugdlogies goed voor 300 plaatsen

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir zocht en vond dan weer twee leegstaande gebouwen in eigendom van Toerisme Vlaanderen die op korte termijn ingeschakeld kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen. Het gaat om jeugdherberg De Valk in Laarne en jeugdherberg De Fiertel in Ronse, goed voor enerzijds 80 en anderzijds 208 plaatsen maximum. Het overleg tussen de lokale besturen en Toerisme Vlaanderen werd dit weekend al opgestart. Alle andere eigendommen van Toerisme Vlaanderen worden momenteel door private partners uitgebaat, waardoor de keuze om het voor opvang in te schakelen finaal ligt bij deze uitbater(s).

“De hotel- en logiessector laat zich weer eens van haar meest solidaire kant zien. Ook tijdens de coronacrisis zette de logies hun deuren open voor kwetsbaren, denk maar aan het tijdelijke vluchthotel voor de slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Belangrijk voor deze noodopvang is dat een eigenaar of uitbater in de logiessector die zijn gebouw openstelt voor de opvang van vluchtelingen of daklozen geen omgevingsvergunning wegens functiewijziging moet aanvragen als de opvangperiode korter is dan 3 jaar. Zolang een erkend toeristisch logies of verblijf vluchtelingen opvangt voor een periode minder dan drie jaar, blijft het ook erkend en behoudt het zijn rechten op eventuele subsidies”, stelt Demir de sector ook gerust.

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.