Nieuws

Zoeken op categorie

Speciale infobrochure rond religieuze of levensbeschouwelijke feesten in tijden van corona

2020/04/09 |

Samenleven

9 april 2020 - Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft de lokale besturen een praktische brochure bezorgd om de verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen in hun gemeente te informeren bij het vieren van belangrijke feesten in coronatijd. Bart Somers: “De komende maanden vieren zeer veel mensen in Vlaanderen belangrijke religieuze of levensbeschouwelijke feesten, vaak in familieverband. Die zullen er dit jaar noodgedwongen anders uit zien. Met de brochure wil ik lokale besturen helpen in hun communicatie én opvolging van de coronamaatregelen bij alle erkende gemeenschappen, in het belang van iedereen.”

Terug

April en mei zijn traditioneel belangrijke maanden voor verscheidene religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen: in de joodse en christelijke traditie wordt het paasfeest gevierd. Katholieken houden communiefeesten voor zes- en twaalfjarigen en bij vrijzinnigen zijn er de lentefeesten. Voor moslims begint dit jaar op 23 april de vastenmaand, de ramadan. Die gaat dagelijks na zonsondergang bij het verbreken van de vasten gepaard met grootse familiemomenten. Na een maand, op 23 mei, sluit de ramadan af met het  Suikerfeest.

Bart Somers: “Belangrijke overgangsmomenten en religieuze feesten in het leven van kinderen en volwassenen, worden doorgaans gevierd in het bijzijn van familie en vrienden. Door de coronacrisis kan dat nu niet. Net zoals bij huwelijken en begrafenissen, geldt ook bij al deze levensbeschouwelijke momenten dat grootse feesten met tientallen mensen niet toegelaten zijn. De geloofsgemeenschappen in ons land hebben sinds het begin van de coronacrisis constructief en proactief meegewerkt om het virus te verslaan. Ook in de komende periode vragen we dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.”

Dialoog en sensibilisering

De coronamaatregelen gelden voorlopig tot 19 april, maar de kans is erg groot dat zij ook na die datum verlengd zullen worden. De basis blijft: ‘blijf zoveel mogelijk thuis, maak alleen essentiële verplaatsingen naar de winkel of naar het werk, en bewaar een sociale afstand tussen je kerngezin en de omgeving, ook bijvoorbeeld met grootouders’.

Ook bij de feestelijke momenten die er aan zitten te komen, blijven deze coronamaatregelen onverkort van kracht.  Het komt er vooral op aan om deze boodschap bij de juiste mensen te krijgen. Somers is ervan overtuigd dat ook hier voor de lokale besturen een belangrijke rol is weggelegd.

“Onze lokale besturen staan het dichtste bij de bevolking en genieten het grootste vertrouwen. Zij zijn daarom de eerste en belangrijkste gesprekspartner om de nationale maatregelen te vertalen naar de verschillende geloofsgemeenschappen. In ruim overleg met de lokale besturen en alle religieuze en levensbeschouwelijke organisaties hebben we een praktische infobrochure ontwikkeld met concrete tips en goede voorbeelden om alle gemeenschappen te bereiken. Het uitgangspunt is: ga zoveel in dialoog met jullie  geloofsgemeenschappen en zet in op sensibilisering,” aldus Bart Somers.

Alle media

Eén van de tips in de brochure is bijvoorbeeld om alle communicatiemiddelen in te zetten, uiteraard zoveel mogelijk digitaal: via een brief of via een mail, maar net zo goed via filmpjes op zoveel mogelijk sociale mediakanalen, bijvoorbeeld met een boodschap van belangrijke influencers.   Dit gebeurt het best in het Nederlands maar indien nodig kan de communicatie ook in de taal van de geloofsgemeenschap.

Bart Somers: “Het belangrijkste is dat we iedereen bereiken en een eenduidige boodschap brengen: uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen, ook voor uitzonderlijke momenten als een communie, Lentefeest, Pesach of de ramadan. We wijzen op de bestaande alternatieven zoals livestreaming van misvieringen en benadrukken dat feesten in strikt gezinsverband dienen te gebeuren.”

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Vereniging van Vlaamse steden en Gemeenten zullen deze infobrochure in eerste instantie verspreiden bij de lokale besturen, maar ook de koepelorganisaties van alle erkende levensbeschouwingen krijgen deze brochure toegestuurd.

Lokale besturen kunnen ook extra ondersteuning vragen bij Agentschappen Integratie en Inburgering .

Bart Somers: “Met een heldere en gerichte communicatie komen onze lokale besturen al een heel eind verder. Daar willen we maximaal op inzetten. Repressief optreden bij het overtreden van de coronamaatregelen is het laatste middel om naar te grijpen. Op die manier hopen we het feestelijke karakter van de religieuze of levensbeschouwelijke hoogdagen die er zitten aan te komen, zoveel mogelijk te vrijwaren.”


Deel dit op

Bart Somers
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Telefoon
015 29 78 15
Word lid van Open Vld
Laat je gegevens achter en krijg jouw lidkaart opgestuurd voor slechts 12,5 euro per jaar.