Nieuws

Zoeken op categorie

IMC voor Vrouwenrechten krijgt nieuwe voorzitter: Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers wil dit jaar inzetten op ‘Gedeeld en betrokken ouderschap’

2022/09/19 |

Samenleven

19 september 2022 - Vlaams minister van Gelijke Kansen Somers neemt het komende werkjaar het voorzitterschap waar van de Interministeriële Conferentie voor Vrouwenrechten. Bij zijn aantreden heeft hij meteen het nieuwe thema bekend gemaakt: Gedeeld en Betrokken Ouderschap. “Nog te vaak zien we dat de opvoedkundige en zorgende taak in hoofdzaak bij de moeder terechtkomt. Dat heeft tal van oorzaken : het zit ingebed in onze cultuur, in de beeldvorming, in het beleid. Daarom is er werk op alle beleidsniveaus en domeinen. Voor het welzijn van het kind, moeder én vader, maar ook de hele samenleving, is het van belang dat beide ouders samen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de opvoeding van hun kinderen.”

Terug

De Interministeriële Conferentie Vrouwenrechten telt 14 ministers van de verschillende regeringen. De conferentie die vandaag/maandag plaatsvond, was de laatste onder het voorzitterschap vanBénédicte Linard, viceminister-president en minister van Vrouwenrechten in de Franse Gemeenschapsregering. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers neemt de fakkel over. Als kersvers voorzitter maakte hij ook het nieuwe jaarthema bekend.  Eerder was dat al menstruatiearmoede,  online seksisme, seksisme in reclame… Het komend werkjaar staat ‘gedeeld en betrokken ouderschap’ in de kijker.

Bart Somers: “We zien dat er nog te vaak automatisch verwacht wordt dat de verzorgende en opvoedkundige taken sowieso bij de moeder worden gelegd. Opvoedingsondersteuning en hulpverlening zijn erg gefocust op de moeder als primaire opvoeder, terwijl dit niet in elk huishouden het geval is. Het beleid moet hier rekening mee houden, ook vaders zijn hier vragende partij voor.”

Ongelijke verdeling van werk

Uit het gendersyntheserapport van Statistiek Vlaanderen van 2021 blijkt dat vrouwen in een gezin circa 1,5 uur per week meer bezig zijn met kinderzorg en opvoeding, en gemiddeld 6 uur per week meer met huishoudelijke taken.

Daar komt nog bij dat ook in hun professionele leven vrouwen veel vaker kiezen voor zorgberoepen of een job in het onderwijs. Daardoor is er zelfs een sterk overwicht van vrouwen in het onderwijs (71 procent), de gezondheidszorg (bijna 79 procent) en maatschappelijke dienstverlening (81 procent). Tot slot schakelen veel vrouwen eens ze moeder worden, vaker over op deeltijdse arbeid: in 2019 waren bijna 43 procent van de werkende vrouwen deeltijds aan de slag tegenover 10 procent bij de mannen. Het is één van de redenen waarom er een loonkloof bestaat. “Uiteraard is dit geen probleem als het een vrije en bewust keuze is”, verduidelijkt minister Somers, “maar wel als het sowieso verwacht wordt dat alleen vrouwen verantwoordelijk zijn voor het huishouden en de opvoeding van kinderen.”

Veel werk aan de winkel

Volgens minister Somers is er daarom op alle beleidsniveaus werk aan de winkel. Ook binnen een beleidsniveau zijn horizontale actieplannen noodzakelijk. In de regio’s gaat het naast Integratie en Gelijke Kansen om Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs en Werk. De federale regering gaat onder meer over verlofregelingen. Maar ook lokale besturen kunnen een actieve rol spelen in het sensibiliseren rond betrokken vaderschap, zowel bij professionals als bij de vaders zelf.

Somers: “Sinds 2021 is het vaderschaps- of partnerverlof al opgetrokken tot 15 dagen, vanaf 2023 worden dat 20 dagen. Ook andere flexibele verlofvormen voor vaders moeten aangepakt worden. Daarnaast hebben we meer mannelijke voorbeeldrollen in het onderwijs en de zorg nodig, kan de beeldvorming rond moeders en vaders in de media beter, en vraagt de invulling van een vaderrol soms meer specifieke aandacht en accenten. We hebben in Vlaanderen al een aantal projecten lopen voor en door vaders, maar er is meer nodig.Gedeeld en betrokken ouderschap gaat verder dan het gezin alleen.  Studies wijzen op een directe link tussen betrokken ouderschap en de preventie van kinderarmoede, familiaal geweld, ongewenste zwangerschap en jeugdcriminaliteit. Met de IMC voor Vrouwenrechten willen we het komende jaar grote stappen vooruitzetten om meer betrokken ouderschap mogelijk te maken.”


Bart Somers
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
E-mail
kabinet.somers@vlaanderen.be
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.