Nieuws

Zoeken op categorie

Vlaamse regering stelt expertencomité aan voor monitoringsysteem tegen discriminatie

2020/06/26 |

Samenleven

26 juni 2020 - Op voorstel van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft de Vlaamse regering vandaag het expertencomité aangesteld dat een academisch monitoringsysteem moet uitwerken dat discriminatie effectief bestrijdt en sensibiliserend werkt. Dat systeem zal worden aangeboden aan de lokale besturen en toegepast worden op de eigen Vlaamse overheid.

Terug

Binnen de Vlaamse regering en het Vlaams parlement werd afgesproken om aan de wetenschappers te vragen om zo snel mogelijk “een onafhankelijk, effectief en academisch monitoringsysteem uit te werken dat de aard en het volume van de discriminatie op geaggregeerd niveau in kaart brengt en dat wordt gebruikt om sensibiliserend te werken en waar nodig acties uit te werken die daadwerkelijk een verschil maken op het terrein.”

Hoe dat systeem er dan exact zal uitzien, daar doet de Vlaamse regering geen voorafnames of uitsluitingen over. Minister van Samenleven Bart Somers: “Het belangrijkste is dat we concrete stappen vooruitzetten in de strijd tegen discriminatie. We kunnen niet ter plaatse blijven trappelen. Het Vlaams parlement is gebouwd op de wil om mensen te emanciperen en dat moeten we blijven doen. Allemaal samen. Discriminatie mogen we nooit aanvaarden. Het systeem dat de experten zullen ontwikkelen, zullen we aanbieden aan de lokale besturen en toepassen op onze eigen Vlaamse overheid. Twee zeer concrete stappen vooruit.”

De Vlaamse regering heeft de afgelopen weken verschillende initiatieven aangekondigd om discriminatie in kaart te brengen en aangepaste maatregelen te nemen. Minister van Werk en Economie Hilde Crevits organiseert een nulmeting en neemt dit op in het afsluiten van de sectorconvenanten. Minister Crevits: “We moeten een versnelling hoger schakelen om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dat is de verantwoordelijkheid van ons allen. Elk domein en elke sector heeft nood aan een aanpak op maat. Toch is het belangrijk dat de experten die we nu aangesteld hebben, informatie en expertise uitwisselen over de beleidsdomeinen heen en dat de gebruikte instrumenten complementair zijn met elkaar.”

Minister van Wonen Matthias Diependaele laat opnieuw een Woonsurvey door het Steunpunt Wonen organiseren en neemt beleidsinitiatieven met de immosector. Minister Diependaele: “Met de Woononderzoeken van 2005 en 2013 hebben we al twee ijkpunten. Met dit derde woonderzoek dat we laten uitvoeren door het Steunpunt Wonen, gaan we opnieuw heel wat relevante data verzamelen. Daarnaast bouwen we verder op bestaand beleid. Zo werken we samen met de immo-sector aan de CLEE tool, waarmee de toegang tot de huurmarkt willen objectiveren.”

Vlaams minister-president Jan Jambon: “Het aangestelde expertencomité zal informatie en expertise over deze verschillende methoden uitwisselen zodat het systeem dat zal aangeboden worden aan de lokale besturen compatibel is aan het Vlaamse instrumentarium voor wonen, arbeidsmarkt en de Vlaamse overheid. Zo kan er ook beter onderzocht wat de onderliggende mechanismen of beweegredenen zijn die leiden tot een ongelijke behandeling of uitsluiting.”

De Vlaamse regering laat er alvast geen gras over groeien en komt vandaag al met de namen van de academici die deel zullen uitmaken van de expertengroep. Elk van hen heeft een gedegen expertise en gespecialiseerde kennis inzake het wetenschappelijk in kaart brengen, analyseren, monitoren en/of bestrijden van discriminatie: Jana Verstraete (KUL), Pieter-Paul Verhaeghe (VUB), Stijn Baert (UG), Diederik Vermeir (UA), Stefan Sottiaux (KUL), Miet Lamberts (KUL) en het Steunpunt Wonen.

De conclusies en aanbevelingen van het expertencomité worden verwachten tegen eind november 2020.


Deel dit op

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.