Nieuws

Zoeken op categorie

Agentschap Integratie & Inburgering neemt extra maatregelen voor anderstalige burgers

2020/03/22 |

Samenleven

22 maart 2020 - Een aanzienlijk aantal van de coronapatiënten in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk is van Turkse origine. Het Agentschap Inburgering en Integratie, het minderhedenforum, verschillende influencers en beleidsmakers gaan daarom zoveel mogelijk mensen actief contacteren om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Minister van Samenleven Bart Somers: “Al meer dan een week stellen we de meertalige informatie rond het coronavirus ter beschikking op de website van het Agentschap I&I en gebruiken we meertalige posters om de burger te informeren. Nu gaan we nog een stap verder en zetten we actief personeel en zelforganisaties in om mensen op te bellen zodat ze zeker de juiste voorzorgsmaatregelen nemen.”

Terug

De verschillende overheden in ons land zetten alles op alles om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar dat zal niet lukken als niet alle burgers de regels begrijpen. Enkele concrete vragen rond corona en een informatieposter om besmetting te voorkomen werden daarom vertaald in meer dan tien talen. Minister Bart Somers: “Als we dit virus willen verslaan, is het belangrijk dat elke burger zich houdt aan de opgelegde voorzorgsmaatregelen. Ook mensen die nog geen Nederlands spreken moeten weten wat van hen verwacht wordt en hoe ze zich kunnen beschermen. Dit is in het belang van ons allen.”

Minister Bart Somers benadrukt dat iedereen zich moet houden aan de opgelegde maatregelen: “Het is de taak van de overheid om de gepaste maatregelen te nemen en de burger zo goed mogelijk te informeren. Het is de taak van iedere burger om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en burgerzin te tonen. Enkel wanneer iedereen zich houdt aan de voorzorgsmaatregelen, zullen we dit virus kunnen verslaan.”

De minister van Samenleven gaat nu nog een stap verder en zal samen met het Agentschap Inburgering en Integratie, het minderhedenforum en enkele influencers uit de Turkse gemeenschap mensen actief contacteren om zeker te zijn dat ze zich houden aan de opgelegde maatregelen. Bart Somers: “Onze trajectbegeleiders van het Agentschap zullen nieuwkomers opbellen en hen de regels van social distancing en alle andere voorzorgsmaatregelen duidelijk uitleggen. Ook het minderhedenforum wordt ingezet om alle zelforganisaties en hun leden op te bellen zodat iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt. Ook lokale influencers en beleidsmakers worden op het hart gedrukt om de boodschap binnen hun gemeenschap zoveel mogelijk te verspreiden.” Zo werkt de stad aan een actieve verspreiding van de posters, maakten ze een filmpje, worden wijkmanagers ingezet… Ook enkele moskeeën delen informatie via een netwerk van Whatsapp-groepen die de mensen rechtstreeks moeten bereiken.

Minister Bart Somers zette deze boodschap ook op Facebook en Twitter, samen met een foto van de Turkse informatieposter. Hij vraagt daarbij om het bericht zoveel mogelijk te delen. De meertalige info is ook te vinden op de website www.vlaanderenhelpt.be die de minister enkele dagen geleden lanceerde.

Deel dit op

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.