Nieuws

Zoeken op categorie

Elke inburgeraar zal minstens 40 uur optrekken met een Vlaamse buddy

2021/01/19 |

Samenleven

19 januari 2021 - Elke nieuwkomer die een inburgeringscursus volgt zal in de toekomst minstens 40 uur optrekken met een buddy. “Een sociaal netwerk uitbouwen is enorm belangrijk. Een Vlaming waarmee de inburgeraar zijn Nederlands kan oefenen en zijn weg kan vinden in onze samenleving”, zei Vlaams minister van Samenleven Bart Somers op het officiële startmoment met 55 steden en gemeenten.

Terug

Het inburgeringstraject voor nieuwkomers zal in de toekomst bestaan uit vier pijlers: Nederlands leren, een cursus Maatschappelijke Oriëntatie volgen, een job zoeken en een sociaal netwerk uitbouwen. Voor die laatste pijler wil Vlaams minister van Samenleven Bart Somers elke nieuwkomer minstens 40uur koppelen aan een buddy of laten meedraaien tijdens een stage op de werkvloer.

Bart Somers: “Wanneer iemand met migratieroots één persoon kent buiten zijn eigen etnisch-culturele kring, verdubbelen zijn kansen om naar het hoger onderwijs te gaan. Dat blijkt uit een studie van professor Phalet van KU Leuven. Een sociaal netwerk is enorm belangrijk. Iemand kennen die je aan een job kan helpen. Iemand kennen waarmee je de Nederlandse taal kan oefenen. Iemand kennen die je uitlegt waarom je naar het oudercontact moet gaan. De vierde pijler geeft de inburgeraar meer kansen om de taal te leren en een job te vinden. Daarnaast kan het ook voor de Vlaamse buddy een verrijking zijn om iemand met een andere achtergrond te leren kennen en op weg te helpen in onze maatschappij.”  

Het nieuwe inburgeringsdecreet treedt in werking vanaf 2022, maar in 55 steden en gemeenten worden nu al verschillende proefprojecten opgestart. Vandaag kwam voor het eerst het lerend netwerk samen. Dit netwerk, dat aangestuurd wordt door het Hoger Instituut voor de Arbeid van KU Leuven en Hefboom vzw, zal steden en gemeenten de kans geven om te leren van elkaar.

Peter De Cuyper van KU Leuven: ‘Alle toekomstige inburgeraars koppelen aan een buddy om op die manier een sociaal netwerk op te bouwen is ongezien op deze schaal. Op een Europees niveau is dit echt baanbrekend.”

Bart Somers: “We starten met 26 proefprojecten in 55 gemeenten. In deze gemeenten worden 62% van alle inburgeringscontracten afgesloten. Hoewel het nieuwe inburgeringsdecreet pas in 2022 in werking treedt, zullen heel wat inburgeraars dit jaar al in contact worden gebracht met een buddy. Dat is belangrijk, want een sociaal netwerk is nodig om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.