Nieuws

Zoeken op categorie

EU-Klimaatambassadeur Bart Somers en Europese Commissie-vertegenwoordiger De Rynck helpen nieuw bos aanplanten in Onze-Lieve-Vrouw Waver

2022/11/20 |

LEKP

20 november 2022 - In Onze-Lieve-Vrouw Waver planten het gemeentebestuur en buurtbewoners samen zo’n 750 bomen en struiken in het vernieuwde bos Verloren Hoek. Ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vertegenwoordiger van de Europese Commissie in België Stefaan de Rynck staken een handje toe. De boomplantactie vindt plaats in het kader van het Vlaamse Lokaal Energie- en Klimaatplan dat in bijna alle Vlaamse gemeenten van toepassing is, en zal de EU helpen bij haar doelstelling om tegen 2030 3 miljard nieuwe bomen aan te planten. De actie is in lijn met de - tijdens de COP27 verscherpte - klimaatdoelstellingen van de EU, om tegen 2030 de uitstoot van CO2 met 57% te verminderen ten opzichte van 1990.

Terug

Bart Somers: “Binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) dat werd gesloten tussen de Vlaamse overheid en 293 Vlaamse besturen, werd een duidelijke weg uitgestippeld naar een groener en gezonder Vlaanderen tegen 2030. De lokale besturen spannen zich in om een forse reductie van CO2-uitstoot te realiseren, te ontharden, werk te maken van participatieve energie én groene mobiliteit. Daarbovenop is er de doelstelling om 1 extra boom per Vlaming, of 6,6 miljoen bomen in totaal, te planten tegen 2030.”

Stefaan De Rynck: “De 6,6 miljoen bomen die Vlaanderen wil planten met zijn Lokaal Energie- en Klimaatpact en het goede werk van de Vlaamse Bosalliantie – die al bijna 1,4 miljoen bomen bijdroeg aan de 3 miljard bomen die wij met de EU willen planten tegen 2030 – verdienen bijzondere waardering. Het is dankzij deze ambities en realisaties, die alleen mogelijk zijn door het werk van vele duizenden vrijwilligers en organisaties, dat we samen de klimaatverandering kunnen aanpakken, en onze uitstoot van broeikasgassen daadwerkelijk met 57% kunnen verminderen tegen 2030, onze Europese ambitie in het kader van de Green Deal.  Dank aan de organisatie en vooral ook aan de tientallen medeburgers die hier vandaag samen met de Europese Commissie de handen uit de mouwen staken voor een aangename en duurzame leefomgeving.”

Om het bos heraan te planten werden vandaag 400 bomen en 350 hagen in de grond gestoken. Op beide events zijn buren en jeugdverenigingen uitgenodigd.

Lokaal schepen voor duurzame ontwikkeling Jeroen Baeten: “Bos Verloren Hoek is een klein, maar gevarieerd stukje natuur waar veel te beleven valt. Er loopt een wandelpad door, er is een vruchtenbosje en een deel van het bos zal worden ingericht als speelbos voor kinderen met allerlei natuurlijke speelelementen. Ook vele dieren hebben er hun thuis. Aan de aangelegde vijvers floreren libellen, waterjuffers en zoetwaterdiertjes. Ook tal van vogels, zoals de bonte specht, torenvalk en vele zangvogels, kan je er aantreffen. Vroeger broedde ook de buizerd in het bos, maar samen met de grote bomen is die ook verdwenen. Eens het bos hersteld is, hopen we dat hij terugkeert.”

Ook Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Sint-Katelijne-Waver Tom Ongena stak de handen uit de mouwen vandaag: “Deze boomplantactie bevestigt het karakter van Sint-Katelijne-Waver als groene gemeente en verhoogt de leefbaarheid voor onze inwoners.“

 

Klimaatambassadeur

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers werd uitgenodigd als initiatiefnemer van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) én als EU-Klimaatambassadeur. Dit werd hij vorig jaar op vraag van Europees Commissaris Frans Timmermans na de lancering van het LEKP.

Bart Somers: “Onze aanpak is een voorbeeld voor de rest van Europa. Europa maakt akkoorden rond klimaatdoelstellingen, de lokale besturen moeten ze in samenwerking met burgers, bedrijven en verenigingen realiseren op het terrein. Geen abstracte theorieën, maar concrete doelstellingen en acties. Een boomplantactie zoals vandaag, samen met de inwoners van Sint-Katelijne Waver, is daar een mooi voorbeeld van.”

3 miljard bomen

Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact wil Vlaanderen tegen 2030 6,6 miljoen extra bomen aanplanten. Als onderdeel van haar biodiversiteitsstrategie, voorgesteld in 2020, engageerde de EU zich ertoe om 3 miljard bomen te planten tegen 2030.  Dat is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen: 57 procent CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. De EU houdt de telling bij op een speciaal daartoe ingerichte website. Als organisatie prijkt de Vlaamse overheid daar op plaats 2 in de EU-ranglijst van alle organisaties die tot nog toe tot de 3 miljard bomen bijdroegen, met bijna 1,4 miljoen nieuw aangeplante bomen. Het is dankzij tienduizenden kleine acties zoals die vandaag in Sint-Katelijne-Waver dat de EU in staat zal zijn om haar ambitieuze doelstelling te halen.

Meer informatie:

 

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.