Nieuws

Zoeken op categorie

Gemeenten in regio Neteland slaan handen in elkaar om criminaliteit aan te pakken

2021/12/09 |

Samenleven

9 december 2021 - Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar gaan intensief samenwerken met elkaar en het parket om de leefbaarheid en veiligheid in de regio Neteland te versterken. Het pilootproject wordt gefinancierd door Vlaams minister Bart Somers en krijgt de gepaste naam S.A.M.E.N: Snel. Alternatief. Maatwerk. Efficiënt. Nabij. Het project focust zich zowel op preventieve als gerechtelijke opvolging. “Het is de eerste keer dat alle gemeenten van een regio op deze manier de handen in elkaar slaan om criminaliteit aan te pakken. Enkel door alle partners samen te brengen en de zaken snel en goed op te volgen, kunnen we de overlast van jonge delinquenten in sommige wijken oplossen”, klinkt het bij de minister.

Terug

Het project S.A.M.E.N richt zich op delinquente jongeren tussen 16 en 25 jaar die in aanraking (dreigen te) komen met kleine criminaliteit. Een term waar minister Somers geen fan van is: “Drugs dealen, vandalisme, geluidsoverlast, vechtpartijen, etc. Het zijn zaken die we soms omschrijven als kleine criminaliteit, maar voor een buurt heeft dit vaak grote gevolgen. Zo’n zaken maken een buurt minder leefbaar, minder veilig en minder aangenaam. We zien al te vaak dat dergelijke jonge criminelen even in aanraking komen met het gerecht om nadien terug in oude gewoontes te vervallen. Dit project wil dat aanpakken.”

Casus per casus opvolgen

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakt 150.000 euro vrij voor het project dat bestaat uit twee luiken. Tijdens het preventieve luik van het project worden alle partners op het lokale niveau samengebracht om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen. Bart Somers: “Net zoals gebeurt bij een Lokale Integrale Veiligheidscel om radicalisering te voorkomen, worden alle betrokken actoren in een vroeg stadium op een casusoverleg samengebracht om bepaalde risicofactoren in kaart te brengen en jongeren te begeleiden. Welzijnswerkers helpen jongeren met hun drugproblematiek. VDAB en maatschappelijke assistenten begeleiden de jongeren naar de juiste job of opleiding.  Straathoekwerkers en sporttrainers volgen de jongeren goed op en proberen hen mee op het rechte pad te houden. Elke jongere binnen het project krijgt een individuele aanpak.”

Als er toch strafbare feiten worden gepleegd, komen we evident in het gerechtelijke luik. Hier komt de samenwerking met het parket in beeld. Er wordt afgestapt van de trage en logge  gerechtelijke procedures (een onderzoek dat verschillende maanden in beslag neemt) om aan de feitenpleger zo snel mogelijk het signaal te geven over zijn gestelde gedrag. Dat is ook een belangrijk signaal voor het slachtoffer. “We gaan voor een kordate aanpak met snellere doorlooptijden en een lik-op-stukbeleid bij strafbare feiten. Door deliquenten kordaat te sanctioneren wordt het gevoel van straffeloosheid aangepakt en het risico op recidive beperkt”, klinkt het bij Bart Somers.  Daarbij wordt ook maximaal ingezet schaderegeling, herstel en bemiddeling. Waar opnieuw alle betrokken actoren de handen in elkaar slaan om de jonge delinquenten hierbij te begeleiden.

Bart Somers: “We spreken vaak theoretisch over de ketenaanpak,maar hier realiseren we het in de praktijk. Kort op de bal spelen en samenwerking staan centraal in dit project. Wat dit project zo uniek maakt is niet enkel de intensieve samenwerking met het parket en alle partners op het terrein, maar ook de samenwerking over gemeentegrenzen heen. We starten vandaag in regio Neteland, maar we willen dit na evaluatie verder uitrollen naar de rest van Vlaanderen.”

Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.